Prihlásenie

Technologická spolupráca za obdobie (1.-30.6.2016)

30.6.2016

H2020 EE-20-2017 – energeticky účinnejšie a integrované dátové centrá: hľadajú vývojárov softvéru open source riešení pre dátové centra v rámci výskumnej spolupráce

TRFR20160601001

Francúzsky vývojári softvéru (MSP) poskytujú open source softvérové riešenia pre súkromné siete a dátové centrá. Chcú sa pridať k európskemu konzorciu v rozhodovaní výzvy EE-20-2017: energeticky účinnejšie a integrované dátové centrá. Pracujú na súčasti softvéru, ktorý umožňuje veľkú úsporu energie pre siete od 10 do 1000 jednotiek (serverov/počítačov). Potrebujú MSP/priemyselných/laboratórnych partnerov riadiacich cloud/siete/servery, plus hardvér výrobcov pre výskumne & inovačné dohody.

 

Hľadá sa partner pre spoločný vývoj silikátovej biosklenenej pájky pre lepenie, poťahovanie a povrchovú úpravu

TODE20160502001

Spoločnosť z Nemecka skúmala použitie silikátovej biosklenenej pájky v kombinácii s veľmi inovatívnymi technológiami spracovania. V dôsledku toho bol vyvinutý vysoko inovatívny materiál-blokovania hybridného zubného implantátu z titánu a keramiky a vytvorenie modifikovaného aktívneho článku keramického povrchu  implantátu. Partneri teraz chcú presunúť výsledky do ďalších priemyselných aplikácii. Medzinárodní partneri pre spoločný výskum a vývoj alebo technologickú spoluprácu sú požadovaní.

 

Elektronické produkty navrhnuté a vyvinuté pre nové aplikácie

TOHR20160503001

Chorvátsky MSP špecializujúci sa navrhovanie elektronických produktov poskytuje vývoj hardvéru a softvéru na jednom mieste. Hľadajú partnerov, ktorí chcú ponúknuť svoju odbornosť pri vývoji a výrobe elektronických výrobkov a aplikácii vo forme technickej spolupráce a dohode o službách. 

 

Hľadá sa zariadenie pre rezanie sieťovanej hadice na vytvorenie filtračných krytov

TRPL20160506001

Poľský MSP z regiónu Warmia a Mazury sa špecializuje na výrobu filtrov a hľadá zariadenia na rezanie sieťovanej hadice na vytvorenie filtračných krytov. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou na základe zlepšenia výrobných procesov. Hľadajú výrobcov rezacích zariadení.

 

Dodávka pasívnej parnej fázy kyseliny mliečnej po dlhšiu dobu pre cielené použitie doma prostredníctvom difúzora vône

TRBE20160525001

Belgičan medzinárodne aktívny v spotrebiteľskom tovare hľadá dostupné a existujúce riešenia umožňujúce dodávku pasívnej parnej fázy kyseliny mliečnej po dlhšiu dobu 2-4 týždňov. Cieľové použitie je rozptyľovač vône pre domácnosti. Priemyselní partneri sú hľadaní pre licenčné dohody s veľkým účtom. 

 

Spolupráca na mikrofluidnej integrácii biosenzoru

TRDE20160428002

Nemecký podnikateľ pôsobiaci v oblasti mikrofluidných systémov Lab-on-a-Chip pre aplikácie point-of-need ako in vitro diagnózy (veterinárne alebo ľudské) a potravinových analýzach. Spoločnosť chce rozšíriť svoje produkt a aplikačné portfólio a hľadá partnerov, ktorí chcú integrovať ich biosenzor/y do sebestačného mikrofluidného prostredia, v rámci dohôd o technickej spolupráci alebo dohôd o výskumnej spolupráci so vzájomnými marketingovými možnosťami.

