Prihlásenie

SARIO zisťuje záujem o zriadenie zahraničných kancelárií

1.-22.12.2008

Globálnu krízu vníma SARIO ako príležitosť nájsť si nových obchodných partnerov, výzvu preniknúť na perspektívne zahraničné trhy a využiť silu slovenského hospodárstva na nové investície. Agentúra SARIO reaguje na globálnu finančnú a hospodársku krízu špeciálnymi projektmi na podporu exportu a investícií. Zriadením zahraničných kancelárií chce SARIO posilniť pozíciu slovenských exportérov a pritiahnuť nových investorov. Exportéri budú môcť využívať služby SARIO priamo v zahraničí na rozšírenie a stabilizáciu biznisu, samosprávy budú môcť prezentovať región a jeho investičné príležitosti. Od dnešného dňa agentúra oslovuje dotazníkom viac ako 8000 firiem, aby zistila záujem o konkrétne služby a teritóriá, kde by podnikatelia chceli exportovať alebo expandovať.

Do prieskumu sa môžu zapojiť všetky podnikateľské subjekty na Slovensku. Do 22. decembra 2008 sa môžu zapojiť vyplnením online dotazníka.

V prípade dostatočného záujmu z Vašej strany zahraničné kancelárie otvoríme už v budúcom roku.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.