Prihlásenie

Technologická ponuka za obdobie (1.-29.4.2016)

2.5.2016

Švédska spoločnosť, ktorá vyvinula inovatívnu trysku na tesniace kazety ponúka obchodnú dohodu

TOSE20160315002

Švédska spoločnosť ponúka nový vynález, ktorý má chránený dizajn a je patentovaný v EÚ. Výrobok, tryska pre tesniace kazety, je DIY (urob si sám) komponent, ktorý môže jednoducho použiť ktokoľvek. Vďaka nemu je možné hladko vyplniť medzeru s tesnením medzi dvoma oddelenými povrchmi, napríklad v kuchyni, kúpeľni, na oknách atď. Švédska spoločnosť teraz hľadá partnera, ktorý má záujem o komercializáciu tejto trysky.

 

Príležitosti pre experimenty technického meradla  generujúce odpad na hodnotenie inovácií na skládke odpadov výskumného centra

TODE20160329002

Nemecká univerzita prevádzkuje vzdelávacie a výskumné centrum na obecnej skládke odpadu. Nové technológie na využitie odpadu ako zdroja energie a suroviny sú vo vývoji a optimalizujú sa. Jedná sa o unikátne miesto, kde môže byť výskumno-vývojové centrum prevádzkované v technickom meradle, ako aj vo veľkom meradle. Potenciálni partneri z akademickej a priemyselnej sféry sú pozvaní k spoločnému výskumu orientovanému na aplikáciu odpadu na energiu alebo technickú spoluprácu v technickom a veľkom meradle.

 

Britská univerzita vyvíja nový prístroj na stanovanie škvrnitej pigmentovej optickej hustoty a hľadá farmaceutických výrobcov, výrobcov objektívov/zdravotníckych zariadení

TOUK20160324001

Optický vedec a neuroetológ na škole biologických vied britskej univerzity hľadá farmaceutických výrobcov, výrobcov objektívov/zdravotníckych zariadení, aby pomohli posunúť technológiu z prototypu na výskumnej úrovni k obchodnému výrobku. Technológia je neinvazívne nové zariadenie na stanovenie škvrnitej pigmentovej optickej hustoty. Hľadajú partnerov na obchodnú dohodu s technickou asistenciou alebo na dohodu o technickej spolupráci.

 

Elipsoidná rúra výmenníka tepla pre všetky funkčné pece a jadrové elektrárne.

TORO20160323001

Rumunský vynálezca v aplikovanom výskume vyvinul technológiu, ktorá premení primárnu energiu pochádzajúcu z elektrických, fosílnych alebo jadrových palív na sekundárnu energiu v kratšom čase, pri menšom objeme, hmotnosti a nákladoch než iné tepelné výmenníky na trhu.

Vynálezca ponúka výrobcom tepelných výmenníkov licenciu na toto riešenie.

 

Nástroj na riešenie problémov v hodnotení kreditného rizika bánk

TRLT20160404002

Výskumníci z Litovskej univerzity vyvinuli nástroj na riešenie problémov v hodnotení kreditného rizika komerčných bánk, využívajúc štatistické modely na klasifikáciu záujemcov o úver. Partneri – komerčné banky. Úloha – implementovať nástroj do svojho systému.

 

Nástroj na zvýšenie efektivity organizácie

TRLT20160401001

Litovská univerzita vyvinula nástroj, ktorý môže analyzovať problémy s efektívnosťou v organizáciách z hľadiska organizačnej kultúry, prejavov príslušnosti k organizácii a vnímanie organizácie zamestnancami a vrcholovým manažmentom. Nástroj by pozitívne ovplyvnil funkcie systému organizácie, produktivitu, rozhodné kroky a udržateľný výkon. Univerzita hľadá partnerov z firiem na spoluprácu – adaptáciu tohto nástroja do ich organizácií.

 

Softvérové riešenie pre základ plánovacieho systému dodávateľského reťazca koncových strán 

TRBE20160322001

Belgická nadnárodná spoločnosť, aktívna v oblasti spotrebného tovaru, hľadá plug-in softvér/systémy umožňujúce efektívne plánovanie dodávateľského reťazca. Hľadajú softvérových poskytovateľov na technickú spoluprácu alebo veľkú licenčnú dohodu.