 

Rumunska spoločnosť s tradičnými ozdobami a stuhami požaduje inovatívne technológie pre výrobu lepiacich pások, náplastí a ďalších technických stúh

TRRO20160417001

Spoločnosť je hlavným rumunským výrobcom v oblasti  ozdôb a stúh. Za účelom rozmanitosti svojej produkcie s novými, vysoko kvalitnými, technickými produktmi, spoločnosť  hľadá inovatívne technológie a adekvátne obrábacie stroje. Požadovaný partner je buď výrobca strojov pre obchodnú dohodu s technickou asistenciou alebo výskumne orientovaná spoločnosť pre dohodu o technickej spolupráci.

 

Veľká nadnárodná hľadá webový power point konfigurátor

TRES20160603001

Veľká nadnárodná so sídlom v Barcelone a špecializujúca sa na svetovú logistiku nápojov hľadá užívateľsky prívetivý webový power point konfigurátor. Webová platforma by mala umožniť každému účastníkovi predaja vybrať si medzi určenými snímkami a stiahnuť si osobnú prezentáciu. Požaduje sa obchodná dohody s technickou asistenciou.

 

Litovská spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú technológiu na čistenie humínovej a fulvokyseliny z komplexnej organickej látky 

TRLT20160530001

Spoločnosť vyvíja produkt, ktorý pozostáva z komplexu soli humínovej a fulvokyseliny. Partnera, ktorý má technológiu na čistenie humínovej a fulvokyseliny z komplexnej organickej látky potrebuje pre ďalší vývoj produktu. Partner by mal mať kapacity na výrobu a dodávku potrebných materiálov. Spoločnosť hľadá výrobné dohody, dohody o službách alebo obchodné dohody. 

 

Produkty, technológie alebo zložky, ktoré môžu zlepšiť celkové zdravie a vzhľad ďasien

TRBE20160526001

Belgičan medzinárodne aktívny v spotrebnom tovare hľadá produkty, technológie alebo zložky, ktoré obracajú ustupujúce ďasná a/alebo liečia a obnovujú ďasná a ktoré nevyžadujú lekársky predpis.

Hľadajú sa akadémie a priemyselní partneri pre licenčnú dohodu alebo technickú dohodu.

 

Litovská spoločnosť hľadá dodávateľov výbušných detekčných systémových zariadení

TRLT20160530002

Litovská spoločnosť hľadá dodávateľov výbušného detekčného zariadenia pre letiská. Spoločnosti a iné organizácie by mali spĺňať všetky požiadavky uvedené v tomto profile. Takisto by mali mať kapacitu na dodávku, montáž a údržbu požadovaného zariadenia. Spoločnosť hľadá výrobné dohody, dohody o službách alebo obchodné dohody.

 

Produkty, technológie alebo zložky, ktoré slúžia na špeciálnu starostlivosť o chrup

TRBE20160526003

Belgičan medzinárodne aktívny v spotrebnom tovare hľadá produkty, technológie alebo zložky, ktoré slúžia na špeciálnu starostlivosť o chrup musia obsahovať, ale nie sú obmedzené na, zarovnanie zubov, vzhľad chrupu (nie bielenie), lícnu starostlivosť, starostlivosť o jazyk, starostlivosť o hrdlo, zdravie o celé telo, suché ústa (xerostomia) a technológie na doplnenie kozmetických stomatologických postupov (starostlivosť o implantát, starostlivosť o čiastočný chrup, starostlivosť o lesk). Technická spolupráca alebo licenčné dohody sa požadujú s priemyslom alebo výskumnými centrami.

 

Produkty,  technológie alebo zložky, ktoré poskytujú ochranu proti útokom, znižujú riziko útokov, a/alebo zlepšuje existujúce podmienky v ústnej dutine

TRBE20160526004

Belgičan medzinárodne aktívny v spotrebnom tovare hľadá produkty, technológie alebo zložky, ktoré poskytujú ochranu proti útokom, znižujú riziko útokov, a/alebo zlepšujú existujúce podmienky v ústnej dutine. Očakáva, že zaručí funkciu „záruka a ochrana“. Akadémia a priemyselní partneri sú hľadaní pre licenčnú dohodu alebo technickú dohodu.

