Prihlásenie

Nemecká spoločnosť hľadá partnera pre výzvu v rámci OP Zdravotníctvo

10.4.2012

Nemecká spoločnosť hľadá malý a stredný podnik (MSP) so záujmom zúčastniť sa výzvy v rámci programu Zdravotníctvo (financovanie celkom 12 mil. EUR, uzávierka október 2012). Hľadá sa MSP, ktorý bude mať záujem spolupracovať s konzorciom v úlohe skúmania disfunkčných gliómovych buniek (najmä astrocytómov) v epilepsii. Ich výskum používa funkčné (elektrochemické zariadenie, zobrazovanie) a molekulárne techniky pre identifikáciu gliómových kanálov, receptorov a transportérov, ktoré sú v tom zahrnuté, alebo spôsobujú vznik epileptických záchvatov. Generácia nových zlúčenín špecificky zachraňuje funkčnosť astrocytómov, ktoré budú povolené pre nové antiepileptické terapie.

Malý a stredný podnik by mal byť zameraný na niektoré z týchto oblastí:
- astrosytómy,
- gliómové bunky,
- draslíkové kanály,
- transportéry glutamínu,
- GLAST, GLT – 1,
- glutamín syntetický,
- prepojenia medzi biologickými bunkami
- konexíny

Pre viac informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Alena Komorníková
RPIC Prešov
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9
080 01 Prešov

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552
e-mail: alena.komornikova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.