Prihlásenie

Newsletter 04/2013

17.12.2013

NEWSLETTER 4/2013

 

Vážení návštevníci portálu Enterprise Europe Network na Slovensku,

opätovne Vám prinášame štvrťročné vydanie newsletter-a projektu Enterprise Europe Network na Slovensku, v ktorom sa dozviete, čo sa udialo v sieti za posledný štvrtok. Prinášame Vám aj, zaujímavé novinky zo sveta medzinárodnej siete na podporu podnikania, ale aj zo sveta biznisu, inovácií a výskumu. A samozrejme, nezabudli sme ani na pripravované podujatia, z ktorých výber Vám dávame do pozornosti. 


Za Enterprise Europe Network na Slovensku,

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

 

UDIALO SA:

Efektívny online marketing a technologické inovácie - dňa 25.10.2013 Na seminári sa prezentovali  nové poznatky v oblasti online marketingu a technológií aplikovaných v cestovnom ruchu. Podujatie sa pre veľký záujem zopakovalo dňa 8.11.2013.

Cezhraničné poskytovanie služieb do Rakúska - dňa 12.11.2013 Podujatie bolo určené samostatne zárobkovo činným osobám alebo spoločnostiam so sídlom na Slovensku, ktoré hľadajú možnosti rozšírenia svojich aktivít na územie Rakúska. Cieľom bolo poskytnúť konzultácie a informovať účastníkov o  základnom postupe platnom v Rakúsku v súvislosti s cezhraničným poskytovaním služieb samostatne zárobkovo činnými osobami, ako aj slovenskými spoločnosťami, ktoré tam plánujú vyslať svojich zamestnancov. 

Regionálne semináre - v dňoch od 12.11. - 29.11.2013 v mestách Bratislava, Nitra, Žilina, Prešov a Košice na tému „Komunitárne fondy na vývoj a inovácie“, kde boli predstavené nové programy Európskej komisie Horizont 2020 a COSME. Na seminároch sa zúčastnilo 420 organizácií a firiem. 

 Aktuálne smernice a pokyny EÚ v logistike a zasielateľstve - dňa 14.11.2013 v Šamoríne, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 40 firiem.

Financovanie výskumu a vývoja v neziskovom sektore - dňa 15.11.2013 v Bratislave pre MSP za účasti predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva školstva SR ako aj zástupcov Európskej komisie. Účastníci mali možnosť sa oboznámiť s momentálnou situáciou v oblasti výskumu a vývoja v SR, v Európe a o konkrétnych možnostiach financovania. 

Záverečná konferencia projektu EURESP+ - dňa 19.11.2013 pod názvom "Systém manažérstva energetickej efektívnosti (ISO50001)". Okrem zaujímavej témy a zhodnotenia výsledkov počas trvania projektu sa predstavili aj naši externí odborní spolupracovníci, ktorí realizovali konkrétne environmentálne služby v prevádzkach (analýzy energetickej efektívnosti, posúdenie súladu s environmentálnou legislatívou a pod). Cieľom projektu bolo podporiť MSP pri zvyšovaní konkurencieschopnosti zlepšením ich environmentálnej výkonnosti a efektívnosti prostredníctvom poskytovanie environmentálnych služieb. 

7. Medzinárodná kooperačná burza - dňa 20. 11. 2013 sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky konalo každoročné medzinárodné kooperačné podujatie. Tento krát bola pre partnerské krajiny vybraná Ruská federácia. Cieľom podujatia bola prezentácia ponúk subdodávateľských partnerstiev, tendrov, dostupných výrobných kapacít, ale aj vyhľadávanie kooperačných partnerov medzi slovenskými firmami v rôznych oblastiach. 

 Aktuálne zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva - dňa 27.11.2013 v Nitre za účasti cca 30 firiem.  

Obchodná misia - v dňoch 10.-12. 12. 2013: 5 slovenských podnikateľov do Nemecka spolu s partnermi EEN Leibniz Universität Hannover a TuTech Hamburg. Súčasťou misie boli aj bilaterálne rokovania v oboch mestách. 

Podnikanie v Poľsku - dňa 13.12.2013. Seminár bol zameraný na výbernajvhodnejšej formy podnikania v Poľsku z pohľadu daní, odvodov a transferu zisku na Slovensku, o špecifikách poľského daňového a odvodového prostredia, informácie o internetovom predaji a ochrane spotrebiteľa. 

Zvyšovanie environmentálneho povedomia v malých a stredných podnikoch: Projektová iniciatíva EKOprofit medzi mestami Viedeň a Bratislava má za cieľ pomôcť MSP zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znižovať ich prevádzkové náklady.

Inovačné fórum Slovensko v spolupráci s Enterprise Europe Network bola založená iniciatíva „Inovačné fórum Slovensko“, ktorá združuje inovačných expertov z celého Slovenska.  „Inovačné fórum Slovensko“ bude organizovať pravidelné stretnutia na prerokovanie aktuálnych otázok v oblasti podpory a riadenia inovácií, transferu technológií a ich uplatňovania v inovačnom podnikaní. Doteraz prebehli 2 stretnutia na témy „Podpora inovácií v SR“ a „Inovačné stratégie v SR“. 

