Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (16.- 30.5.2014)

29.5.2014

Databáza  POD - Partnering Opportunities Database - je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu, podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - jednotlivé kooperačné a technologické ponuky a požiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.

C.10 Výroba potravín
BOUK20140421001

Anglická spoločnosť vyrábajúca fondán s čerstvo šľahanou smotanou, fondán pre gurmetov, ručne zdobené výrobky, luxusné fondánové omáčky a fondán na pitie, hľadá distribútorov alebo zástupcov. Škála produktov je zameraná na trh s darčekmi a delikatesami. Medzi najnovšie produkty tejto spoločnosti patria sety na domácu  výrobu fondánu. Výrobky tejto spoločnosti sú vyrobené z prírodných surovín.

C.11 Výroba nápojov
BOES20140428003

Španielska spoločnosť špecializovaná na produkciu vína a destilátov ponúka svoje produkty pre potenciálnych partnerov v Európe a v Číne. Spoločnosť preferuje spoluprácu v oblasti distribúcie jej produktov prostredníctvom firiem so záujmom o podnikateľskú spoluprácu. V rámci podnikateľskej spolupráce chce inzerujúca spoločnosť vytvoriť vlastné výskumno-vývojové kapacity.

BOLT20140424002
Litovská spoločnosť, producent minerálnej vody a nealkoholických nápojov, hľadá distribútorov, zástupcov a agentov na iných trhoch (EÚ). Prírodná minerálna voda je čerpaná zo zdroja z hĺbky približne 700 metrov. Spoločnosť ďalej ponúka nealkoholické nápoje ako limonády, ľadový čaj a pramenitú vodu.

C.14 Výroba odevov
20130426027
 
Švédska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu letných a zimných čiapok pre deti hľadá agentov v Európe a distribútorov v Ázii na predaj prostredníctvom vzorových kolekcií. Všetky produkty sú vyrobené z vysoko kvalitných tkanín vyprodukovaných vo Švédsku s cieľom zabezpečiť udržateľnosť a povedomie o životnom prostredí.

C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov
TOMK20140410001

Macedónska spoločnosť zaoberajúca sa technológiou pre získanie ultra čistého kremíka z biomasy, ktorej východiskový materiál sa skladá z rôznych druhov obilnín a rastlinných odpadov, hľadá partnera pre vzájomnú spoluprácu a komercializáciu produktu. Technológia je aplikovateľná v mikroelektronike, informačných technológiách alebo v solárnych článkoch.

TOFR20140401001
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na mikronizáciu, analýzu a spracovanie jemných práškov, ponúka dohodu o technickej spolupráci.

C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
12 UA RE05 3OE4

Ukrajinská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou viacvrstvových rúrok z kompozitných materiálov na báze vystužených polymérových spojív, novými technológiami impregnácie, rozpínaním a spevňujúcimi materiálmi, hľadá partnerov pre obchodné dohody a dohody o spoločnej výrobe.

BOFR20140428003
Francúzka spoločnosť hľadá obchodného partnera v Európe, ktorý má záujem o predaj jej výrobkov pre hotelovú, reštauračnú, pekárenskú a cateringovú oblasť. Spoločnosť poskytuje koncovému zákazníkovi baliace výrobky prispôsobiteľné tvarom, veľkosťou, váhou, originalitou a osobnostným štýlom prevedenia. Na tieto výrobky môžu byť pridané ľubovoľné propagačné informačné listy alebo rôzne nálepky. Produkt môže byť  vyrobený z rôznych materiálov: drevo, plast, kartón, trstina, plexisklo a i. Táto spoločnosť pôsobí viac ako 40 rokov v oblasti termo-plastického priemyslu a ponúka širokú škálu výrobkov z tejto oblasti.

C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
20121210065 BO

Španielsky výrobca bio-izolácie pre stavebný sektor, hľadá distribútorov v Európe. Spoločnosť má záujem aj o vzájomné partnerstvo v oblasti výroby tejto izolácie na základe partnerskej  dohody. Izolácie sú vyrábané z vlny, konope, drevených a korkových vlákien a celulózy. Izolácia je ohňovzdorná, odolná voči hmyzu, protiplesňová a spoločnosť zdôrazňuje najmä jej ekologickosť.

