Prihlásenie

Technologická spolupráca za obdobie (1.-31.3.2016)

31.3.2016

Plne financovaná technológia spomalenia horenia pre ďalší vývoj v inkubátorovom programe

TRIL20150719001

Izraelská nadnárodná korporácia, pracujúca v oblasti výroby a predaja priemyselných chemických výrobkov, hľadá technológie a výrobky spomaľujúce horenie. Spoločnosť má záujem o urýchlenie vývoja udržateľných nových výrobkov a procesov, a poskytovanie riešení hlavných globálnych výziev v rámci inkubátorového programu spoločnosti. Identifikované technológie, ktoré splnia základné kritériá, získajú finančné prostriedky na rozvoj technológie, ak to bude potrebné, alebo budú licencované. 

 

Výroba brikiet na energetickú obnovu odpadu z nábytku s polyuretánovými penami

TOES20151214001

Španielska výskumná skupina vyvinula nový výrobný proces brikiet z odpadu z nábytku, umožňujúci správu a energetickú obnovu, zabraňujúc environmentálnym problémom a uľahčujúc prepravu, manipuláciu a skladovanie. Takéto brikety, s vysokou energetickou hustotou, môžu byť použité ako palivo pre tepelné elektrárne alebo priemyselné kotly. Spoločnosť hľadá spoločnosti z oblasti nakladania s odpadom alebo z nábytkárskeho priemyslu, so záujmom o využitie tejto technológie na základe licenčných dohôd alebo technickej spolupráce.

 

Britský podnikateľ hľadá špecialistu na softvér virtuálnej reality na vývoj nového demonštrátora rozšírenej reality pre FutureFest 2016

TRUK20160223001

Britský podnikateľ bol vyzvaný k vývoju demonštrácie rozšírenej reality pre FutureFest 2016 v Londýne usporiadateľmi udalosti. Podnikateľ vyvinul nový koncept produktu rozšírenej reality, ktorý zasahuje do viacerých sektorov a v súčasnosti hľadá partnera na vývoj softvéru so skúsenosťami s virtuálnou realitou, ktorý by využil túto možnosť v podobe dohody o technickej spolupráci. Taktiež hľadá investičných partnerov na finančné dohody.


Zariadenie na glazúru ovocia kryoprotektantami

TRES20151223005

Španielska spoločnosť sa špecializuje na spracovanie ovocia na priemyselné použitie. Hlavnou činnosťou spoločnosti je aseptické spracovanie a konzervácia ovocia. Spoločnosť nedávno zahrnula do svojej škály produktov proces individuálneho rýchleho mrazenia ovocia s využitím kryogénnej technológie. Spoločnosť má záujem si zaobstarať zariadenie na glazúru ovocia kryoprotektantami. Hľadá priemyselných partnerov so záujmom o obchodnú dohodu s technickou spoluprácou.

Inteligentná termostatová technológia

TOIT20160126009

Výskumná skupina z talianskej univerzity vyvinula pokročilý inteligentný chronotermostat a hľadá technických a obchodných partnerov na testovanie, inžinierstvo a industrializáciu. Táto technológia je založená na prediktívnych modeloch, ktoré umožňujú zariadeniu predpovedať, ako sa bude vyvíjať teplota a automaticky zvoliť najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť cieľovú teplotu / čas. Možnosti spolupráce zahŕňajú licenčnú dohodu, dohodu o výskumnej a technickej spolupráci.

Vykurovacie kotly na pevné palivo s dlhým horením.

TORU20160216002

Ruská spoločnosť z regiónu Perm sa špecializuje na výrobu vykurovacích kotlov na pevné palivo. Vyvinuté kotly umožňujú znížiť náklady zdrojov, ušetriť čas a získať maximálne množstvo tepla pri minimálnych nákladoch. Odpad z kotlov je ekologicky čistý a kompaktnosť a minimálna váha umožňuje zjednodušiť inštaláciu a zvoliť optimálne usporiadanie. Spoločnosť má záujem o licenčnú dohodu a obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Kompozitná kostra zo sklolaminátovej armatúry.