 

NOVINKY:

Slovenský projekt získal prestížnu cenu EEPA

Projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. získal prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii zodpovedné podnikanie. Hlavným zámerom projektu je predovšetkým integrácia zdravotne postihnutých občanov do pracovného procesu, prostredníctvom vytvorenia špecializovaných chránených dielní. Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse v Litve. 

MENTORING – Pomoc pre začínajúce podnikateľky  (Vyhodnotenie projektu Guardian Angels for female enterpreneurs). 

Vykreovať funkčný mentoringový vzťah si vyžaduje niečo viac, než len spárovanie mentora a mentee od stola. Osobné stretnutie tvárou v tvár, dialóg, vzájomná empatia sú nevyhnutným základným kameňom. Musí tu byť iskra, pozitívna chémia, rovnaká vlnová dĺžka – základy fungujúceho vzťahu, na ktorých sa dá budovať vzájomná dôvera. „Čím viac investujete do mentoringu, tým viac z neho získate." 

Mikropôžičkový program

Hlavným cieľom mikropôžičkového programu je sprístupniť finančné prostriedky podnikateľom formou úveru za zvýhodnených podmienok. Mikropôžičkový program má revolvingový charakter. Splátky mikropôžičiek slúžia na poskytovanie ďalších mikropôžičiek. Min. výška úveru je 2500 eur, max. výška 50 000 eur. Úroková sazdba je poskytovaná na úrovni referenčnej sadzby. Výsledná úroková sadzba je od 1,26% do 9,16 %.

Európska komisia zverejnila návrhy pracovných programov na Horizont 2020

Európska komisia po prvý krát v histórií zverejnila návrhy pracovných programov, ktoré umožnia záujemcom o Horizont 2020 pripraviť sa na prvé výzvy ešte pred ich oficiálnym spustením. 

Prvé výzvy Horizontu 2020 sa spúšťajú 11.12.2013

Európska Komisia spustí 11.12.2013 prvé výzvy na podávanie návrhov v novom programe Horizont 2020. Tieto návrhy budú otvorené vo všetkých témach.

 

PRIPRAVUJEME:

 

Kooperačné podujatie ENERGY EFFICIENT CONSTRUCTION 2014 –  16.1. 2014 v Stadthalle Graz at the Messe Graz, Rakúsko. Podujatie je zamerané na tieto sektory: Solárne technológie/Fotovoltarika; Inštalácie/Kúrenie/Chladenie/Ventilácie; Tepelná návratnosť; Biomasa; Čističky odpadových vôd. 

Kooperačné podujatie „Slovensko-Malta 2014“ - 23. 01. 2014 organizuje SOPK . V rámci programu budú predstavené ekonomické a investičné možnosti oboch krajín, nasledované bilaterálnymi rokovaniami. 

Horizont 2020 partnerské podujatie - 22.1.2014

Máte záujem o pripravenie návrhu projektu pre program Horizont 2020? Začnite budovať konzorcium s partnermi z priemyslu a akademickej obce! Zoznámte sa s organizáciami z celej Európy a s národnými expertmi Horizontu 2020. Získajte horúce novinky a základné informácie, prezentujte, diskutujte a rozvíjajte nové myšlienky projektu na medzinárodnej úrovni. Oboznámte sa s mnohými potenciálnymi partnermi pre spoluprácu v jedinom dni - znížte množstvo času a peňazí pri hľadaní nových partnerov! Vstup je zdarma. 

Začíname podnikať na vnútornom trhu EÚ - február 2014Zameraný na právne formy podnikania, podnikateľský plán, finančné plánovanie/cash flow v podniku a financovanie podnikania. 

Kooperačné podujatie LET´S CONNECT: BUSINESS & INNOVATION BIOMASS ENERGY EFFICIENCY IN BUILDING - dňa 27.2.2014, Rakúsko) Zamerané na sektory: Biomasa (technológie na výrobu peliet, štiepok z dreva, výrobu paliva, štandardizácia, problémy s kvalitou, marketing); Energetická účinnosť v budovách (nízko energetické domy, inovatívne stavebné technológie, stavebné konštrukcie, programy a stratégie pre efektívne stavby) 

Kooperačné podujatie počas ECOBUILD – 5.3.2014 v Londýne. Podujatie zamerané na udržateľný dizajn, inovatívne a účinné ekologické technológie, nové stavebné materiály a technológie, systémy a zariadenia využívajúce energiu z alternatívnych zdrojov.

Future Match 2014 počas veľtrhu CeBIT – 10.3.2014 v Hannoveri. Kooperačné podujatie počas veľtrhu CeBIT zameraný na informačné a komunikačné technológie (IKT).

Kontakt – Kontrakt 2014 – 18.3.2014 v Brne. Jedinečná príležitosť ako zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, ako poznať nové trhy a obchodných partnerov. 

Obchodná misia slovenských podnikateľov z oblasti architektúry a drevárskeho priemyslu - výroba nábytku, drevených domov - v dňoch 26.-29.3.2014;  Nürnberg, Nemecko

Možnosti financovania infraštruktúry v CR - apríl 2014. Význam cestovného ruchu a jeho financovania pre regionálny rozvoj, možnosti využitia fondov a konkrétne programy pre podporu rozvoja a údržby infraštruktúry v cestovnom ruchu. 


Ďalšie podujatia nájdete TU.

V prípade problémov, návrhov alebo pripomienok, prosím, kontaktujte administrátora portálu

Kontakty na jednotlivých expertov projektu nájdete v sekcii Náš tím

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.