Prihlásenie

Zorientujte sa v programe Horizont 2020: popis tém a oblastí, typy projektov, predkladanie návrhov, dôležité odkazy, analýzy, odporúčania

24.2.2017

Pozrite si stránku s komplexným prehľadom programu Horizont 2020. Okrem textových informácií obsahuje odkazy na relevantné oficiálne stránky, dokumenty, videá, odporúčania či analýzy.


Viac informácií: https://innonews.blog/horizont-2020/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.