 

Hľadáme partnerov pracujúcich v potravinárskom priemysle na výskumný projekt anti-klostrídiových riešení „clean label“ potravín

TRNL20160318001

Vďaka dopytu spotrebiteľov po „clean label“ potravinách (potraviny s nezávadným, prírodným zložením, bez alergénov), menej spracovaných a zdravších potravinách, sa opäť na programe inovácií objavilo mikrobiálne kazenie potravín. Holandská výskumno-vývojová organizácia začne jedinečný výskumný projekt na vývoj nových anti-klostrídiových riešení za použitia nových stratégií prírodnej konzervácie. Na tento výskumný projekt sú potrební rôzni partneri od dodávateľov prírodných ingrediencií po výrobcov potravín. Organizácia hľadá partnerov na dohodu o výskumnej spolupráci.

 

Žiadosť o účinný systém na čistenie objektívu pre kamery montované na automobiloch

TRKR20160408001

Kórejská spoločnosť, špecializujúca sa na vývoj a výrobu high-tech dielov, hľadá účinný systém na čistenie objektívu na externé automobilové kamery. Konvenčný spôsob, ktorý využíva vodu na čistenie nie je vhodný pre externé kamery, takže chcú nájsť nové spôsoby čistenia objektívov kamery. Hľadajú partnera na dohodu o výskumnej spolupráci alebo dohode o technickej spolupráci.

 

Litovský MSP hľadá technológiu rezania plechu laserom 

TRLT20160411006

Litovská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu komínov a kovových súčiastok hľadá technológiu rezania plechov laserom. Technológia by mala zlepšiť presnosť rezania častí z rôznych typov plechu – nelegovanej ocele, zliatin hliníka,  mosadze, uhlíkovej ocele, nerezovej ocele, titánu a nástrojovej ocele.

 

Litovský výrobca komínov a kovových súčiastok hľadá technológiu ohýbania plechov

TRLT20160411003

Litovský výrobca komínov a kovových súčiastok hľadá technológiu ohýbania plechov. Technológia by mohla byť manuálna, elektrická alebo hydraulicky ovládaná. Spoločnosť hľadá technológiu, ktorá už je na trhu. Očakávaná forma spolupráce je obchodná dohoda s technickou asistenciou.

 

Rumunská spoločnosť hľadá akvizičnú linku na výrobu chlórových tabliet v oblasti dezinfekcie.

TRRO20160404001

Rumunská spoločnosť, ktorá sa nachádza v severovýchodnej časti Rumunska, hľadá akvizičnú linku na výrobu chlórových tabliet a má záujem poskytovať takúto ochranu v určitých oblastiach. Rumunská spoločnosť hľadá na túto linku obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

 

Litovský výrobca komínov a kovových súčiastok hľadá plazmovú technológiu na rezanie plechov

TRLT20160411007

Litovská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu komínov a kovových súčiastok hľadá plazmovú technológiu na rezanie plechov. Technológia by mala zlepšiť precíznosť rezania častí z rôznych typov plechov - nelegovanej ocele, zliatin hliníka,  mosadze, uhlíkovej ocele, nerezovej ocele, titánu a nástrojovej ocele.

 

Litovský výrobca komínov a kovových súčiastok hľadá technológiu na tvarovanie kovov

TRLT20160411005

Litovský výrobca komínov a kovových súčiastok hľadá technológiu na tvarovanie kovov. Technológia by mohla byť manuálna, elektrická alebo hydraulicky ovládaná. Spoločnosť hľadá technológiu, ktorá už je na trhu. Očakávaná forma spolupráce je obchodná dohoda s technickou asistenciou.

 

Požiadavka optickej technológie so širokým zorným poľom (FOV) na displej virtuálnej reality (HMD - displej nasadený na hlave), ako sú inteligentné okuliare atď.

TRKR20160407001

Kórejská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu high-tech častí, hľadá technológiu širokého zorného poľa – vyše 140 stupňov – na displej virtuálnej reality (HMD - displej umiestnený na hlave). Existujúce široké zorné pole je limitované do 100 stupňov. Technológia širokého zorného poľa by bola aplikovaná v oblasti rozhrania človek – stroj, inteligentných okuliarov atď. Spoločnosť má záujem o spoluprácu s partnerom na spoločný podnik, výrobnú, výskumnú alebo technickú dohodu.

