Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-30.11.2013)

2.12.2013

TRES20131111001 Technológie, ktoré sa týkajú energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti

Španielske obchodné združenie je ochotné investovať do inovatívnych technológií týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. Tieto technológie sú už k dispozícii a v posledných fázach vývoja, by mali prispieť k zlepšeniu energetickej účinnosti a mali by byť prispôsobené pre juhoeurópske krajiny. Združenie uvíta širokú škálu dohôd (napr. licencia, spoločný podnik, výskumno-vývojová spolupráca, technická spolupráca, …) s poskytovateľmi technológií.

 

TRNL20130904001 Vývoj softvéru pre špecializované inovatívne tlačiarne 

Holandská spoločnosť sa špecializuje na inteligentné tlačové riešenia, ktoré znižujú používanie tlačiarenských farieb. Ak chcete rozšíriť svoje portfólio, spoločnosť chce vytvoriť súkromný softvér - ovládač tlačiarne bežiaci na osobnom počítači/notebooku. Tento "virtuálny" ovládač tlačiarne transformuje pravidelnú (windows) tlačovú úlohu do nového tlačového súboru, ktorý spotrebuje o 50% menej atramentu. Spoločnosť má záujem o rôzne druhy spolupráce, ako spoločný podnik, outsourcing a / alebo dohody o technickej spolupráci.

 

13 ES 28G2 3S3C Zdravé pekárenské výrobky s vysokou úrovňou diétnych antioxidačných vlákien

Španielska verejná výskumná inštitúcia vyvinula zloženie jedla na základe kávového vedľajšieho produktu, ktorý je bohatý na antioxidačné nerozpustné vlákniny. Táto látka má uplatnenie v potravinárskom priemysle, na výrobu pečiva a cukrárenských výrobkov ako chlieb, sušienky a cereálie. Firmy, ktoré majú záujem o ďalší rozvoj a komercializáciu tohto výrobku v rámci patentovej licencie, sú vyhľadávané.

 

TRBE20131118001 Záujem o skladovacie technológie pre solárne energetické systémy 

Belgická spoločnosť pôsobiaca vo veľkom meradle a/alebo kombinovaných solárnych systémoch hľadá vyspelé technológie skladovania. Vďaka dohode o technickej spolupráci, by sa chcela spoločnosť začleniť do navrhovaných riešení na trhu.

 

TRES20131104001 Čistiaci systém pre kvapalné odpady rôzneho zloženia

Španielska spoločnosť pôsobiaca v oblasti životného prostredia je zameraná na nakladanie s odpadmi a čistenie odpadových vôd. Spoločnosť má záujem o získanie technológie pre čistenie kvapalného odpadu rôzneho zloženia (fotografické kvapaliny, kyseliny a základné vody, skládky extraktov, atď) pomocou jediného systému. Spoločnosť hľadá výrobné zmluvy, alebo obchodnú zmluvu s technickou asistenciou k realizácii tohto špecifického čistiaceho systému pre kvapalné odpady.

 

TOES20131122001 Inteligentný náramok pre deti zabezpečený pomocou Bluetooth 

Španielska spoločnosť vyvinula inteligentný náramok pre deti, ktorého bezpečnosť je založená na novom protokole Bluetooth Low Energy 4.0. To umožňuje, aby dospelí kontrolovali deti pomocou mobilnej aplikácie nainštalovanej v telefóne. Zariadenie kontroluje pozíciu dieťaťa na obrazovke smartphonu, a v prípade, že dieťa opustí preddefinovanú oblasť, spustí sa alarm, takže dospelí môžu na základe toho zodpovedným spôsobom konať. Spoločnosť hľadá obchodnú zmluvu s technickou asistenciou.

 

12 RO 78EG 3R4B Ekologické recyklačné technológie minerálnych odpadov pre odvetvie stavebných materiálov

Rumunské výskumné centrum vyvinulo niekoľko trvalo udržateľných technológií šetrných k životnému prostrediu na získanie betónových a ílových stavebných výrobkov, pomocou recyklácie minerálnych odpadov (banícke a keramické odpady, popol). Záujemcovia zo stavebného priemyslu a výskumných oblastí, sú vyhľadávaní pre ďalší rozvoj v rámci projektov EÚ a pre trhové uplatnenie ekologických inovatívnych produktov.