 

Nízko emisná plachetnica, plavenie sa okolo sveta hľadá partnerov so záujmom o testovanie nových technológii na pobreží.

TRES20160527001

Táto španielska plachetnica s novou technológiou je nový inovatívny projekt, ktorý sa zameriava na testovanie, propagáciu a schválenie novej technológie na otvorenom mori. Kým cestuje po svete bude testovať všetky druhy technológii a projektov, zahŕňajúce objavovanie, výskum a trhové výrobky. Táto spoločnosť hľadá nových partnerov  so záujmom o technologickú alebo obchodnú spoluprácu na testovanie a propagáciu ich technológii v námornom prostredí a dohody o distribúcii a službách.

 

Francúzska spoločnosť hľadá systém zapaľovania prášku, bez iskrenia

TRFR20160425001

Francúzska spoločnosť, pôsobia v oblasti hygieny produktov, hľadá systém zapálenia prášku, ktorý má spaľovacie vlastnosti, a to akýmkoľvek spôsobom. Systém musí byť bez efektu iskrenia ( neiskrivý knôt, elektrický zapaľovací systém, exoterrmická chemická reakcia...). Prášok je balený v plechovke. Konečný produkt sa používa v blízkosti horľavých prvkov, takže osvetlenie musí zabrániť tvorbe efektu iskrenia. Francúzska spoločnosť je otvorená technickej spolupráci alebo obchodným dohodám.

 

Tkané alebo netkané vlákna na zlepšenie akustických vlastností automobilových izolačných panelov

TRES20160613001

Španielsky MSP, zameraný na výrobu netkaných textílii používaných na akustickú izoláciu v automobilovom priemysle, hľadá tkané alebo netkané vlákna , ktoré majú byť laminované vo vrstve spolu s aktuálnym výrobkom, tak aby jej akustické vlastnosti bolo možné zlepšiť. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov, ktorých sa týka výroba akustickej izolácie, a majú záujem o obchodné dohody s technickou asistenciou.

 

Hľadajú sa nové technológie biostimulantov/produktov zlepšujúce výnosy plodín, kvalitu a abiotickú toleranciu stresu

TRUK20160608001

Britský MSP sa špecializuje na výskum, vývoj a komercionalizáciu produktov zlepšujúcich úrodu hľadá nové technológie biostimulantov/produktov pre zlepšenie výnosov plodín, kvality a abiotickej tolerancie stresu, pre použitie oboch na záhradnícke a poľnohospodárske pestované plodiny v krajinách po celom svete. Spoločnosť hľadá partnerstvo s výskumnou a/alebo priemyselnou organizáciou v rámci spoločných projektov výskumu a vývoja, licenčných alebo iných obchodných dohôd.

 

Čínske združenie hľadá zlepšenie kvality a pokročilé TI (technologické inžinierstvo) riešenie pre priemysel elektronických prístrojov a spotrebičov

TRCN20160429001

Za účelom zriadenia špecializovaného vysoko účinného, nízko nákladového výrobného procesu TI, ovládania zariadenia a využitia postavenia návrhu továrne, čínske združenie hľadá zlepšenie kvality a pokročilé TI (technologické inžinierstvo) riešenie pre priemysel elektronických prístrojov a spotrebičov. Hľadajú spoločný podnik s potenciálnymi partnermi.

 

Technológia elminovania pachu pre chladničky

TRHU20160421002

Nadnárodná partnerská spoločnosť maďarskej spoločnosti technologického transferu hľadá vysoko efektívnu technológiu eliminujúcu zápach, ktorá by mohla udržiavať vzduch vo vnútri chladničky čerstvý bez nežiaducich zápachov, a vyhýbať sa kontaminácii jedla so zápachom. Spoločnosť tiež hľadá partnerov, ktorí majú plne vyvinutú technológiu v príslušnom odbore pre licencovanie technológie alebo partnerov, ktorí pracujú na prototype pre spoluprácu na spoločnom rozvoji prostredníctvom technickej spolupráci.

