Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-31.12.2010)

27.1.2011

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania: 25. 1. 2011
Výber ponúk: 15.12.2010 -31.12.2010
Počet ponúk: 30
Publikoval: Olga Nemethova

 

Kontakty:

 • BIC Bratislava
  (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
  (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
 • Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov
  (Mária Radvanská, tel. 051/ 75 60 330, kontaktný formulár)

 

C10 Výroba potravín

20101221087
Rumunská spoločnosť zaoberajúca sa lisovaním slnečnicového oleja za studena, exportér olejnatých semien, ovčej vlny a kože hľadá dovozcu.

20101228084
Španielska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou výrobkov pre pekársky priemysel, hľadá obchodných sprostredkovateľov.

20101228033
Španielska firma špecializovaná na výrobu mlieka, karamelu dulce de leche a alfajores. Ale tiež, na dovoz a distribúciu argentínskych potravín, hľadá obchodného sprostredkovateľa (distribútorov, agentov alebo zástupcov) v európskych krajinách.

20101222131
Rumunský výrobca rybích produktov, spracovaných údením, mrazením, marinovaním, balených do konzerv, rybích šalátov, fishburgers a vyprážaných rýb hľadá dovozcov, distribútorov.

C11 Výroba nápojov

20101228027
Španielska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu vína a šumivých nápojov značky Cava hľadá obchodných sprostredkovateľov na Európsky trh.

20101223017
Rumunský výrobca vysoko kvalitného bieleho a červeného vína Curtea Regala, Santa Crama, Hercinic hľadá distribútorov.

C13 Výroba textilu

20101223003
Rumunská firma, zameraná na výrobu a obchodovanie s úpletmi, a výrobkami širokej škály modelov a ich kombinácií (svetre, bundy, vesty, sukne, kostýmy) pre dospelých aj pre deti hľadá dovozcov, distribútorov.

20101228100
Chorvátska popredná a najväčšia spoločnosť pôsobiaca v oblasti prezentácie produktov pre zdravé spanie, výrobu matracov, textilu, odevov, úprava a farbenie kožušín, hľadá a ponúka obchodné sprostredkovanie.

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20101222053
Španielska spoločnosť vyrábajúca pomocné drevené kusy akejkoľvek veľkosti a tvaru podľa zákazky klienta, hľadá komerčných agentov vo všetkých krajinách EÚ.

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20101221086
Rumunsky výrobca prenosných a prepravovateľných tlakových hasiacich prístrojov, FPE panelov, hydrantových skríň, FPE hasiacich prístrojov hľadá dovozcu, agentov, distribútorov.

20101223010
Rumunský výrobca Big Bag - polypropylénových sáčkov, vriec a vrecúšok, umelých textilných materiálov, veľkoobjemových vakov na balenie sypkých materiálov z rôznych produktov, hľadá importérov, dovozcov, distribútorov.

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20101221082
Srbská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou plastových vytláčacích nástrojov hľadá partnerov na recipročnú výrobu a ponúka subdodávky.

C24 Výroba a spracovanie kovov

20101228108
Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu priemyselných odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny ponúka svoje služby ako subdodávateľ. Firma hľadá aj partnera pre vzájomnú výrobnú a obchodnú spoluprácu.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.

20101228051
Španielska spoločnosť špecializujúca sa na obchod s traktormi a poľnohospodárskou technikou, ponúka svoje skúsenosti a služby ako distribútor v Španielsku, pre stanovenie dlhodobé vzťahy s potenciálnymi partnermi z Európy.

20101222033
Španielska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou zariadení pre stavebný priemysel ako sú čerpadlá, stoje na prepravu betónu a malty na stavenisko , hľadá obchodného distribuovať alebo agenta na prenájom svojich výrobkov po celej EÚ.

20101222007
Holandská spoločnosť hľadá spoluprácu s dobre integrovanou spoločnosťou s dobrými kontaktmi na domácom trhu v oblasti odpadu a pitnej vody vo veľkých regiónoch, v krajinách EÚ-27.

C31 Výroba nábytku

20101221092
Srbská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu matracov a drôtov do matracov hľadá obchodného sprostredkovateľa, ponúka subdodávky a ponúka recipročnú výrobu.

20101228055
Španielska firma špecializovaná na výrobu nábytkových doplnkov (gombíky a kľučky), hľadá obchodného sprostredkovateľa (agentov, distribútorov alebo zástupcov) v Európe.

C32 Iná výroba

20101228092
Chorvátska spoločnosť, špecializujúca sa na vytváranie a uvádzanie nových a inovatívnych výrobkov na trh, vyvinula inovatívny nosič pre laptopy a aktovku na bicykel, hľadá obchodného sprostredkovateľa, partnera pre joint venture a subcontrakting.

20101223074
Rumunska spoločnosť, vyrábajúca dekoratívne sklenené výrobky: vázy, popolníky, stojany na sviečky, lampy a pod. hľadá importérov svojich výrobkov.

E38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov

20101222009
Holandská spoločnosť hľadá spoločnosti pôsobiace v oblasti predaja plastov - použitých plastových výrobkov.

F41 Výstavba budov

20101228056
Chorvátska spoločnosť, špecializujúca sa na stavebníctvo, stavebné inžinierstvo, stavebné konštrukcie a predaj obchodných zón, hľadá a ponúka obchodné sprostredkovateľské služby a zároveň hľadá partnerov pre predaj celej firmy alebo jej časti.

G45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

20101228074
Chorvátska spoločnosť, profesionálny morský / námorný distribútor hľadá partnera / investora pre rozšírenie podnikania vo východnom Jadrane. Spoločnosť ponúka obchodné sprostredkovanie, dopravu a logistické služby.

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20101228011
Chorvátska spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou a predajom produktov pre domácnosť, elektrických a telekomunikačných výrobkov a svietidiel hľadá obchodných sprostredkovateľov.

20101229118
Španielska spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu nutričného doplnku s vlastnou značkou hľadá subkontraktorov, ktorí by vyrábali ich sortiment, ktorý zahŕňa materskú kašičku, ženšen, olej z tresčej pečene, propolis, cesnak, zelený čaj.

20101228017

Španielska firma špecializovaná na distribúciu všetkých typov zariadení a čističiek odpadových vôd ( pásy kalolisov, zahusťovadlo kalov, mikrofilter, excentrické skrutkové čerpadlo, rotačné čerpadlá a pumpy Chopper), hľadá obchodného sprostredkovateľa (agentov, distribútorov a zástupcov) v európskych krajinách.

20101221043
Arménska spoločnosť zaoberajúca sa predajom vykurovacej techniky, vetranie klimatizácie (HVAC) zariadení, hľadá obchodné sprostredkovateľa v krajinách EÚ, rovnako ako v USA a Číne. Spoločnosť tiež hľadá subdodávateľské činnosti.


M69 Právne a účtovnícke činnosti

20101228023
Chorvátska spoločnosť, špecializujúca sa na firemné právne služby, reklamu a súdne zastúpenie pre podnikanie v rozsahu od individuálnych projektov až po multi-národné korporácie, spracovanie právnych aspektov tuzemských i zahraničných investícií, hľadá partnerov.


M71 Architektonické a inžinierske činnosti

20101222105
Španielska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na inžinierstvo, návrhy a implementáciu projektov založených na solárnej energii, hľadá obchodných agentov v krajinách EÚ.


M73 Vedecký výskum a vývoj

20101222005
Poľská spoločnosť pôsobiaca v reklame (grafický dizajn, balíkový a plagátový dizajn) ponúka svoje služby na subkontrakting.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.