Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (16.- 30.6.2015)

12.8.2015

Zoznam aktuálnych ponúk za mesiac júl adresovaný pre slovenských potenciálnych partnerov

 

A.02 Lesníctvo a ťažba dreva

BOBG20150205001

Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a predaj drevnej štiepky, peliet a palivového dreva s cieľom zvýšiť svoju pozíciu na trhu, hľadá distribútorov, ktorí majú záujem kupovať ich výrobky a ďalej ich predávať na zahraničnom trhu. Firma má vlastné prepravné kapacity a je schopná splniť individuálne objednávky.

 

C.10 Výroba potravín

BOTR20150123003

Turecký rodinný podnik so sídlom severne od Izmiru vyrába extra panenský olivový olej prvotriednej kvality a vysoko kvalitné olivy. Firma hľadá partnerov, s ktorými by uzavrela distribučné dohody.

 

C.11 Výroba nápojov

BOCY20150220001

Cyperská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu tradičného vína hľadá agentov a distribútorov pre prezentáciu a predaj svojich produktov v Európe, konkrétne v Nemecku, ale aj iných krajinách.

 

C.18 Tlač a reprodukcia záznamových médií

TRPL20150217001

Poľská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu rôznych typov etikiet pre kozmetické a potravinárske výrobky hľadá technológiu umožňujúcu výrobu štítkov na potraviny pre horolezcov vo vysokých nadmorských výškach. Spoločnosť má záujem o dohodu o technickej spolupráci.

 

C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20120105021 BO

Turecká spoločnosť z Antálye pôsobiaca v sektore výroby chemických látok a hnojív hľadá agentov a distribútorov (najmä veľkoobchody) pre svoje produkty. Spoločnosť vyrába rôzne typy rastlinných živín, hnojív a chemikálií pre poľnohospodárstvo a skleníkové poľnohospodárstvo, pričom výrobná kapacita firmy je 21 ton za rok. Nakoľko spoločnosť rešpektuje prírodu, realizuje výskumné a vývojové činnosti za účelom vytvorenia inovatívnych a ekologických produktov. Hlavnými produktmi spoločnosti sú gélové, organické, chemické, kvapalné a mikrobiálne hnojivá, prípravky na posilnenie imunity a ďalšie živiny.

 

BRBR20141001002

Brazílska chemická spoločnosť, ktorá pracuje v oblasti hygieny životného prostredia pre nemocnice, hľadá európskych obchodných partnerov, ktorí predávajú plastové vrecia pre likvidáciu nemocničného odpadu. Najskôr chce byť firma distribútorom výrobkov v Brazílii a neskôr podpísať zmluvu o výrobe s európskym partnerom.

 

C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

BOPL20141218004

Poľská spoločnosť vyrábajúca rôzne výrobky z laminátu a ocele podľa špecifikácií klienta ponúka subdodávateľské služby a má záujem o uzavretie výrobných dohôd so zahraničnými partnermi. Spoločnosť ponúka výrobky ako oceľové zátky, konštrukčné jednotky a/alebo neštandardné oceľové konštrukcie, traverzy na prekládku, odpadové a olejové nádrže, trupy pre pracovné člny a diely z laminátu podľa špecifikácie zákazníka.

 

C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

BOPL20141218006

Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na spracovanie kovov ako je lisovanie, zváranie, bodové zváranie, kataforézne lakovanie, zinkovanie a fosfátovanie, hľadá firmy, ktoré chcú začať vlastnú výrobu nových kovových výrobkov. Firma ponúka všetky druhy špecializovaných strojov pre spracovanie kovov a služby vrátane 3D projektov. Má skúsenosti vo výrobe všetkých druhov kovových výrobkov od malých kovových spojovacích prvkov až po komplexné oceľové konštrukcie pre železnice a  stavebníctvo.

 

TOGR20150415002

Grécky výskumník vyvinul a patentoval technológiu vykurovania (mikro-bojler zariadenie), ktorá je energeticky úsporná, znižuje náklady a má jednoduchú inštaláciu. Zariadenie možno ľahko pripojiť na vykurovacie teleso vykurovacieho zariadenia, pričom môže pracovať samostatne alebo striedavo s ústredným kúrením. Výskumník má záujem o uzatvorenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou, ktorá má záujem o výrobu a predaj zariadenia.

 

C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

TRSI20150218001

Slovinský MSP vyvinul interaktívnu platformu, ktorá prináša nový prístup do tradičného odvetvia produkcie vína. Ide o platformu pripojenú na internet pre riadenie výroby vína, ktorá sa zameriava na proces fermentácie. Jadro platformy sa skladá zo senzora na meranie cukru, ktorý bol vyvinutý firmou. Spoločnosť má záujem o nájdenie partnera, s ktorým bude pracovať na ďalšom spoločnom vývoji platformy v rámci dohody o technickej spolupráci.

