Prihlásenie

Posilnenie konkurencieschopnosti regiónov EÚ začlenením inovácií

30.4.2008

Prednášajúc na konferencii o výskume a inováciách v regionálnom rozvoji v Caliari (Taliansko) pán Patrick Briérepredseda BUSINESSEUROPE zvýraznil potreby a príspevok podnikania pri vytváraní inovačného prostredia v regiónoch.

Vyzval k silnejšej koordinácii európskych fondov a lepšieho partnerstva medzi podnikateľmi vo fáze programovania projektu až po jeho hodnotenie.

Podniky, vzdelávacie inštitúcie a regionálne správy si musia rozumieť lepšie na podporu zručností, ktoré sú najpotrebnejšie, aby bol celý región konkurencieschopnejší.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.