 

Vývojár LED osvetľovacieho systému hľadá dodávky energie s možnosťou pripojenia k KNX, E-net, C-net systémom

TRLT20160404001

Litovská spoločnosť vyvíja LED osvetľovacie riešenia založené na LED technológii. Na vývoj svojich produktov majú záujem o spoločnosti, ktoré vyvíjajú a vyrábajú dodávky energie s možnosťou pripojenia ku KNX, E-Net, C-Net systémom a bezdrôtovým radičom regulátorov osvetlenia. 

 

Softvérové riešenie na riadenie lekárskeho výskumu
TRLT20160411001
Litovská MSP, ktorá vyvíja a udržuje inteligentné riešenia, venované automatizácii lekárskeho výskumu, vytvorila automatické analýzy lekárskeho výskumu a systém hlásenia a hľadá technologických partnerov v lekárskom a zdravotníckom sektore, ktorí by chceli spolupracovať v praxi – testovať vyvinuté lekárske výskumné analýzy a riešenie správy hlásení.

Softvérové riešenie pre kontrolu a riadenie priemyselných procesov
TRLT20160411002
Litovská MSP, ktorá vyvíja a udržiava inteligentné riešenia zamerané na rôzne priemyselné procesy, vytvorila kontrolný a riadiaci systém priemyselných procesov a hľadá technologických partnerov v priemyselných spoločnostiach, ktorí by chceli spolupracovať v praxi – testovať vyvinuté výrobné riadiace riešenie.

Prediktívne modelovanie algoritmov na prognózu chorôb a škodcov v plantážach
TRIT20160406001
Taliansky MSP pôsobiaci na trhu Internetu vecí, hľadá nové prediktívne modelovanie algoritmov na čo najpresnejšiu prognózu chorôb a škodcov v kultiváciách, so zameraním na plodiny. Tieto nové algoritmy budú integrované do už existujúcej vlastnej webovej platformy pomocného systému rozhodovania pre poľnohospodárstvo. Modelovanie by malo umožniť rozšírenie škály predvídateľných chorôb a škodcov ďalších plodín. MSP hľadá spoluprácu na základe licenčnej dohody.

Unikátne reťazové koleso s vymeniteľnými zubami
TOSE20160202001
MSP zo severného Škótska, pracujúci v oblasti strojárstva, vyvinul a vyrobil inovatívne reťazové koleso s vymeniteľnými zubami, čakajúce na patentovanie. Inovácia umožňuje údržbu s časovou úsporou, lepšiu ergonómiu a nižší environmentálny dopad. Koleso bolo testované v odvetví výroby papiera a celulózy. Spoločnosť hľadá partnera na obchodnú dohodu s technickou asistenciou v európskych krajinách a Kanade.

Technológia mikro-hydro turbíny na generovanie energie z vody a sietí odpadových vôd
TOUK20160408001
Globálna spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii vyvinula inovatívnu technológiu mikro-hydro turbíny na pomoc klientom maximalizovať potenciál obnovy energie z vody a siete odpadových vôd. Spoločnosť hľadá demonštračné miesta v Európe s asistenciou partnera z oblasti mechaniky a elektriky, napr. vodného inžinierstva alebo dodávateľov z oblasti civilného inžinierstva na spoločný podnik alebo obchodnú dohodu s technickou asistenciou. Turbína sa ideálne hodí na generovanie elektriny z konečného odtoku odpadových vôd.

Ponúkame technológiu zlepšujúcu efektivitu vodorúrkových kotolní  
TOPL20160329001
Skupina vedcov zo severozápadného Poľska vyvinula novú technológiu, ktorá umožňuje kontrolovať kapacitu čerpadla na základe teploty vody v spätnom potrubí vo vodorúrkovej kotolni. Riešenie využíva 2 senzory na sledovanie zmien teploty vody v kotolni a na vytvorenie signálu čerpadlu na zníženie jeho výkonu. Vedci hľadajú partnerov, ktorí majú záujem o nákup tohto riešenia alebo jeho uvedenie na trh v rámci licenčnej dohody. 