TORU20160216003

Malý ruský podnik z regiónu Perm vyvinul výrobnú technológiu sklolaminátovej armatúry a flexibilné komunikácie na ich použitie pri stavbe betónových konštrukcií. Sklolaminátová armatúra je určená na použitie ako spevňujúci prvok namiesto bežnej oceľovej armatúry v konštrukciách s rôznymi funkciami. Organizácia hľadá partnerov na obchodnú dohodu s technickou asistenciou. 

Hľadáme plne automatizovanú technológiu práškovej povrchovej vrstvy na skrutky a podložky

TRRO20160208002

Rumunský MSP, špecializujúci sa na oceľové riešenia pre budovy, hľadá obalovú technológiu a technológiu práškovej povrchovej vrstvy na skrutky a podložky. Technológia by mala ponúknuť plne automatizované riešenie (montážnu linku). Typ spolupráce by mala byť obchodná dohoda s technickou asistenciou.

Hľadáme inovatívnu technológiu na výrobu prefabrikovaného betónového prvku

TRFR20160310001

Francúzsky MSP so sídlom v severnom Francúzsku sa špecializuje na výrobu prefabrikovaných betónových prvkov a stavebnej konštrukcie. Hľadá partnera s inovatívnou technológiou (patentovaná technológia, zariadenie...), ktorý je ochotný túto technológiu zdieľať v novom európskom výrobnom závode. Spoločnosť zváži partnerstvo na základe licencie alebo budovanie spoločného podniku. Francúzska spoločnosť ponúka svoje renomované know-how v oblasti betónových prefabrikátov a predstavuje strategickú pozíciu v Európe.

Lisovanie netkaných plošných materiálov

TRDE20160304001

Nadnárodná spoločnosť so sídlom v Nemecku hľadá riešenie na vytvorenie kompaktnej dosky z netkaného plošného materiálu. Plocha by sa mala opäť rozvinúť pri kontakte s vodou. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu alebo výrobné dohody s partnermi z priemyslu a výskumu.

Hľadáme odborné znalosti z oblasti poréznych titánových povlakov a štruktúr na biomedicínske protetické aplikácie

TRUK20160307001

Britský MSP vyvinul unikátny systém prepojenia medzi biomedicínskymi protetickými zariadeniami a ľudským telom, ktorý prinesie obrovské výhody užívateľom a má rušivý vplyv na trh. Britský MSP hľadá iné MSP (alebo výskumné ústavy), ktoré vyvinuli porézne titánové povlaky alebo štruktúry na biomedicínske aplikácie, na spoločný vývoj novej aplikácie takéhoto materiálu. Požadujú dohodu o výskumnej alebo technickej spolupráci.

Hľadáme nové technológie a aplikácie na integráciu do drónov (bezpilotných lietadiel) a vývoj verejných a civilných riešení 

TRES20160307001

Španielsky MSP špecializujúci sa na vývoj technológií súvisiacich s RPAS (diaľkovo pilotované letecké systémy) a bezpilotnými lietadlami (UAV), hľadá nové technológie, akými sú senzory, aplikácie a softvér na integráciu a zlepšenie ich už vyvinutých RPAS na vývoj špecializovaných riešení na vysokej úrovni. Hľadajú dohodu o technickej spolupráci.

Automatizovaný systém na riadenie a polohovanie ovocia pred plnením výrobnej linky

TRES20151223002

Španielska spoločnosť sa špecializuje na spracovanie ovocia na priemyselné použitie. Hlavnou činnosťou spoločnosti je aseptické spracovanie a konzervácia ovocia. Spoločnosť nedávno zahrnula do svojej škály produktov proces individuálneho rýchleho mrazenia ovocia s využitím kryogénnej technológie. Spoločnosť má záujem si zaobstarať automatizované zariadenie na riadenie a polohovanie ovocia, ktoré bude automaticky krájané a upevnené. Spoločnosť hľadá spoločnosti z oblasti automatizácie na obchodnú dohodu s technickou spoluprácou.

