Prihlásenie

V Európe hľadajú najpodnikavejší región Slovenska, Európske podnikateľské ocenenia (EEA)

16.4.-30.9.2008

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania ako národný koordinátor projektu Európskej komisie (EK) vyhlasuje 3. ročník Európskych podnikateľských ocenení (EEA). Jeho cieľom je vyzdvihnúť regionálne aktivity, ktoré podporujú podnikanie a rozšíriť povedomie o pridanej hodnote podnikania.

 

Projekt EEA vznikol v novembri r. 2005 so zámerom spropagovať partnerské projekty miestnej samosprávy s podnikateľmi a vyzdvihnúť rolu podnikateľského úspechu v rozvoji európskych krajín.  

 

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá z ktorejkoľvek krajiny Európskej únie a Nórska. Prihlásené projekty sa hodnotia  v dvoch kolách tak, že len dva projekty, ktoré zvíťazia v národnom hodnotiacom procese sa môžu uchádzať o celkové víťazstvo v európskom kole. Komisia zostavená z odborníkov z celej EÚ vyhlási víťazov v máji 2009 v Prahe, v spolupráci s českým predsedníctvom Rady EÚ. Ceremoniál sa uskutoční na záver prvého Európskeho týždňa malých a stredných podnikov, ktorý sa organizuje na podporu európskych malých podnikov.

 

Súťažné kategórie:

1. Ocenenie za podporu podnikania (propagácia podnikateľského myslenia a kultúry podnikania),

2. Ocenenie za zníženie byrokracie (zjednodušenie právnych predpisov a administratívnych postupov pre podnikateľov),

3. Ocenenie za rozvoj podnikov (podpora podnikania, zjednodušenie prístupu na trh a pritiahnutie investícií),

4. Ocenenie za investície do vzdelávania (zlepšenie podnikateľských, profesijných, technických a riadiacich schopností),

5. Ocenenie za zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých (podpora sociálnej zodpovednosti firiem a trvalo udržateľných podnikateľských postupov).

 

Veľká cena poroty sa udelí tomu projektu, ktorý bude najviac kreatívnou a inšpirujúcou podnikateľskou iniciatívou v Európe.

 

Termín na podanie projektov v SR je do 30. septembra 2008.  (Platí dátum podania na pošte, prípadne osobného doručenia.)

 

 

Fakty o druhom ročníku súťaže:

 

Počet projektov                   viac ako 300

Národní kandidáti               28 organizácií

Slovensko                            výber z 3 projektov

Nominácia: Malokarpatská vínna cesta a obec Spišský Hrhov

Slávnostné vyhlásenie      december 2007, Porto

Úspechy Slovenska           rok 2006 - Špeciálne uznanie hodnotiacej komisie - Husacina v Slovenskom Grobe

 

Udelené ocenenia v r. 2007:

 

Veľká cena poroty                             Španielsko – Rozvoj podnikateľských priestorov v

                                                              Bilbau,  

Odvážna podnikateľská cesta      Dánsko - Národnostný asistent pre podnikateľov z národnostných menšín v oblasti Vejle,

Podpora podnikania                        Luxembursko-1,2,3,GO – sieť odborníkov a bonus poskytovaných pri začatí podnikania vo Veľkom regióne,

Investovanie do ľudí                          Belgicko – Cap'Ten, riaď svoj projekt,  

Zodpovedné podnikanie                  Taliansko – Fabrica Ethica, Rada výrobných činností

                                                               toskánskeho regiónu,  

Zníženie byrokracie                            Estónsko - Portál pre registráciu podnikov,

                                                               Maďarsko – Program Széchenyiho karty,

Mimoriadne ocenenia poroty           Francúzsko - CAP Création Sarthe,

Holandsko Nadácia Thuishuis.                

Viac informácií o súťaži nájdete na stránkach:

www.nadsme.sk  a http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/index_en.htm

KONTAKT

Ing. Marcela Vančová, manažér komunikácie, vancova@nadsme.sk

 

 

 

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.