Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.9.2014)

17.9.2014

C10 Výroba potravín

BOFR20130703017

Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na praženie a distribúciu kávy vyššej kategórie, ako aj čaju a čokolády hľadá obchodných sprostredkovateľov po celej Európe (zástupcov, distribútorov, obchody špecializované na predaj produktov vyššej kategórie).

 

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

BRRS20140508001

Spoločnosť zo Srbska, pôsobiaca v hutníckom odvetví, zameraná na výrobu kovových produktov, najmä kovových konštrukcií, a taktiež na spracovanie kovov, ponúka distribučné služby potenciálnym zahraničným partnerom.

 

C28 Výroba strojov a zariadení i. n. 

BOES20140828005

Španielska spoločnosť, vyrábajúca rôzne druhy strojov pre použitie v lesníctve a poľnohospodárstve, sa zaujíma o obchodné sprostredkovateľské služby, prostredníctvom zástupcov a/alebo distribútorov s cieľom otvoriť nové trhy. Stroje sú zostrojené s unikátnym a neodmysliteľným dizajnom pre poskytnutie maximálnej odolnosti, funkčnosti a efektívnosti.

 

C31 Výroba nábytku

BORU20140820004

Dynamicky sa rozvíjajúca ruská spoločnosť zameraná na výrobu detského nábytku (stoly, vysoké stoličky na sedenie, detské postieľky, hojdačky) založeného na vlastnom dizajne hľadá obchodných sprostredkovateľov v Spoločenstve nezávislých štátov a v európskych krajinách.

 

C32 Iná výroba

20100913003 BO

Taliansko-kanadská spoločnosť zameraná na oblasť výkonovej elektroniky, predovšetkým v zálohovacích systémoch pre priemyselné aplikácie, hľadá zástupcov a distribútorov. Produkty spoločnosti zahŕňajú zálohovacie funkcie doménového kontrolóra, usmerňovače a stacionárne nabíjačky používané v kabínach stredného a vysokého napätia.

 

BOUK20140828004

Britský výrobca a dodávateľ samolepiacich etikiet, grafického prekrývania, hliníkových továrenských štítkov, vinylových odtlačkov a štítkov ako aj etikiet pre núdzové osvetlenie hľadá recipročný obchod (recipročná výroba), a taktiež stanovenie zástupcov (obchodná zmluva) na európskych trhoch.

 

E36 Zber, úprava a dodávka vody

BRSE20140407001

Podnikateľ zo severného Švédska pracujúci na analýze vody a odpadovej vody a čistení hľadá partnera na spoluprácu, ktorý môže dodať odlučovač radónu/lapač radónu s cieľom ďalej prispôsobiť ich filtračný systém požiadavkám zákazníka.

 

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRUK20140908001

Britský veľkoobchodník kvalitných vín hľadá partnera, ktorý je schopný vyrobiť, fľašu a označovať nebalené víno s vlastnou značkou britskej spoločnosti, vrátane pomoci pri navrhovaní štítkov pre zavedené na britskom trhu.

 

G47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRRO20130730001

Rumunská spoločnosť predávajúca nábytok a kuchynské doplnky ponúka obchodno-sprostredkovateľské služby v Európe pre spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť na rumunský trh.

 

H53 Poštové služby a služby kuriérov

BRLV20140825003

Lotyšská spoločnosť poskytujúca distribučné služby zahraničných tlačových materiálov (zameraná na predplatné služby a distribúciu periodik do pobaltských krajín) hľadá príležitosti pre dlhodobé partnerstvá s vydavateľmi, redaktormi, predplatnými agentúrami, knižnicami a spoločnosťami poskytujúcimi kuriérske a doručovateľské služby. Spoločnosť je ochotná spolupracovať v oblasti medzinárodných predplatných služieb. Ponúkané sú taktiež distribučné služby.

 

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20130611026 BO

Spoločnosť zo severozápadného Poľska vyvinula softvér, ktorý možno použiť na 2D rezanie v každom remeselnom odvetví používajúcom rezné materiály (sklo, drevo, kov). Je založený na algoritme vytvorenom vývojármi s veľkou podporou IT vedcov z regiónu. Hľadajú sa spoločnosti zaujímajúce sa o implementáciu a podporu tohto softvéru na regionálnych trhoch. Ponúkaný je spoločný podnik.

 

M71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

BRBE20140806002

Belgická spoločnosť zameraná na poskytovanie riešení obnoviteľných zdrojov energie hľadá dodávateľov solárnych zariadení (čerpadlá, kontajnery, chladiarenské vozy, chladiarenské sklady) v rámci projektu so sídlom v Senegale.

 

20091119006 BO

Španielska spoločnosť nachádzajúca sa v Galícii, na severozápadnom pobreží Španielska, pracujúca v elektronickom sektore hľadá spoluprácu v elektronických inžinierskych službách. Spoločnosť sa špecializuje sa na vývoj riadiacich systémov s bohatými skúsenosťami najmä v oblasti energetického priemyslu. Spoločnosť má záujem o subdodávateľské príležitosti a ponúka seba ako partnera pre subdodávky.

 

N79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti

BOUK20140801001

Táto britská online turistická agentúra špecializujúca sa na prenájom luxusných víl, hľadá zástupcov alebo cestovné agentúry v Európe na predaj svojho vilového portfólia a služieb.

 

P85 Vzdelávanie

BRDE20130923001

Berlínska spoločnosť pôsobiaca v oblasti e-learningu, vzdelávania, vlastných návrhov školení a náboru hľadá špecialistov v oblasti konfigurácie programového vybavenia. Jedným z hlavných produktov spoločnosti je študijný konfiguračný program ako online platforma. Umožňuje klientom, ktorí sa zaujímajú o profesionálny rozvoj, nájsť ponuky profesionálnych školení šitých na mieru ich osobným potrebám.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2154/obchodna_spolupraca_1--15-9-2014.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.