Hľadáme integrovaný nástroj na čistenie odpadových vôd

TRCN20160314001

Popredná čínska spoločnosť zameraná na environmentálne technológie hľadá zariadenie na čistenie domových odpadových vôd ako je čistenie nádrže používanej v malých mestách a obciach. Chcú spolupracovať na základe výrobnej dohody, dohody o službách a dohode o technickej spolupráci.

Technologická linka s 4-modulárnym expanderom na vermikulitovú exfoliáciu

TRPL20160225001

Mikro spoločnosť zo severovýchodu Poľska, výrobca produktov z vermikulitu, z dôvodu rýchlej expanzie a zvýšenia dopytu po produktoch hľadá technologickú linku, ktorá bude použitá na výrobný proces rozšíreného vermikulitu, substrátov, tanierov atď. Kľúčové technické požiadavky sú maximálna spotreba energie 260 kW a kapacita 480 kg/hod. Technológia musí byť pripravená na implementáciu. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou s priemyselnými partnermi.

Poľská spoločnosť vyrábajúca rádiometrický analyzátor uhlia, umožňujúci meranie parametrov kvality uhlia, hľadá partnerov na technickú spoluprácu.

TOPL20151221001

Poľská spoločnosť, ktorá pôsobí už vyše 25 rokov na trhu výskumných a implementačných služieb pre uhoľný a energetický priemysel, vyvinula a vyrába zariadenia pre rýchle alebo kontinuálne merania parametrov kvality uhlia a hnedého uhlia. Spoločnosť hľadá partnerov z ťažobného priemyslu, energetického priemyslu a priemyslu spracúvajúceho nerastné suroviny na spoločné výskumné a vývojové práce alebo na dohodu o technickej spolupráci.

Inovatívna optická doska na návrh stien a vysoko umiestnených architektonických prvkov

TOFR20160301004

Francúzsky MSP vyvinul vysoko stojaci optický prvok (dosku), ktorý môže byť použitý na budovanie stien a iných architektonických prvkov na výrobu originálnych vizuálnych efektov. Spoločnosť hľadá výrobcov produktov na návrh budov a architektov na obchodnú dohodu s technickou asistenciou s možnosťou prispôsobenia tejto technológie konkrétnym potrebám.

Inteligentný modul zamykania dverí na diaľkové ovládanie a kontrolu

TOMK20160307001

Macedónska firma špecializujúca sa v oblasti domácej automatizácie vyvinula inteligentný zásuvný a herný modul na diaľkové ovládanie a kontrolu elektrických, magnetických a závorových zámkov dverí. Modul ovládaný mobilnou aplikáciou cez internet alebo NFC (rádiová bezdrôtová komunikácia) ponúka niekoľko funkcionalít a poskytuje väčšie pohodlie, bezpečnosť a ovládateľnosť. Spoločnosť hľadá partnerov na obchodnú dohodu s technickou asistenciou.
Hliníkové zliatiny. Vysoká odolnosť voči korózii prostredníctvom náterového procesu

Hliníkové zliatiny. Vysoká odolnosť voči korózii prostredníctvom náterového procesu

TOIL20160316001

Izraelský MSP špecializujúci sa na vývoj chemikálií pre konečnú úpravu a povrchovú starostlivosť kovov ponúka nový proces konverzného povlaku pre hliníkové zliatiny. Výhody oproti súčasným prístupom zahŕňajú vysokú odolnosť upraveného produktu voči korózii (dosiahnutú aj na leteckých zliatinách 2024), viditeľný farebný rozdiel medzi upravenými a neupravenými zliatinami atď. Hľadajú obchodnú dohodu s technickou asistenciou, dohodu o licenčnej alebo technickej spolupráci.