C.24 Výroba a spracovanie kovov
20121219003 BO

Turecká spoločnosť špecializovaná na odliatky neželezných kovov a výrobu nástrojov, hľadá obchodných partnerov a najmä distribútorov a agentov v EÚ. Spoločnosť má záujem aj o spoluprácu v oblasti vzájomnej produkcie. Zameriava sa najmä na odliatky z hliníka a zo zamaku (časti motorov, strojov, pracích práčok, kovové časti nábytkov, reflektory, regulátory plynu, obranný priemysel, časti stanov, dverové kľučky). V prípade vzájomnej výroby spoločnosť poskytne odliate produkty a očakáva od svojho partnera výrobnú kapacitu o rovnakej kvalite spracovania. 

C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
20100504029 BO

Litovská súkromná spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním nerezovej ocele hľadá spolupracovníkov v rámci jej medzinárodných aktivít. Ponúka možnosť iným firmám pôsobiť ako subdodávateľ alebo ako externý dodávateľ (outsourcing). Hlavná oblasť výroby je zameraná na dopravníkové systémy, výrobu produktov na mieru pre potravinovo-spracovateľský priemysel a pre oblasť námorníctva. Spoločnosť má záujem aj o firmy rozbiehajúce vývojové projekty v oblasti spracovania potravín a v oblasti námorníctva. Spoločnosť dokáže takýmto firmám poskytnúť svoje dlhoročné skúsenosti. Spoločnosť pôsobí vo viacerých projektoch.

C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
BRRS20131224001

Srbské centrum pre výskum a vývoj zaoberajúce sa vedeckým a inovačným výskumom v oblasti technickej vedy a energetickej efektívnosti hľadá inštitúcie, ústavy, podniky a výskumné centrá pre spoločnú spoluprácu a projekty. Spoločnosť je výrobcom rôznych typov meracích informačných systémov, informačno-komunikačných modulov a pridružených elektronických zariadení.

TOFR20140417001
Francúzska spoločnosť zaoberajúca sa technológiou čistenia vzduchu v uzavretých priestoroch fotokatalyzáciou a dvojitou ionizáciou hľadá partnerov pre integráciu týchto technológií v oblasti dopravy a stavebníctva formou komerčnej a technickej dohody alebo spoločného podniku.

TODE20140321002
Nemecká spoločnosť zaoberajúca sa ultra rýchlymi snímačmi 3D Vision hľadá partnerov pre obchodné dohody a spoločné podniky pre vzájomný výskum v oblasti novej projekčnej technológie umožňujúcej bezkontaktné meranie objektov s vysokou presnosťou a rýchlosťou.

C. 27 Výroba elektrických zariadení
BOIT20140424002
 
Taliansky výrobca generátorových hnacích agregátov hľadá nových obchodných sprostredkovateľov a partnerov za účelom rozšírenia svojich exportných aktivít a spolupráce so zahraničnými partnermi. Spoločnosť sa špecializuje aj na prenájom diselagregátov a ďalšieho vybavenia, čo umožňuje spoločnosti posilniť a diverzifikovať postavenie na trhu.

C.28 Výroba strojov a zariadení i. n.
TOPL20140424002

Poľský výrobca CNC rezacích strojov určených pre tvarové rezanie, umožňujúce krátku dobu spracovania a nižšiu spotrebu energie vo výrobnom procese, hľadá partnerov pre uzatvorenie technických, výrobných alebo obchodných zmlúv.

TOPL20140425001
Poľská spoločnosť zaoberajúca sa technológiou poskytujúcou rýchle a presné rezanie všetkých materiálov diamantovým laserovým rezacím zariadením až do 13mm hrúbky, hľadá partnerov, ktorí majú záujem o výrobné alebo obchodné dohody.

TONL20140425001
Holandská spoločnosť špecializujúca sa na navrhovanie optických systémov a optických komponentov pre rad meracích systémov hľadá spoluprácu s vývojármi strojov pre spoločné navrhovanie systémov riadenia kvality a lekárskych aplikácií.

12 ES 28G3 3OFY
Španielska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou ekologických odparovacích chladičov do kabín nákladných vozidiel s minimálnou údržbou a nízkou spotrebou energie, hľadá obchodných a technických partnerov pre vzájomnú spoluprácu.

12 ES 28G3 3PMF
Španielska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a projektovaním priemyselných kuchýň a bufetovými stolmi prispôsobenými najnovším technológiám, hľadá partnerov pre technickú a obchodnú vzájomnú spoluprácu.