Hľadáme výrobcu nových jedlých dekoratívnych tvarov
TRUK20160413002
Britská spoločnosť, aktívna v oblasti vývoja inovatívnych potravín a nápojov, hľadá spoločnosť na výrobu jedlých dekoratívnych tvarov. Spoločnosť vyvinula mnoho jedlých vzorcov, ktoré by mali byť sformované do jedlých dekoratívnych tvarov, vyrobených z prírodných receptov. Hľadajú spoločnosti so skúsenosťami z oblasti lupienkov, zmrzlinových kornútov, sušienok alebo dehydratovaných produktov na výrobnú dohodu.

Kórejský výskumný ústav hľadá partnerov na technologický transfer s licenčnou zmluvou na vysokorýchlostnú „point-to-point“ komunikáciu v tesnej blízkosti
TOKR20160406002
Kórejský výskumný ústav, ktorý sa špecializuje na oblasť elektroniky a telekomunikácií, je pripravený poskytnúť vysokorýchlostnú technológiu komunikácie v tesnej blízkosti. S touto technológiou je možný vysokorýchlostný prenos dát a bezdrôtový prenos energie do zariadenia bez zabudovaného zdroja energie. Ústav hľadá partnerov z oblasti výroby čipov, modulov pre smartphone a flash pamäte na technologický transfer s licenčnou zmluvou týkajúcou sa tejto technológie.

Nová generácia verejných veterných mlynov
TOHU20151201001
Malá maďarská spoločnosť vyvinula nový inovatívny systém špirály veternej turbínovej lopatky s menšou vibráciou, vyššou účinnosťou pri nižšej počiatočnej rýchlosti. Sú veľmi praktické, užitočné pre domácnosti, menšie továrne, školy. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov na začatie obchodnej spolupráce s technickou asistenciou a výskumno-vývojových partnerov na výskumnú a technickú spoluprácu. 

Spoločnosť z oblasti lekárskeho zobrazovania na vývoj prototypu termo-foto-akustického zobrazovania na ľudské použitie
TRFR20160301001
Francúzske verejné výskumné laboratórium, zaoberajúce sa fotonikou, elektromagnetizmom, signálovou a obrazovou analýzou, pracuje na aplikáciách termo-akustického a foto-akustického zobrazovania. Jedná sa o sľubné neinvazívne a neionizujúce technológie, zatiaľ čo s existujúcimi technikami je spojená určitá zložitosť pri zachytení a spracovaní signálov na lokalizáciu nádoru. Laboratórium hľadá spoločnosť z oblasti lekárskeho zobrazovania, schopnú vyvinúť prototyp prostredníctvom dohody o technickej spolupráci.

Škótsky návrhár hľadá inovatívne textílie
TRUK20160420001
Škótsky MSP, špecializujúci sa na návrhárstvo, vyvinul inovatívne, ale jednoduché doplnky – typ šatky, ktorá môže byť nosená na rôzne spôsoby počas života užívateľa. Má záujem o spoluprácu prostredníctvom dohody o technickej spolupráci alebo obchodnej dohody s technickou asistenciou, s akademickými alebo priemyselnými partnermi, špecializujúcimi sa na textilný dizajn, na identifikáciu inovatívnych textílií a tkanín, ktoré by boli vhodné na výrobu tohto konkrétneho dizajnu na rôzne použitia.

Technológia, know-how a/alebo potrebné vybavenie, umožňujúce záznam vrtných parametrov
TRPL20151208002
Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na profesionálnu prácu v oblasti geotechniky, vodného inžinierstva a hlbinného základu, hľadá partnera s technológiou, know-how a/alebo potrebným vybavením, umožňujúcim záznam vrtných parametrov. Ponúkajú dohodu o technickej spolupráci.

Nové, nízko výkonné, úsporné chladiace klimatizačné jednotky, šetrné k životnému prostrediu
TOUK20160415002
Britský vynálezca navrhol novú úspornú klimatizačnú jednotku, ktorá využíva ľad ako chladiace médium a vyžaduje minimálny výkon na chladenie miestnosti, a ktorá je určená ako pre domáce, tak priemyselné použitie, najmä v horúcich krajinách. Hľadá partnerov a/alebo licencie na pomoc pri vývoji tohto vynálezu a jeho konečnej komercializácii prostredníctvom dohody o výskumnej spolupráci, licenčnej alebo obchodnej dohody s technickou asistenciou.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2414/technologicka_spolupraca_1--_29-4-2016.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.