Pyrolýzové zariadenie na výrobu vysokokvalitného aktívneho karbónu 

TOBY20160211002

Bieloruský akademický ústav vyvinul pyrolýzové zariadenie na výrobu vysokokvalitného aktívneho karbónu.
Hlavné výhody:
  • Vysoký výkon (200t/rok) a účinnosť
  • Jednoduchá údržba
  • Kontinuálny automatizovaný proces.
Ústav ponúka technológiu a zariadenie na základe zmlúv so zákazníkom. Ponúkajú spoluprácu vo forme obchodnej dohody s technickou asistenciou alebo licenčnú dohodu.

Správa nameraných údajov pre vodný priemysel

TODE20160314002

Malá nemecká spoločnosť ponúka systém správy pre namerané údaje vody, ktorý môže byť použitý v mnohých oblastiach, napr. pri monitorovaní dažďa, povodní, vody a v čistiarňach odpadových vôd, hydrológii a iných. Výhody zahŕňajú vyššie rozlíšenie a možnosť kombinácie údajov z rôznych zdrojov. Hľadajú partnerov na implementáciu systému v rámci obchodnej dohody s technickou asistenciou.

Renovácia medených a bronzových zliatin a ochrana s udržateľným bio-náterom

TOCH20160308001

Švajčiarska univerzita vyvinula udržateľnú a ekologickú metódu na ochranu medených a bronzových objektov s biologicky indukovanou patinou. Vytvorili aj súpravu na aplikáciu v malom množstve na obnovu a uchovanie kultúrnych objektov.
Za účelom preskúmania potenciálu metódy, tím hľadá partnerov so záujmom o jeho ohodnotenie pre trhy, na ktorých je problémom korózia medi, alebo s kapacitou skvalitniť a komercializovať metódu. Zvažujú licenčnú a technickú spoluprácu.

Inovatívny priemyselný závod schopný spracovať a konvertovať zvyšky z drvičov automobilového priemyslu a gumené pneumatiky po dobe životnosti na palivové produkty, hľadá partnerov na obchodnú dohodu a spoločný podnik

TOIT20160315003

Taliansky start-up vyvinul nový typ inovatívneho priemyselného závodu, ktorý je schopný spracovať a konvertovať zvyšky z drvičov automobilového priemyslu a gumené pneumatiky po dobe životnosti na palivové produkty, čím znižuje dopady na životné prostredie a zefektívňuje celé automobilové odvetvie. Spoločnosť hľadá strategických partnerov schopných využívať palivové produkty vytvorené závodom, v rámci obchodnej dohody s technickou asistenciou a dohody o spoločnom podniku.

Britská spoločnosť ponúka plazmovú technológiu na spracovanie nebezpečných odpadov na licenciu / technologický transfer

TOUK20160314001

Britský globálny líder v oblasti dodávok environmentálnej technológie hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou / licenciu patentovaných plazmových systémov jednosmerného prúdu pre celý rad aplikácií spracovania nebezpečného odpadu. Technológia poskytuje najbližšie riešenie k nulovému odpadu, ktoré je v súčasnosti dostupné, za použitia ultra vysokých teplôt na roztavenie a premenu na plyn alebo odparenie odpadového materiálu, s cieľom spracovať, obnoviť alebo vytvoriť užitočné komerčné produkty, a je to „zelená“ alternatíva správy odpadov.

Inovatívne systémy vermifiltrácie odpadových vôd, vyvinuté škótskou spoločnosťou

TOUK20160212001

Škótsky MSP s odbornými znalosťami v oblasti návrhov správy odpadových vôd vyrába ekologické systémy, ktoré využívajú červy na čistenie odpadových vôd z rôznych priemyselných odvetví. Tieto systémy sú udržateľnejšie a majú nižšie investičné a prevádzkové náklady v porovnaní s konvenčnými čističkami. Chcú spolupracovať s priemyselnými partnermi v rámci dohody o technickej spolupráci alebo obchodnej dohody s technickou asistenciou s cieľom preskúmať nové priemyselné a geografické aplikácie.

