Prihlásenie

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2008“

2.-28.2.2009

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou organizuje druhý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva "Inovatívny čin roka 2008".

Súťaž je organizovaná v troch kategóriách:

  • Výrobková inovácia,
  • Technologická inovácia,
  • Inovácia služby (netechnologický proces).

 

Podmienky súťaže:

  • Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).
  • Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2008.
  • Súťažiaci by mal mať preukázateľné prvé skúsenosti s účinkom inovácie.
  • Zaslaním vyplnenej kompletnej prihlášky na adresu organizátora súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

 

Prihlásiť sa je možné zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
najneskôr do 27. februára 2009.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v Nitre v dňoch 16.-18.apríla 2009 počas výstavy „Veda – Vzdelávanie – Inovácie“.

Dovoľujem si oznámiť Vám tieto základné informácie o súťaži, ktoré sú podrobnejšie rozvedené na www.siea.gov.sk. Verím, že v prípade, že ste v r. 2008 dokončili inovačný proces výrobku, technológie, alebo služby využijete tento fakt na zapojenie sa do ďalšieho ročníka súťaže o Cenu ministra hospodárstva "Inovatívny čin roka 2008".

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.