BOLT2014042200
Litovská spoločnosť vyvíja nástroje a riešenia pre laserové mikroobrábanie. Zameriava sa na produkciu laserových systémov a aj na oblasť výrobných služieb. Jej produkty sú zamerané pre priemyselnú a akademickú oblasť. Spoločnosť hľadá obchodných partnerov (agentov, distribútorov a reprezentantov) a/alebo dohodu v oblasti rizikového financovania.

C.29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
20110622029 BO

Litovská spoločnosť produkujúca inovatívne riešenia z oblasti alternatívnych zdrojov energie, zameriavajúc sa hlavne na výrobu elektrickej energie a alternatívnych palív ako napríklad výrobu motorov na vodu, hľadá spoločníka na základe dohody v zmysle pokračovania vývinu inovatívnych myšlienok v tejto oblasti. Od partnera sa očakáva spoľahlivosť a rozhodnutie podieľať sa na vývoji inovatívnych produktov v rámci podielovej spolupráce. Od partnera sa očakáva aj finančný kapitálový vstup. 

C.31 Výroba nábytku
BOLT20140415001

Litovský výrobca módnych, pohodlných a na oddych určených sedacích vakov hľadá obchodných sprostredkovateľov na európskych trhoch.

TRPL20140424001
Poľská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kovového nábytku hľadá partnerov pre obchodnú zmluvu s technickou asistenciou zaoberajúcich sa technológiu výroby kovových prvkov.

C.32 Iná výroba
BRPL20140424001

Poľský výrobca zdravotníckeho zariadenia hľadá distribútorov chirurgických odsávačov. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe zmluvy o výhradnej distribúcii. Ponuka zahŕňa 5 typov chirurgických aspirátorov rôznych sacích výkonov, 4 druhy pneumatických aspirátorov, ako aj pridružené doplnky.

E.36 Zber, úprava a dodávka vody
BRPL20140418001

Poľský distribútor zariadení na čistenie odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu, kúpeľov, elektrární ako aj čistiarní odpadových vôd pre malé a stredné obce, hľadá výrobcov alebo dodávateľov, ktorí majú záujem vstúpiť na poľský trh.

BRPL20140418001
Poľský distribútor zariadení na čistenie odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu, kúpeľov, elektrární ako aj čistiarní odpadových vôd pre malé a stredné obce, hľadá výrobcov alebo dodávateľov, ktorí majú záujem vstúpiť na poľský trh.

20120927006 BO
Poľská spoločnosť vyvinula inovatívny ovládač na kontrolu zavlažovania záhrad a zelených plôch. Toto zariadenie je plne programovateľné a ovládateľné prostredníctvom webstránky alebo prostredníctvom SMS notifikácie. Spoločnosť má záujem o distribúciu tohto produktu a zároveň hľadá partnera, ktorý má záujem o dlhodobú vývojovú spoluprácu.

F.41 Výstavba budov
20120710051 BR

Maďarská spoločnosť zaoberajúca sa konzerváciou budov a stavebnými a konštrukčnými prácami hľadá európskych partnerov na spoluprácu v oblasti stavebných projektov a ponúka outsourcing a subdodávateľstvo v stavebnom priemysle.

F. 43 Špecializované stavebné práce
12 RO 78EG 3Q08

Rumunská spoločnosť, ktorá vyvinula ľahko a rýchlo montovateľnú modulárnu priehradu, hľadá partnerov s finančným potenciálom pre vytvorenie spoločného podniku na výrobu vo veľkom meradle.

G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
20130419007
 
Rumunská spoločnosť pôsobiaca v oblasti veľkoobchodu s rozličnými strojmi a zariadeniami vrátane širokej škály spojovacieho materiálu všetkých veľkostí a tvarov z rôznych materiálov a typov vlákien, náradím, hygienickými a čistiacimi prostriedkami, ochrannými pracovnými produktmi, manipulačným riešením a skladovaním predmetov, ponúka svoje distribučné služby pre európske spoločnosti.

20120725018 BR
Španielska spoločnosť špecializujúca sa na dodávky pre priemysel, stavebníctvo, továrne, bane, pobrežné plošiny, rafinérie, sklady, hardware, námorné a priemyselné dodávateľské projekty, hľadá nové produkty na distribúciu.

