Prihlásenie

Obchodná spolupráca za obdobie (1.-15.7.2016)

15.7.2016

C10 Výroba potravín

BRBE20160609001

Belgická spoločnosť je kľúčová agentúra pre každého hráča na európskom trhu s potravinami. Pôsobí ako sprostredkovateľ a chce preklenúť medzeru medzi spracovateľmi potravín, v rámci celého sveta, a medzi európskymi dovozcami. Agentúra hľadá všetky konzervované potraviny za najlepšie ceny. Ich dlhodobé skúsenosti im umožňujú pracovať s preferovanými dodávateľmi. Majú záujem o spoluprácu s partnermi konzervovaných potravín (ryby, ovocie, zelenina),  stredomorských produktov, sušeného ovocia.

 

C13 Výroba textilu

BRDE20160317001

Nemecký návrhár (so sídlom na juhu Nemecka, Bavorsku) inovatívnych a nových produktov s emocionálnou hodnotou a dopytom po dizajne vyvinul a ochránil súbor dokladov ramenného popruhu ktorý môže byť prispôsobený pre rozličné šírky zložiek. Chce vstúpiť do výrobnej dohody v zahraničí.

 

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov

BRIL20160622001

Izraelský distribútor špeciálne používaných chemikálií hľadá dodávateľa na rozšírenie sortimentu. Hľadajú účinné a konkurencieschopné chemické látky, ktoré môžu byť použité v letectve, doskách plošných spojov, pri povrchovej úprave. Hľadá dohodu o obchodnom zastúpení, dohodu o distribučných službách.

 

C14 Výroba odevov

BRDK20160711001

Malá dánska start-upová spoločnosť spúšťa kolekciu bielizne určenú pre ženy vo vekovej kategórii 16-35 a hľadá výrobcov čipkovej spodnej bielizne na vytvorenie kolekcie privátnej značky pre nich na základe výrobnej dohody.

 

C31 Výroba nábytku

BRFR20160331001

Francúzska sourcing kancelária bola poverená zo strany kupujúcich najväčších francúzsky výrobcov nábytku nájsť nových, spoľahlivých a stálych subdodávateľov vyrábajúcich kancelárske stolové nohy, kuchynské s kúpeľňové umývadlá, čalúnené stoličky z Poľska, Rumunska, Maďarska, Slovinska, Česka a Slovenska. Spoločnosť ponúka subdodávateľom výrobné a subdodávateľské dohody, a ďalej budú pôsobiť ako obchodný zástupca.

 

BRDE20160706001

Nemecký výrobca, ktorý navrhuje a vyrába vysoko kvalitné kancelárske stoličky (otočný čap, visiting a meeting stoličky) hľadá dodávateľa/výrobcu  tvarovaných preglejkových častí ( operadlá,  sedadlá) s rôznymi vlastnosťami. Požadujú výrobnú dohodu s európskou spoločnosťou, kde na jednej strane  je schopná vyrábať preglejkové diely a na druhej strane má  vysokú úroveň vertikálneho spracovania.


C32 Iná výroba

BRLT20160614001

Litovská spoločnosť hľadá mobilný 200 kW dieselový generátor na prívese na vojenskej úrovni, ktorý musí byť schopný pracovať v hornatom teréne až 3000 metrov. Spoločnosť hľadá výrobnú dohodu.

 

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRUK20160317001

Britská spoločnosť špecializujúca sa na medicínske zásoby a vybavenia hľadá nové produkty s cieľom rozšíriť svoje portfólio. Spoločnosť má záujem  o lekársku prax (GP), čistiace a farmaceutické produkty od európskych výrobcov na základe dohody o distribučných službách.

 

BRPL20160706002

Poľská spoločnosť, ktorá pôsobí na najväčšom vegánskom trhu v Poľsku, ako aj on-line obchod hľadá distribútorov 100% vegánskych produktov ako sú potraviny, kozmetika, čistiace prostriedky, jedlo pre zvieratá a iné na základe rozšírenia produktového portfólia. Spoločnosť ponúka distribučné dohody alebo alternatívne hľadá výrobnú dohodu pre súkromnú značku.

 

BRCN20160706001

Čínsky poskytovateľ služieb dodržiavania právnych predpisov, ktorý zastupuje záujmy rôznych distribútorov hľadá dlhodobé distribučné dohody s európskymi dodávateľmi luxusných tovarov, so zvláštnym dôrazom na potraviny a nápoje,  zdravé potraviny, kozmetiku a čistiace prostriedky pre domácnosť.

 

BRGR20160627001

Grécka spoločnosť špecializujúca sa na strojárstvo, výrobu a predaj potravín, múky, krmiva pre zvieratá ako aj na recyklovania a spracovanie potravín majú záujem o uzatvorenie dohody s výrobcami všetkých strojových zariadení pre spracovanie potravín pre reprezentáciu produktov partnera v Grécku.

 

BRDE20160614001

Nemecký podnikateľ s viac ako 20 ročnými skúsenosťami na trhu s nápojmi hľadá technických partnerov. Spoločnosť  zameriava svoj obchod na predaj náhradných dielov pre plniace stroje v oblasti nápojov a teraz je ochotný spolupracovať s európskymi spoločnosťami snažiacimi sa vstúpiť nemecký trh. Predpokladaný typ spolupráce je dohoda o distribučných službách.

 

BRDE20160615001

Nemecká spoločnosť sa špecializuje na vývoj, výrobu a distribúciu mimoriadnych elektronických meracích systémov pre prepravný priemysel (vlaky, električky, autobusy) ponúka distribučné služby pre tieto produkty.

 

BRCY20160616001

Cyperská konzultačná spoločnosť je ochotná pôsobiť ako agent pre reprezentovanie iných spoločností s potravinami, nápojmi a inými spotrebnými tovarmi na Cypre.

 

G47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRRO20160706001

Rumunský predajca luxusných textílii pre postele a okná, je ochotný nadviazať dlhodobú spoluprácu s dodávateľmi kompletných sád posteľných obliečok, záclon a závesov na základe distribučnej dohody. Majú záujem nájsť partnerov v rámci celej Európy.

 

BRFR20160609001

Francúzsky obchodný zástupca predáva suveníry a darčekové predmety pre darčekové obchody v horách hľadá nové produkty na obchodné využitie na francúzskom trhu (Pyrenejský región). Obchodný agent hľadá len dohodu o obchodnom zastúpení.

 

Q86 Zdravotníctvo

BRUK20160627001

Vysoko rešpektovaný a dobre zavedený britský dodávateľ v NHS (Národná zdravotná služba), komunitných a opatrovateľských službách sa snaží rozšíriť svoje produktové portfólio a hľadá nové riešenia technológie asistovaného bývania a inovatívne zariadenia a produkty na podporu ľudí žijúcich s mentálnym a fyzickým postihnutím, pre dlhodobé podmienky a starších ľudí v rámci dohody o distribučných službách.

 

 

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2439/obchodna_spolupraca_1--15-7-2016.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.