Prihlásenie

Bioenergy4Business – Podpora využitia zdrojov pevnej biomasy

22.6.2016

Hlavným cieľom projektu s názvom Bioenergy4Business je zvýšenie využitia zdrojov pevnej biomasy pre (aspoň čiastočnú) zámenu klasických palív na báze uhlia, ropy alebo zemného plynu využívaných v komerčnom sektore na účely výroby tepla. B4B stavia most medzi politikami a trhmi na podporu vytvorenia priaznivého prostredia pre využitie kvalitných obchodných modelov a ich starostlivého posúdenia a na implementáciu tepla vyrobeného z bioenergie v systémoch centralizovaného zásobovania teplom (CZT) a vo vnútorných vlastných riešeniach („in-house“) v priemysle, komerčnom sektore, poľnohospodárstve a sektore služieb.

Hlavným nástrojom na informovanie  je projektová webstránka www.bioenergy4business.eu. Potenciálni investori, operátori a projektoví developeri tu môžu nájsť zadarmo veľa užitočných a konkrétnych informácií o 11 partnerských  krajinách,  ako napr.:

 • Prehľad existujúcich rámcových podmienok (regulačné, právne, administratívne)
 • Prehľad existujúcich obchodných modelov a finančných schém
 • Správy o najsľubnejších trhových segmentoch s teplom v partnerských krajinách
 • Najlepšie príklady využitia biotepla a dodávateľských reťazcov biopalív
 • Brožúry o vlastnej dodávke biotepla, dodávke biopalív a CZT
 • Viacjazyčný nástroj na prevod parametrov biopalív pokrývajúci široký rozsah tuhých biopalív
 • Modelové kontrakty pre dodávku biopalív
 • Správu o najlepších príkladoch pre rozvoj strany dodávky
 • Viacjazyčný hodnotiaci nástroj pre zariadenia na výrobu biotepla a hodnotenie realizovateľnosti CZT na biomasu a vlastných domových projektov výroby biotepla
 • Model štúdií realizovateľnosti pre vlastnú dodávku tepla a CZT na biomasu
 • Odporúčania pre najlepšie príklady riešení politík pre biomasu

a veľa ďalších podrobností.

 

Kontakt pre SR:

Slovenská Inovačná a Energetická Agentúra – SIEA
Michal Németh, projektový manažér projektu
Tel.: +421 917 454 293
E-mail: michal.nemeth@siea.gov.sk
www.siea.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.