Prihlásenie

Slovensko môže čerpať prostriedky z ENIAC (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)

4.2.-15.4.2009

Slovensko sa v decembri prihlásilo do ENIAC (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council) - JU a alokovalo 500 000 EUR na podporu projektov pre slovenských účastníkov konzorcií v oblastiach, ktoré sú definovane v Annual Work Program 2009. Ide o iniciatívu podporovanú Európskou komisiou a tá tiež podporí každý projekt (eligible cost) do výšky 16, 7%. Treba ešte doriešiť otázku statnej pomoci (bude min. 50% oprávnených nákladov pre SMS.)
    
V každej R&D priorite bude podporený ca 1 veľký projekt.
 
Druhá výzva bude oficiálne vyhlásená 26. februára a projekty bude treba pripraviť do 15. apríla. Ide o dvojkrokové hodnotenie, do 15. apríla treba len stručný „Project Outline“ a plný projekt úspešných bude treba podať do 3. septembra 2009.
 
Prof. Daniel Donoval (FEI STU, člen rady ENIAC) bude na uvedenú tému organizovať stretnutie záujemcov, ktorí by sa chceli zapojiť do výzvy. Prosíme Vás o vyjadrenie záujmu a definovanie oblasti. Bude potrebné tiež pripraviť stručný profil; resp. prezentáciu Vášho potenciálu v príslušnej oblasti.

V prípade záujmu kontaktujte: Ivan Filus (BIC Bratislava), tel 02/5441 7515.
 
Viac informácií o iniciatíve ENIAC

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.