 

Nemecký MSP hľadá partnera pre technickú spoluprácu  pre deformáciu vulkanizovaného vlákna v lichobežníkovom tvare

TRDE20160616002

Nemecký MSP pôsobí v oblasti výroby materiálov z celulózneho materiálu si kladie za cieľ vytvoriť deformačný proces rastlinných vlákien s cieľom vyvinúť nové produkty založené na deformovaných častiach. V tejto súvislosti, MSP hľadá partnera pre spoluprácu, ktorý má skúsenosti  v priemyselných deformačných procesoch, najmä s lichobežníkovým tvarom, a ktorý je schopný pracovať s vulkanizovaným vláknom. Hľadá sa dohoda o technickej spolupráci.

 

Hľadá sa napájací a kontrolný systém pre EESS (elektrický systém skladovania energie)

TRKR20160614001

Kórejsky MSP, ktorého hlavný obchod je vývoj monitorovacieho a diagnostického systému pre energetické zariadenie hľadá európske spoločnosti, ktoré môžu poskytnúť rozvodnú sieť vysokého napätia pre EESS a energetický kontrolný systém. Je to pre efektívne použitie elektrickej energie pomocou FR (kontrola frekvencie) alebo PPC (power peak cut). Spoločnosť očakáva zaviesť technológiu alebo výrobok na kórejský trh v rámci technickej spolupráci, licencie alebo iných dohôd.

 

Technológia odstraňovania pesticídov pre chladničky

TRHU20160615003

Nadnárodná partnerská spoločnosť maďarskej spoločnosti technologického transferu hľadá technológie alebo metódy na odstraňovanie pesticídov z ovocia a zeleniny takže užívatelia ich môžu bezpečne jesť s minimálnymi alebo žiadnymi ďalšími požiadavkami po užití jedla z chladničky. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí by plne vyvinuli technológiu v príslušnom odbore pre licencovanie technológie alebo partnerov, ktorí pracujú na prototype pre spoluprácu pri spoločnom vývoji prostredníctvom technickej spolupráce.

 

Technológia pre laserovo rezané tvary a vzory na zrkadlových zlatých doskách

TRLV20160615001

Lotyšská spoločnosť vyrábajúca luxusné kožené tašky hľadá technológiu a vybavenie pre laserové rezanie rôznych tvarov a vzorov na oceľové zrkadlo, zlaté pláty a železo. Požadovaná technológia by mala mať malé rozmery a ľahká pri využívaní kvôli limitovanému množstvu navrhnuté spoločnosťou a niekoľkými remeselníkmi pracujúcimi na produktoch. Spoločnosť hľadá partnera pre spoluprácu vývojára/poskytovateľa technológie pre obchodnú dohodu s technickou asistenciou. 

 

Hľadá sa odbornosť: alternatíva, pohon palivového články pre špeciálne odvetvia dopravy

TRHU20160615002

Cieľom projektu maďarského MSP je zostrojiť hydrogén generujúcu a plniacu stanicu pre elektrické vozidlá (malú loď, manipuláciu s materiálom) poháňanú vodíkovými palivovými článkami na zabezpečenie prívodu paliva pre zariadenia. Vývoj súvisí s aplikovaným výskumom, ekonomickými a ekologickými cieľmi. MSP hľadá expertov schopných vyrobiť a overiť experimentálne a demonštračné zariadenia v rámci finančnej/výrobnej/technickej dohody.

 

Technológie na odstránenie alebo zabránenie tvorenia sa povlaku vo vnútri ohrievacích vodných elektrických nádrží

TRHU20160615001

Nadnárodná partnerská spoločnosť maďarskej spoločnosti technologického transferu hľadá technológie alebo spôsoby na odstránenie alebo zabránenie vytvárania povlaku vo vnútri ohrievacích vodných elektrických nádrží.  Osobitný záujem sú technológie na odstránenie povlaku pripojené k vykurovacím trubkám. Spoločnosť taktiež hľadá partnerov, ktorí majú plne vyvinutú technológiu v požadovanej oblasti pre licencovanie technológie alebo partnerov pracujúcich s prototypmi pre spoluprácu na spoločnom vývoji prostredníctvom technickej spolupráce.