BRCY20130823001
Cyperská spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu potravinárskych a chladiarenských výrobkov, hľadá európskych partnerov na distribuovanie ich produktov na Cypre. Súčasné produkty spoločnosti sú mliečne výrobky (kozie mlieko a syr, ovčí syr a tradičné cyperské mäsové výrobky). Medzi produkty, ktoré spoločnosť hľadá na kúpu a distribúciu patrí UHT byvolie mlieko, UHT kravské mlieko alebo kravské mlieko vyprodukované mikrofiltráciou a quinoa.

BRUK20140428002
Britská spoločnosť, ktorá sa zaoberá veľkoobchodom v oblasti ručne vyrábaných drevených darčekových predmetov a domácich interiérových výrobkov, hľadá nové produkty s rastovým potenciálom za účelom ich ďalšieho predaja vo Veľkej Británii. Spoločnosť ponúka dohodu o distribúcii alebo možnosť spoločného podnikania.

20130419007 
Rumunská spoločnosť pôsobiaca v oblasti veľkoobchodu s rozličnými strojmi a zariadeniami vrátane širokej škály spojovacieho materiálu všetkých veľkostí a tvarov z rôznych materiálov a typov vlákien, náradím, hygienickými a čistiacimi prostriedkami, ochrannými pracovnými produktmi, manipulačným riešením a skladovaním predmetov, ponúka svoje distribučné služby pre európske spoločnosti.

20120725018 BR
Španielska spoločnosť špecializujúca sa na dodávky pre priemysel, stavebníctvo, továrne, bane, pobrežné plošiny, rafinérie, sklady, hardware, námorné a priemyselné dodávateľské projekty, hľadá nové produkty na distribúciu.

20121107044
Spoločnosť z UK zaoberajúca sa marketingom luxusného spotrebného tovaru pre domový interiér, hľadá výrobcov, subdodávateľov a textilných producentov. Spoločnosť sa špecializuje najmä na stolový tovar ako prestieranie, obrusy a zásobníky a hľadá výrobcov textilných výrobkov využívajúcich inovatívne povrchové úpravy vrátane tlačiarní a výrobcov voskového plátna, ktorí vyrábajú sieťotlačou i digitálnymi technikami.

H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím
RDES20140515001
 
Španielska spoločnosť hľadá partnera pre projekt Horizont 2020 s hlavným cieľom rozvoja geografického informačného systému (GIS) na základe rozhodnutia o plánovaní podpory verejnej dopravy, ktoré uľahčuje proces zlepšovania efektivity verejnej dopravy, s osobitým dôrazom na sociálne a ekonomické parametre. Ide o operátora autobusovej spoločnosti, ktorý má záujem o zavedenie nových technológií.

RDGR20140506002
Grécka spoločnosť pôsobiaca v oblasti environmentálneho poradenstva a IT služieb, hľadá partnerov na podanie návrhu v rámci programu Horizont2020 - mobilita pre rast, na tému “Preukázanie a testovanie inovatívnych riešení pre čistejšiu a lepšiu mestskú dopravu a mobilitu”.

J.61 Telekomunikácie
TOES20140211001

Španielsky výskumný ústav, ktorý navrhol optický systém generácie vysokofrekvenčných mikrovlnných signálov s využitím špeciálneho lasera, hľadá priemyselných partnerov zaujímajúcich sa o novú technológiu.

TOES20140213001
Španielska výskumná skupina špecializujúca sa na zariadenia a senzory pre optické komunikačné systémy s optickými vláknami hľadá priemyselných partnerov pre ďalší rozvoj technológií a dosiahnutie licenčnej zmluvy.

J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
12 PL 64BF 3Q02

Poľská spoločnosť pôsobiaca v oblasti IT hľadá partnerov na podpísanie licenčnej zmluvy k zariadeniu, ktoré vyvinula, a ktoré umožňuje účinné a efektívne riadenie IT aktív v organizácii resp. podniku, priebežné sledovanie zariadenia, ochranu proti úniku dát a centrálnu správu zdrojov.

12 PL 64BF 3Q03
Poľská spoločnosť zaoberajúca sa fotografickými technológiami a 360° fotografiami, ktorá vyvinula inovatívny systém produkcie a prezentácie fotografií s funkciou automatického odstránenia pozadia, hľadá partnerov pre obchodnú zmluvu s technickou spoluprácou.

