Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-30.6.2013)

4.7.2013

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD

    Dátum vydania 3. 5. 2013

    Výber ponúk: 15.4.2013 -30.4.2013

    Počet ponúk: 47

   Publikoval: Olga Némethova, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár

     Partneri:

        * BIC Bratislava (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)  

* Slovenská obchodná a priemyselná komora 

(Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)

 * Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov

(Alena Komorníková, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár)

C10 Výroba potravín

20130627001 

Bulharská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu za studena lisovaných olejov, ponúka svoje vysoko kvalitné oleje pre distribútorov a výrobcov v potravinárskom, chemickom, nábytkárskom, kozmetickom priemysle a v špecializovaných predajniach.

 

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20130524033

Malá Poľská spoločnosť z Dolného Sliezska, špecializujúca sa na výrobu drevených domov a domov z drevených klád, ponúka širokú škálu drevených výrobkov: už hotové domy, rôzne konštrukcie (napr. altánky, letné domy, garáže atď.) a iné drevené výrobky. Spoločnosť hľadá zahraničné spoločnosti aktívne v sektore stavebníctva a ponpka subkontrakting.

 

C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov

20120618011

Maďarský MSP, špecializujúci sa na vývoj a výrobu zdravotníckych zariadení, ponúka svoje nové bioelektromagnetické wellness zariadenia s 50 rôznymi programami (pre spánok, zvýšenie koncentrácie a vitality, zvládanie stresu, meditácie, relaxácie, regenerácie svalov, poruchy spánku, chudnutie, detoxikácie...). Spoločnosť ponúka svoj franchise systém a hľadá distribútorov a subdodávateľské služby.

 

20130401012

Malá Poľská spoločnosť z Dolného Sliezska vyrába a predáva výrobky na báze prírodného bioaktívneho kolagénu z rýb (lososia koža). Spoločnosť má záujem nájsť obchodného sprostredkovateľa (agenta, zástupcu, distribútora) svojich výrobkov.

 

C 23 Výroba ostatných nekovových  minerálnych výrobkov

20130208028

Malá Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na spracovanie prírodného kameňa, ako je granit, pieskovec, bridlica, dovezené materiály a iné stavebné materiály, ako sú kameniva rôznych kameňov a frakcií. Spoločnosť taktiež predáva štandardné výrobky z kameňa, napr. kamenné dlažobné kocky, obrubníky, dlaždice a kamenné dosky vyrobené z rôznych druhov kameňa. Spoločnosť hľadá obchodných sprostredkovateľov (distribúcia). Dohody o poskytovaní služieb môžu byť ponúknuté pre konkrétne zákazky.

 

C24 Výroba a spracovanie kovov

20130612020

Bulharský výrobca auto-elektrických komponentov pre osobné automobily, vysokozdvižné vozíky ponúka subkontrakting služieb. Spoločnosť taktiež ponúka predaj časti alebo celej spoločnosti.

 

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20130404018

Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu autobusových a automobilových karosérií (kovové prvky), hľadá partnerov pre medzinárodnú spoluprácu. Spoločnosť ponúka svoje subdodávateľské služby a hľadá partnerov pre vzájomnú výrobu.

 

C28 Výroba strojov a zariadení i.n.

CP 20130621002 

Britská spoločnosť, špecializujúca sa na dizajn a výrobu miniatúrnych čerpadiel hľadá distribútorov, ktorí už dodávajú malé fluidné senzory, ventily a čerpadlá. Distribútori by mali mať záujem o pridanie miniatúrnych čerpadiel do svojej ponuky.

 

C32 Iná výroba

CP 20130621003

Britská spoločnosť, špecializujúca sa na inovatívne a ochranné nátery vrátane svetovo prvého pigmentového, vodou umývateľného anti-grafitového náteru, hľadá agentov a distribútorov.

 

20130618035 

Britská spoločnosť hľadá výrobcu/dodávateľa sklenených fľaštičiek, ktoré sú gama stabilné (farba nebledne pri vystavení gama žiareniu).

 

20130206034

Rumunská spoločnosť vyrábajúca včelárske zariadenia ponúka subkontrakting včelárom a hľadá distribučné služby od veľkoobchodníkov.

 

20130604055

Britská spoločnosť, ktorá navrhuje a vyrába širokú škálu stojanov (pre blahoželania, kalendáre, darčeky, knihy, CD a DVD). Spoločnosť hľadá obchodných sprostredkovateľov pre distribúciu svojich produktov do maloobchodného sektora. Taktiež hľadajú spoločnosti na recipročnú spoluprácu.

 

C33 Oprava a inštalácia stojov a prístrojov

20120705056 

Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na poskytovanie priemyselných  služieb, hľadá subdodávateľa. Spoločnosť sa venuje investičným projektom týkajúcich sa výroby, montáže a oprave ventilácií, ústredného kúrenia, odpadových systémov, výroby priemyselných zariadení, montáže oceľových a energetických stavieb.

 

20130428001

Izraelská spoločnosť je priekopníkom a svetovým lídrom v obnove olovených batérií. Technológia spoločnosti je na báze čistej energie a je šetrná k životnému prostrediu s nulovým odpadom. Spoločnosť sa zameriava na telekomunikačné a priemyselné batérie. Spoločnosť hľadá obchodných sprostredkovateľov pre expanziu do Európy, partnerov pre spoločný podnik, výrobu a ponúka svoje služby ako subdodávateľ.