 

Zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť osnovných glejových výrobkov 

TRIT20160525001

Talianska spoločnosť, poskytujúca „na mieru“ chemikálie pre osnovné dimenzovanie, hľadá partnerov pre výskumnú a technickú dohodu o spolupráci na vývoj nových ekologicky šetrných výrobkov pre textilný sektor. Predovšetkým spolupráce budú zamerané na vývoj nových produktov alternatíva za používaný PVA (polyvinylalkohol) ako textilný glej.

 

Nové Technológie pre výrobu digitálnych satelitných antén

TRTR20160526001

Turecká spoločnosť, skúsená vo výrobe antén hľadá nové výrobné technológie digitálnych satelitných antén pre zlepšenie ich výroby. Pokiaľ možno, technológia by mala byť na trhu. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

 

Hľadá sa elektronický systém policového štítku pomocou bluetooth s nízkou energetickou sieťou

TRKR20150903001

MSP zo Severnej Kórei špecializujúci sa na NFC ( krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie, umožňujúce výmenu dát medzi zariadeniami do vzdialenosti okolo 10cm) vývoj hľadá systém elektronického policového štítku pomocou BLE (nízko energetický bluetooth) siete.  Ako prístupový bod prenáša/vysiela medzi hostiteľským zariadením a podriadeným zariadením, technológia komunikuje s hostiteľským zariadením pomocou WIFI a klasickým bluetooth a podriadeným zariadením pomocou BLE. Spoločnosť má záujem o dohodu o spoločnosť podniku, licenčnú dohodu a technickú spoluprácu.

 

Technológia využitia prachu pre MDF

TRLT20160616001

Litovský podnikateľ vyrába stenové a stropné panely z MDF (medium density fiberboard) dosiek. Počas výrobného procesu – rezania sa vyrába odpad – MDF prach. Spoločnosť hľadá technológiu, ako by ho mohli využiť alebo sa ho zbaviť. MSP hľadá partnerstvo na základe licenčnej dohody alebo iných obchodných dohôd.

 

Vývoj imunitívnej a molekulárnej cielenej liečby v onkológii: partneri s inovatívnymi riešeniami sú hľadaní (monoklonálne protilátky, intratumorové pre podávanie liekov a injekcií, ďalšie súvisiace novinky)

TRFR20160614001

Francúzska univerzitná nemocnica zriadila výskumnú štruktúru na podporu vývoja inovatívnych terapeutických stratégií v onkológii. Hľadá akademických alebo priemyselných partnerov, ktorí generujú farmakologické a biotechnologické inovatívne prístupy k spoločnému rozvoju lokoregionálnej liečby na dodanie imunitnej terapie súvisiacej  priamo s nádorovým miestom. Hľadá sa výskumné alebo technologické partnerstvo. Francúzska platforma je otvorená projektom financovaných EÚ.

 

Poľský MSP hľadá špecifické optické riešenie lepenia pre nový segment osobných kuchynských spotrebičov.

TRPL20160629001

Poľský mikro podnik hľadá špecifické optické riešenie lepenia,  ktoré má byť použité v elektronickom projekte. Spoločnosť hľadá partnera, ktorý má vedomosti a skúsenosti v oblasti optického lepenia a môže ponúknuť technológiu alebo službu na základe obchodnej dohody s technickou asistenciou alebo dohody o technickej spolupráci. Dôležité je: značný povrch, niekoľko milimetrov silný, odolný vysokým teplotám, nežltnúci materiál je veľmi dôležitý.


Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2438/technologicka_spolupraca_1--30-6-2016.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.