Prihlásenie

Hľadajú sa partneri do projektu Circular economy in the built environment

21.4.2016

3. mája 2016 sa bude konať v Bruseli podujatie venované stavebnému priemyslu: Circular economy in the built environment: launch of the BAMB stakeholder network .

Projekt  BAMB - Buildings As Material Banks – prizýva na  prvé otváracie stretnutie a spustenie Stakeholder Network 

Projekt BAMB podporovaný EÚ spája 16 partnerov s cieľom zmeniť nakladanie so stavebnými materiálmi po ukončení životnosti stavby z odpadu na zdroj surovín : „...enabling a systemic shift in the building sector by creating circular solutions“

Na podujatí budú predstavené ciele projektu, ku ktorému je možnosť  pripojiť sa:Participation in the BAMB Stakeholder Network is open to all stakeholders in the building and construction industry who are interested in exchanging ideas and knowledge and discussing the information and data needs necessary to enhance the European knowledge base.“ 

Ďalšie informácie a registráciu na podujatie (bezplatné) nájdete na adrese

http://www.bamb2020.eu/news/launch-of-the-bamb-stakeholder-network/

 

SBA, Oľga Némethová, E_mail nemethova@sbagency.sk; tel. 0907 857 342

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.