 

E36 Zber, úprava a dodávka vody

20130626001 

Britská spoločnosť, špecializujúca sa na čistenie vody ionizáciou, meďou a elektrolýzou, ktoré sú využívané v bazénoch pre obytné ako aj priemyselné projekty, hľadá obchodného sprostredkovateľa (distribútora) v Európe.

 

H49 Pozemná doprava a doprava potrubím

20121231015

Rumunská spoločnosť špecializujúca sa organizáciu a prevádzku domácej a medzinárodnej nákladnej dopravy, ponúka svoje prepravné služby. Taktiež, ako cestovná kancelária, spoločnosť ponúka zájazdy, letenky a cestovné poistenie. Spoločnosť má záujem o založenie spoločného podniku. Spoločnosť očakáva spoluprácu s partnermi z oblasti cestovného ruchu.

 

I55 Ubytovanie

20130415002 

Rodinný podnik v Belgicku, aktívny  v oblasti hotelierstva, hľadá partnerov , ktorí majú záujem o prebratie spoločnosti z dôvodu odchodu riaditeľa hotela do dôchodku. Priestory hotela sú ideálne situované na križovatke dvoch hlavných diaľnic a v blízkosti dvoch dôležitých miest. Podnik sa skladá z hotela, reštaurácie, baru, krčmy a z troch konferenčných miestností.

 

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20130219047

Rumunská softvérová spoločnosť so sídlom v Kluži, špecializujúca sa na vývoj softvéru na zákazku, ponúka kompletné služby pre softvérový vývoj, konzultácie ohľadne softvéru a IT outsourcing aktivity. Spoločnosť má záujem o subdodávanie svojich služieb, spoločný podnik a recipročnú výrobu s potenciálnymi partnermi, a požaduje distribúciu svojich služieb a výrobkov.

 

20120727044

Britský MSP, aktívny v oblasti softvérového vývoja, webových a obchodných aplikácií, hľadá obchodných sprostredkovateľov /distribútorov, zástupcov), ponúka subkontrakting projektov a/alebo príležitosti pre spoločný podnik.

 

M69 Právne a účtovnícke činnosti

20130626001 

Nemecká advokátska kancelária, aktívna v profesionálnych službách právneho poradenstva a zastupovaní pre nemecké právo, národné a medzinárodné obchodné právo, európske právo a verejné obstarávanie, hľadá spoluprácu pre outsourcing činností.

 

M72 Vedecký výskum a vývoj

20130613011

Malá Poľská spoločnosť z Dolného Sliezska, založená na základe skúseností a dlhodobej praxe, ponúka poradenské a konzultačné služby v oblasti high-tech pre tepelnú energiu a tepelné a vetracie toky. Spoločnosť ponúka svoje služby (dohoda a poskytovaní služieb) pre spoločnosti pôsobiace v oblasti tepelných, vykurovacích a ventilačných technológií a termálnych energií. Spoločnosť má taktiež záujem o spoločný podnik.

 

20110525037

Poľský MSP, pôsobiaci v oblasti „inteligentných budov“, vyvinul pokročilý regulátor pre solárne systémy. Spoločnosť hľadá výrobcov z oblasti solárnych systémov, ktorí majú záujem o ich panely s týmto vysoko efektívnym a funkčným ovládačom. Spoločnosť ponúka subkontrakting potenciálnym partnerov. Firma taktiež hľadá distribútorov pre svoje výrobky.

 

20130305012

Poľské MSP z Dolného Sliezska, výrobca vysoko kvalitných meracích prístrojov pre výrobu elektrickej energie a telekomunikačný sektor, ponúka skúšobné a kalibračné služby vo svojom prvotriednom laboratóriu. Spoločnosť hľadá firmy, ktoré majú záujem o pravidelné testovanie a kalibráciu svojich technologických produktov (zmluva o poskytovaní služieb, outsourcing dohoda).

 

20081124032

Nemecká výskumná spoločnosť vyvinula systém na báze GIS, ktorý umožňuje užívateľom identifikovať najlepšie potenciálneho oblasti pre solárne panely s využitím laserového skenovania. Spoločnosť hľadá partnerov ako sprostredkovateľov alebo partnerov pre založenie spoločného podniku a finančnú alebo obchodnú spoluprácu.

 

M73 Reklama a prieskum trhu

20120501002

Popredný britský marketingový poskytovateľ s inovatívnymi informačnými systémami má záujem o založenie niekoľkých spoločných podnikov prostredníctvom siete Enterprise Europe Network s marketingovými spoločnosťami.

 

M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
20130521028

Izraelská spoločnosť sa špecializuje sa na poskytovanie analytickej podpory a služieb pre širokú škálu výrobkov (ich vývoj) a výrobné programy. Spoločnosť pôsobí v oblasti bio technológií, farmaceutickej oblasti ako aj v oblasti lekárskych zariadení a podporuje svoje vlastný vývoj a výskum. Spoločnosť hľadá partnerov pre spoločný podnik a spoluprácu na projektoch ako aj poskytovanie vývojových a výrobných služieb pre zž zmienené oblasti ako subkontraktor.

 

20130611024

MSP z juhozápadného Poľska, ktorá poskytuje služby pre osobný rozvoj a obchodné poradenstvo, vyvinula stolnú hru a hľadá partnerov pre založenie spoločného podniku.

 

Q86 Zdravotníctvo a sociálna pomoc

20130524019

Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie liečby na prevenciu a rehabilitáciu dýchacích ciest a kožných ochorení ponúka svoj franchisingový systém a hľadá obchodných zástupcov a partnerov pre spoločný podnik.

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.