Prihlásenie

Riadiace štruktúry v auditorských firmách a ich dopad na auditorský trh

19.11.2008-28.2.2009

Vyjadrite svoj názor na legislatívu EÚ prostredníctvom on-line konzultácie

Otvorená nová konzultácia!!!

Riadiace štruktúry v auditorských firmách a ich dopad na auditorský trh

Európska únia čelí fragmentovanému auditorskému trhu, pričom je veľmi dobre známe, že iba zopár auditorských sietí dokáže čeliť tomuto rozdeleniu. Ďalším problémom je podiel na trhu tzv. "Veľkej 4-ky", ktorý v roku 2007 predstavoval viac ako 80% z celkových výnosov.
Pre zabezpečenie udržateľného medzinárodného auditorského trhu je preto potrebných viacero hráčov, ktorí spĺňajú požiadavky medzinárodných spoločností.
Napriek dopytu trhu po zvýšení počtu auditorskych firiem, tu nie je záujem z ich strany, v dôsledku veľkých rozdielov v celkových výnosoch medzi tzv. "Veľkou 4-kou" a auditorskými firmami strednej vrstvy.

Cieľom tejto on-line konzultácie je nájsť katalyzátor, ktorý podnieti k vzniku nových hráčov na medzinárodnom auditorskom trhu.

Oblasť: Vnútorný trh - Audit
Cieľová skupina: auditori, investori, právnické firmy, auditorskí regulátori, členské štáty EÚ
Termín: 28.2.2009
Link: konzultácia (stránka je prístupná v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku)

 

Kontakt:

  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
    Katarína Levčíková, kontaktný formulár
  • Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov
    Katarína Straková, tel: 051/7560 330, kontaktný formulár
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.