M.70 Vedenie firiem
BRPL20140427001

Poľská spoločnosť ponúka svoje sprostredkovateľské, zastupiteľské a distribútorské služby pre zahraničné firmy so záujmom o vstup na poľský trh. Spoločnosť má záujem o dlhodobú spoluprácu a to predovšetkým v oblasti zaobchádzania s chemikáliami, kozmetiky, nábytku a integrovaných obvodov, ale nebráni sa ani iným ponukám.

20130125020 BR
Grécka spoločnosť pôsobiaca v medzinárodnom poradenstve pre rozvoj podnikania a špecializujúca sa na poskytovanie vstupných služieb na trhu, ponúka sptrostredkovanie a zastúpenie v oblasti zahraničného obchodu najmä v oblasti stavebníctva s cieľom rozšíriť rozsah služieb, ktoré poskytuje svojim gréckym klientom pri vstupe na zahraničné trhy.

20130125020 BR
Grécka spoločnosť pôsobiaca v medzinárodnom poradenstve pre rozvoj podnikania a špecializujúca sa na poskytovanie vstupných služieb na trhu, ponúka sptrostredkovanie a zastúpenie v oblasti zahraničného obchodu najmä v oblasti stavebníctva s cieľom rozšíriť rozsah služieb, ktoré poskytuje svojim gréckym klientom pri vstupe na zahraničné trhy.

M.71 Architektonické a inžinierske činnosti
TOIT20140413002

Talianský výskumný tím zaoberajúci sa energeticky úspornými stavbami hľadá partnerov z výskumných a vývojových centier pre vzájomnú dohodu o výskume. 

BOBG20140328001
Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na inovatívne energetické riešenia, ktoré sú spojené s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a znižovaním spotreby elektrickej energie hľadá spoločníka na spoluprácu a zároveň sa ponúka ako subdodávateľ pre zahraničné firmy. 

BOPT20140424002
Portugalská spoločnosť vyvinula unikátny monitorovací systém na detekciu, opis a lokalizáciu porúch v elektrických transformátoroch, ktorý je založený na skúmaní napätia a prúdu. Spoločnosť hľadá distribútorov/zástupcov zameraných na túto oblasť technológii alebo monitoringu. 

RDFR20140505001
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na molekulárne modelovanie a chemoinformatiku, ktorá vyvinula inovatívne výpočtové riešenie pre podporu, zlepšenie a urýchlenie počiatočnej fázy terapeutických a diagnostických výskumov, hľadá koordinátora pre projekt Horizont 2020, ktorého cieľom je vyvíjanie inovatívnych molekúl pre nové liečebné a diagnostické riešenia.

M.72 Vedecký výskum a vývoj
12 GR 49R5 3R79

Grécka spoločnosť zaoberajúca sa výrobou keramických materiálov pre špeciálne aplikácie navrhnuté v súlade s individuálnymi tepelnými a mechanickými vlastnosťami, hľadá medzinárodných partnerov pre technickú spoluprácu a licenčnú zmluvu.

12 DE 1593 3PH4
Nemecká univerzita, ktorá vyvinula senzor zaznamenavajúci vplyvy na životné prostredie ako sú plyny, lúče častíc či lúče svetla v špecifickom alebo pracovnom prostredí, hľadá partnerov pre technickú spoluprácu a licenčné zmluvy.

12 ES 276D 3RA5
Andalúzska výskumná skupina zaoberajúca sa vývojom systému kvasnicových biokapsúl na zlepšenie alkoholového kvasenia sladkých a šumivých vín, ktorý môže byť použitý aj v iných priemyselných procesoch ako je napríklad výroba bioetanolu, hľadá partnerov pre technickú spoluprácu, licenčné zmluvy ako aj na vykonanie predbežných testov.

 

TOES20140428001
Španielska spoločnosť zaoberajúca sa nakladaním s poľnohospodárskym odpadom prostredníctvom anaeróbnej digescie hľadá partnerov pre dohodu o technickej spolupráci v oblasti adaptácie a implementácie technológie v poľnohospodársko-potravinárskych podnikoch, ktoré majú problémy s nakladaním s odpadmi.

Prehľad všetkých obchodných a technologických ponúk/požiadaviek nájdete:

http://een.ec.europa.eu/  - na ľavej strane v časti  Latest Partnering Oportgunities!

Latest Partnering Opportunities!

V prípade záujmu o výber adries z horeuvedených ponúk kontaktujte: Slovak Business Agency, Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@sbagency.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.