Zariadenie na vákuové sušenie kovových dielov a súčiastok

TOIT20160216001

Malá talianska spoločnosť, producent zariadení na recykláciu vody a čističiek odpadových vôd, vyvinul inovatívne zariadenie na vákuové sušenie. Toto riešenie je navrhnuté pre spoločnosti s linkami na pokovanie alebo čistenie, ako finálna sušiaca fáza pre kovové diely alebo súčasti. Sušiace zariadenie využíva paru a vákuum na odstránenie všetkých zvyškových kvapiek vody alebo vlhkosti pri procese sušenia. Hľadajú obchodnú dohodu s technickou asistenciou alebo dohodu o technickej spolupráci.

Desulfátový proces čistenia kontaminovaných odpadových vôd

TOIT20160218001

Malá talianska spoločnosť, pôsobiaca v oblasti úpravy vody a odpadových vôd, vyvinula desulfátový proces na riešenie otázok týkajúcich sa zvýšenej koncentrácie sulfátu v odpadových vodách. Táto ponuka je určená malým a stredným podnikom pôsobiacim v rôznych priemyselných odvetviach, kde tradičné chemicko-fyzikálne zariadenia nezaručujú dodržiavanie limitov pri vypúšťaní odpadových vôd. Spoločnosť má záujem o partnerstvo prostredníctvom obchodnej dohody s technickou asistenciou.

Modelovanie a simulácia procesov termolýzy (pyrolýzy)

TOLT20160226001

MSP z Litvy ponúka svoje služby na počítačové modelovanie a simuláciu (za použitia metód Monte Carlo) procesov termolýzy (pyrolýzy).
MSP pracuje v nasledujúcich oblastiach:
  • Matematické a počítačové modelovanie a simulácia fyzických a technologických procesov;
  • Príprava technologicko-ekonomických obchodných modelov a podrobných obchodných plánov na základe scenárov simulácií.
Spoločnosť hľadá priemyselných, výskumno-vývojových partnerov na obchodnú, finančnú alebo výskumnú dohodu o spolupráci.

Hľadáme partnerov z oblasti poľnohospodárstva a civilnej bezpečnosti na integráciu existujúcich senzorových riešení do bezpilotných lietadiel.

TRFR20160321001

Francúzsky MSP, ktorý vyrába plne „plug-and-play“ (bez potreby nastavenia) diaľkovo pilotované lietadlové systémy, hľadá partnerov z oblasti poľnohospodárstva a civilnej bezpečnosti na spoločný vývoj integrovaných riešení, odpovedajúcich skutočným potrebám oblasti. V ideálnom prípade by sa malo jednať o spoluprácu na základe dohody o spoločnom podniku.

Zdokonalený odolný smerovací prepínač na drsné prírodné podmienky

TOIL20150830001

Izraelský MSP vyvinul inovatívny odolný prepínač, ktorý spĺňa požiadavky na prevádzku v náročných prírodných podmienkach. Výhody oproti tým, ktoré sú už na trhu zahŕňajú jeho malú veľkosť, ale vysokú spoľahlivosť v náročných pracovných podmienkach (extrémne teploty, vlhkosť, prach, šokové vibrácie, EMC (elektromagnetický prúd), výbušná atmosféra). Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Techniky predpovede vonkajších charakteristík fotovoltických modulov, fotovoltického výkonu a solárneho žiarenia 

TOIT20160227001

Taliansky výskumný tím, ktorý pracuje v sektore inteligentnej energie a s odbornými znalosťami v prognózach solárneho žiarenia a fotovoltickom výkone, vyvinul inovatívny prístup k vonkajšej charakteristike fotovoltických modulov. Tím má aj know-how v oblasti predpovedí energie fotovoltických zariadení s použitím umelých neurónových sietí. Hľadaní partneri sú výskumné centrá, univerzity a MSP na výskumnú spoluprácu a výmenu údajov a skúšok s použitím rôznych laboratórií.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2395/technologicka_spolupraca_1--31-3-2016.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.