 

TOAT20131104001 Bio ekologické hnojivo v súlade s potravinárskymi normami 

Rakúsky MSP vyvinul prírodné hnojivo, v súlade s potravinovou nezávadnosťou a evidované na DSMZ (Nemecká zbierka mikroorganizmov a bunkových kultúr). Nie je založené na zvyškoch zvierat a je účinnejšie ako konkurenčné produkty. Spoločnosť vybudovala medzinárodný franšízový systém na výrobu a predaj výrobku na regionálnej úrovni. Partneri sú vyhľadávaní na vyhodnotenie zariadenia a procesu adaptácie. Projekt je prijatý na financovanie v rámci programu CIP Eco-innovation.

 

TOIT20131113002 Automatický navádzací systém pre úžitkové vozidlá 

Taliansky MSP (NACE C.28.9.4) vyvinul automatický navádzací systém na riadenie vozidla v prostredí (priemyselné, atď). Systém je založený na inerciálnej navigácii s infračervenými zariadeniami, ktoré sa šíria v prostredí a dvoch kamerách pre stereoskopické videnie. V porovnaní so systémami AVG je ich systém oveľa presnejší a flexibilnejší, tiež dokáže automaticky opravovať chyby polohy. Hľadajú podniky, ktoré budú predávať ich inovácie.

 

TODE20131111001 Nová laserová technológia zvárania pre solárne články 

Ústav nemeckej univerzity vyvinul proces prepojenia pre kryštalické kremíkové zadné solárne články založené na laserovom mikrobodovom zváraní. Na rozdiel od konvenčných technológií si nevyžaduje nákladnú metalizáciu ako striebro, znižuje tepelno-mechanické namáhanie počas spojenia a ponúka príležitosti pre nové zostavy buniek. Inštitút hľadá partnerov na realizáciu technológie v priemysle s rozvojom nových solárnych článkov.

 

TOPL20130628006 Metóda vyhladzovania povrchu dielov vyrobených technológiou rýchleho prototypovania

Poľská spoločnosť z Dolného Sliezska sa špecializuje na technológie rýchleho prototypovania (tiež známe ako 3D tlač) vyvinula inovatívny spôsob vyhladzovania povrchu dielov vyrobených technológiou rýchleho prototypovania. Ponúkaná technológia je určená pre výrobcov z rôznych odvetví, ako je automobilový priemysel, nábytok, interiérový dizajn a pod. Spoločnosť ponúka licenčnú zmluvu.

 

TOPL20131104001 Ľahké umelé kamenivo zo spracovaných usadenín/odpadov

Poľský výskumný ústav vyvinul technológiu výroby ľahkého umelého kameniva zo spracovaných usadenín s využitím tepelnej pevnej metódy fázy-reakcie. Pripravený materiál má formu granúl. Jedná sa o komerčný produkt spĺňajúci požiadavky príslušných noriem pre stavebné výrobky. Sú vyhľadávaní partneri pre technickú spoluprácu, spoločný podnik alebo výrobné dohody a tiež partneri pre ďalší vývoj produktu.

 

TOGR20131125001 Organická syntéza hnojív na báze aminokyselík rastlinného pôvodu

Grécka spoločnosť so skúsenosťami v oblasti výroby hydrolyzovaných rastlinných bielkovín a odvodených produktov pre poľnohospodárstvo vyvinula inovatívne organické hnojivo. Výrobok pôsobí ako biostimulátor posilňujúci vývoj rastlín a obranných mechanizmov. Spoločnosť hľadá partnerov v poľnohospodárstve pre licenčné zmluvy a technickú alebo výskumnú spoluprácu.

 

TOUK20131118001 Unikátny a inovatívny veľmi vysoko výkonný baliaci stroj

Podnik so sídlom vo Veľkej Británií vytvoril nový a univerzálny dizajn obalov a súvisiace baliace stroje s veľmi vysokým výkonom, umožňujúci variabilný počet v balení alebo jednotlivé balenie produktov v rámci jedného primárneho balenia flexibilným obalovým filmom alebo fóliou. MSP sa teraz usiluje o ďalšiu technickú spoluprácu na vývoji stroja a snaží sa licencovať technológiu na ďalšie trhy mimo územia Spojeného kráľovstva.

 

09 ES 28G1 3CW9 Detekcia alergénov v potravinách 

Španielska biotechnologická spoločnosť vyvinula užívateľské detekčné technológie alergénov v oblasti bezpečnosti potravín. Spoločnosť hľadá obchodnú zmluvu s technickou asistenciou.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2047/technologicka_spolupraca_1--30-11-2013.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.