Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.- 30.11.2013) 2. časť

12.12.2013

Databáza  POD - Partnering Opportunities Database - je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu, podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - jednotlivé kooperačné a technologické ponuky a požiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.


POD – obchodné a technologické ponuky a požiadavky

C.16 Výroba kože a kožených výrobkov
20101001040

Britský MSP, výrobca zákazkového luxusného príslušenstva pre záclony, príslušenstva z dreva, kovu, živice, skla, plexiskla, kože (držiaky, nástavce), hľadá obchodného sprostredkovateľa pre distribúciu do obchodných spoločností so zameraním sa na interiérový dizajn na medzinárodných trhoch. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s dodávaním doplnkov do okien medzinárodných hotelov, štátnych budov, zámkov a dedinských domov.

C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov
TOGR20131125001

Grécka spoločnosť, so skúsenosťami v oblasti výroby hydrolyzovaných rastlinných bielkovín a odvodených produktov pre poľnohospodárstvo, vyvinula inovatívne organické hnojivo. Produkt sa chová ako bio stimulátor na posilnenie rozvoja rastlín a posilnenie obranných mechanizmov. Spoločnosť hľadá partnerov v poľnohospodárskom sektore, ktorí majú záujem o licenčné zmluvy a technickú alebo výskumnú spoluprácu.

C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
BOUK20131120001

Britská spoločnosť so sídlom v juhozápadnej časti Anglicka je výrobca prémiových plastových a odpadových košov pre nemocnice, obchody a hotely. Spoločnosť hľadá obchodných zástupcov alebo distribútorov, ktorí majú odborné znalosti o odpade a životnom prostredí.

C.27 Výroba elektrických zariadení
TORU20131119001

Produkčná spoločnosť z Ruska, špecializujúca sa na navrhovanie a výrobu ťažkých elektrických zváracích zariadení, vyvinula integrované automatické zariadenie pre výrobu zváraných koľajníc. V súčasnej dobe neexistuje žiadny výrobca na svete , ktorý by mohol dodať kompletnú integrovanú sadu technologických zariadení pre automatickú prevádzku linky pre zváranie súvislých železničných reťazcov. Spoločnosť ponúka riešenie "na kľúč " a ponúka práce a služby: výstavba budov pre železničné zvarovne, výrobu a dodávku zariadení, strojov a nástrojov, generálnu opravu a modernizáciu železníc, záručný a pozáručný servis , dodávky náhradných dielov.

C.28 Výroba strojov a zariadení i. n.
12 NL 60FI 3R7E

Holandský SME ponúka bubnové sušiarne a výrobné technológie na výrobu energie z peliet z balíkov slamy ako zdroj obnoviteľnej energie na  spoluspaľovanie pohonných jednotiek. Spoločnosť hľadá partnerov (licencie a výrobné dohody), rovnako ako výrobcov poľnohospodárskych strojov.

F.41Výstavba budov
TOIT20131115001

Talianska spoločnosť vyvinula inovatívnu technológiu pre recykláciu zvyškového zahusteného kalu zo spracovania kameňa pre výrobu nových stavebných materiálov. Spoločnosť má záujem o partnerstvo s priemyselnými partnermi s odbornými znalosťami v oblasti stavebníctva  so záujmom o obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

J.63 Informačné služby
TOIT20131111001

Výskumný tím z Talianska vyvinul elektronický prístroj so vstavanými softvérovými nástrojmi, ktoré môžu byť ľahko integrované do spoločnej výrobnej linky ako algoritmy pre rozpoznávanie obrazu pre detekciu chybných výrobkov v priemyselných procesoch. Tím hľadá priemyselných partnerov z rôznych sektorov na testovanie zariadení.

12 ES 28G2 3OYE
Verejné výskumné organizácie, univerzity a verejné nemocnice zo Španielska vyvinuli zdravý nápoj z vína a chmeľu. Jeho organoleptické vlastnosti sú podobné ako pri víne, najmä jeho aróma. Spoločnosť hľadá firmy na ďalšiu  spoluprácu a ponúka licenčné dohody.

13 ES 28G2 3S3C
Španielska výskumná inštitúcia vyvinula vlákninu na báze kávy bohatej na antioxidanty, ktorá má uplatnenie v potravinárskom priemysle pre výrobu jemného pečiva a cukroviniek, chleba, sušienok a raňajkových cereálií. Inštitúcia hľadá firmy, ktoré majú záujem o ďalší rozvoj a komercializáciu tejto potraviny.

09 DE 1170 3DTJ

Nemecký ústav vyvinul dažďový senzor, ktorý umožňuje automatickú registráciu a zaznamenávanie zrážok. Snímač sa skladá z osobitne navrhnutého tela, senzoru a softvérového nástroja pre záznam, prenos a vyhodnotenie zaznamenaných dát. Ústav hľadá priemyselného partnera pre výrobu a komercializáciu technológie.

TOES20131125001

Španielska výskumná skupina vyvinula multi - kamerový systém – identifikácie osôb podľa chôdze, ktoré majú byť identifikované a sledované v rôznych prostrediach. Cieľom nie je zistiť totožnosť jednotlivca, ale sledovať ho cez sieť kamier kde sa nachádza vo verejnom priestore. Spoločnosť hľadá partnera pre licencie a rozvoj technickej spolupráce.

09 ES 28G1 3CW9

Španielska biotechnologická spoločnosť vyvinula technológie pre detekciu alergénov v oblasti bezpečnosti potravín. Spoločnosť hľadá partnera pre obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

09 ES 28G1 3CWR
Španielska biotechnologická spoločnosť vyvinula rýchle kvantitatívne metódy pre analýzu chloramfenikolu v mede. Hľadajú spoločnosti so záujmom o licencovanie technológie alebo technickú spoluprácu.

O.84.2.4 Verejná správa a obrana
TONL20131120001

Holandská spoločnosť ponúka high - tech systém, ktorý upozorní personál na zvýšenú agresivitu jednotlivca, čo umožňuje oveľa efektívnejší prístup a protiopatrenia. Spoločnosť hľadá partnerov pre technickú spoluprácu, komerčnú  alebo licenčnú dohodu.

P.85.5.9 Iné vzdelávanie
BOUK20131119001

Anglická jazyková škola so sídlom v Dorsete ponúka rad jazykových kurzov, organizované študijné pobyty, letné školy, špeciálne obchodné kurzy pre dospelých, ubytovanie v rodinách, knihy a študijné materiály, ukončené certifikátom. Škola hľadá spoluprácu s podobnými agentúrami alebo školami, ktoré posielajú detí, dospievajúcich a dospelých študentov do Veľkej Británie na krátkodobé alebo dlhodobé kurzy angličtiny. Škola bude zvažovať aj obchodné dohody alebo založenie spoločného podniku.

Prehľad všetkých obchodných a technologických ponúk/požiadaviek nájdete: http://een.ec.europa.eu/ 
kontakt: Oľga Némethová (tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@nadsme.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.