Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.2.2012)

7.2.2012

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 07. 3. 2012
Výber ponúk: 1.2.2012 -15.2.2012
Počet ponúk: 22
Publikoval: Alena Komorníková, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár

Partneri:

    * BIC Bratislava
      (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
    * Slovenská obchodná a priemyselná komora
      (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
    * Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
      (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)

A01 Pestovanie plodín

20120213036
Rumunská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na pestovanie a predaj obilnín (hlavne kukurice) hľadá distribútorov ich produkcie.

C10 Výroba potravín

20120208042
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na mrazené ovocie, mäso a morské plody hľadá sprostredkovateľov/distribútorov. Spoločnosť taktiež ponúka subdodávateľské aktivity a má záujem o kúpu celej alebo časti spoločnosti.

20120207042
Španielska spoločnosť zaoberajúca sa exportom potravinárskych produktov ako olej, víno, šampanské, konzervované ryby, hotové jedlá, džemy, čokoláda hľadá distribútorov svojich produktov a ponúka možnosť distribuovania podobných produktov v Španielsku.

C13 Výroba textilu

20120208046
Česká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu textilných produktov pre športových fanúšikov hľadá distribútorov a ponúka subdodávateľské služby.

20120206039
Grécka spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu spodného prádla, pyžám a ponožiek hľadá obchodných partnerov z EU aj krajín mimo EU. Taktiež ponúka subdodávateľské služby.

20120202036
Turecká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu exotických kabeliek hľadá partnerov, ktorí by distribuovali jej produkty.

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20120213054
Britská spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou kvalitných energeticky efektívnych okien a vstupov hľadá distribútorov z EU.

C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

20120206038
Maďarská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu plochého skla hľadá distribútorov, agentov a sprostredkovateľov z Rakúska a Slovenska.

 

C27 Výroba elektrických zariadení

20120201016
Poľský výrobca osvetlenia hľadá sprostredkovateľov, agentov a distribútorov v krajinách EU.

 

C31 Výroba nábytku

20120201040
Turecká spoločnosť vyrábajúca kancelársky nábytok z ocele od roku 1964 ponúka obchodnú spoluprácu a hľadá distribútorov, agentov pre spoluprácu v rámci Európy.

20120202040
Poľská spoločnosť vyrábajúca dvere z masívu hľadá distribútorov najmä veľkoobchodníkov a stavebné predajne v Európe.

C32 Iná výroba

20120207018
Talianska spoločnosť špecializujúca sa na ručnú výrobu osvetlenia z prírodného kameňa hľadá partnerov na spoluprácu v oblasti spoločného podniku, sprostredkovateľov a distribútorov.

20120207007
Poľská spoločnosť vyrábajúca gitary hľadá distribútorov, sprostredkovateľov, veľko a maloobchodníkov a taktiež ponúka subdodávateľské a outsourcingové služby.

20120207004
Poľská spoločnosť je známa ako exportér a importér hier a hračiek. Firma spolupracuje okrem iného s veľkoobchodmi, maloobchodnými sieťami, supermarketmi a hypermarketmi a e-shopmi. Momentálne má záujem rozšíriť svoje možnosti a exportovať svoje produkty do európskych krajín a zároveň importovať a distribuovať produkty z iných krajín. Spoločnosť hľadá partnerov na túto spoluprácu.

20120206035
Turecká spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou rámov na okuliare s dvoma vlastnými zaregistrovanými značkami a distribuujúca viacero svetovo známych značiek rámov hľadá partnerov na spoločný podnik. Spoločnosť s kapacitou výroby 540 000 kusov rámov za rok, hľadá partnerov na distribúciu, sprostredkovanie a obchodnú spoluprácu.

20120206005
Turecká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu produktov do kuchýň hľadá distribútorov v európskych krajinách a Rusku.

C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

20120206012
Španielska spoločnosť, ktorá sa zaoberá inštaláciou klimatizácie, ventilácie, a pod. do domácností aj podnikov hľadá partnerov na finančnú a obchodnú spoluprácu.

20120201012
Španielska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na inštalácie elektrických, LED zariadení a fotovoltaických panelov hľadá partnerov na obchodnú spoluprácu z krajín EU, Číny a USA.

J63 Informačné služby

20120206025
Nemecká spoločnosť, situovaná v Berlíne ponúka on-line služby pre monitorovanie spotreby energie v domácnostiach. Spoločnosť má záujem rozšíriť svoju škálu služieb a implementovať ich softvérové nástroje. Hľadajú záujemcov, ktorí by distribuovali tento produkt vo svojej krajine. Zároveň majú záujem o výmenu skúseností v oblasti energetickej efektívnosti s expertmi z krajín Európy. Firma hľadá záujemcov o implementovanie ich produktov do vlastných projektov.

E37 Čistenie a zber odpadových vôd

20120213007
Talianska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na navrhovanie, budovanie a manažovanie spracovania odpadových vôd hľadá firmy z východnej Európy na vzájomnú spoluprácu a spoločný podnik.

E38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadu, recyklácia materiálov

20120203001
Turecká spoločnosť, ktorá sa zaoberá odpadovým hospodárstvom a problematikou ochrany životného prostredia hľadá aktívnych obchodných zástupcov v európskych krajinách.

M73 Reklama a prieskum trhu

20120213034
Britská spoločnosť, ktorá sa špecializuje ma komunikačné marketingové nástroje v stavebnej oblasti hľadá výrobcov stavebných produktov , ktorý majú záujem vstúpiť na britský trh a ponúkať svoje produkty architektom.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.