 

C.27 Výroba elektrických zariadení

BOSI20150224001

Slovinská firma vyvinula automatizované čerpacie stanice na pohonné látky a metán, ktoré sú v prevádzke bez akéhokoľvek personálu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Tieto čerpacie stanice sú vhodné pre umiestnenie v centrách miest, nákupných centrách, prímestských a vidieckych oblastiach. Platby sú realizované prostredníctvom platobnej karty alebo mobilného telefónu. Hlavnou výhodou sú nízke investičné náklady na výstavbu a prevádzku. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú záujem o výrobnú alebo subdodávateľskú zmluvu.

 

TOBG20150218001

Bulharská spoločnosť, zaoberajúca sa navrhovaním a tvorbou riešení pre úsporu energie, vyvinula zariadenie pre minimalizáciu harmonického skreslenia v systémoch pre kompenzáciu jalového výkonu. Zariadenie pracuje cez kontrolný mikroradič, pripojený ku kontaktnej križovatke medzi riadiacim vstupom pre zapnutie EMR (relé) a riadiacim vstupom SR (polovodičové relé) na jednej strane a riadiacim vstupom pre vypnutie EMR na strane druhej. Uvedené zariadenie umožňuje prepínanie kapacitného zaťaženia jediným riadiacim signálom z mikroradiča, zatiaľ čo pri terajších zariadeniach je potrebné regulovať impulz na začiatku každej polperiódy. Spoločnosť už pre zariadeniepodala patentovú prihlášku .Prototyp prístroja bol integrovaný do medzinárodného reťazca čerpacích staníc a dosiahol 15% zníženie spotreby energie. Výsledky skúšok sú k dispozícii. Spoločnosť hľadá partnerov pre joint venture (spoločný podnik) a/alebo licenčné dohody, ako aj investorov pre celý technický rozvoj zariadenia.

 

BOFR20150205002

Francúzsky MSP vyvinul digitálnu mikro-kameru, ktorá dokáže nahrávať vysoko kvalitné video so zvukom od niekoľkých metrov plynulo alebo sekvenčne kedykoľvek v prípade potreby. Kamera je malá, diskrétna, môže sa skryť vo vrecku a je vhodná pre denné/nočné použitie pre policajtov, vojakov, členov bezpečnostnej služby, kuriérov s hotovosťou, atď. Zaznamenané videá možno ľahko neskôr prezrieť na počítači a identifikovať porušovateľov predpisov. Spoločnosť ponúka svoje služby a produkty v rámci outsourcingovej zmluvy.

 

C.28 Výroba strojov a zariadení i. n

TRKR20150428001

Srbská spoločnosť má záujem o rektifikačnú technológiu na čistenie ovocných páleniek za účelom dosiahnutia maximálnej organoleptickej kvality nápojov. Firma hľadá obchodných partnerov, s ktorými by uzavrela výrobnú dohodu.

 

TRIS20150212001

Islandský MSP vyvíja vysokotlakové, vysokoteplotné ventily pre geotermálne vrty. Projekt zahŕňa vytvorenie formy a odliatie dvojdielnej brány z ocele. Spoločnosť hľadá priemyselného partnera, niekoho, kto má bohaté skúsenosti s odlievaním ocele a technickú spôsobilosť. Potenciálna spolupráca sa predpokladá na základe obchodnej dohody s technickou asistenciou a výrobných dohôd.

 

TORS20141209001

Malá srbská spoločnosť vyvinula kombinovaný poľnohospodársky stroj na obrábanie pôdy s otočným pluhom, hnojenie, prípravu a stabilizáciu pôdy a siatie. Výhody v porovnaní s existujúcimi strojmi sú tieto: stroj sa splatí už počas jedného pracovného obdobia, pričom sa dosiahne 50% úspora paliva, 45% úspora pracovnej sily, 30% úspora stroja a 10-40% vzrast výnosov. Firma hľadá partnerov pre obchodnú zmluvu s technickou asistenciou, finančné a licenčné zmluvy.

 

BONL20150409003

Holandská spoločnosť, ktorá je globálnym popredným dodávateľom čističiek vzduchu, hľadá distribútorov v Estónsku, Poľsku, na Slovensku, v Azerbajdžane a Kazachstane. Pre zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia, táto spoločnosť ponúka vysoko kvalitné čističe vzduchu, ktoré poskytujú zdravé a bezpečné prostredie odstránením znečisťujúcich látok v ovzduší, ako je zápach, prach, dym, mastnoty atď. Tieto čističky vzduchu môžu byť vybavené rôznymi filtrami, ktoré riešia akýkoľvek problém spojený s kvalitou ovzdušia vo firmách.

C.31 Výroba nábytku

BOES20141212001

Španielsky výrobca drevených stolov a stoličiek do domácností hľadá distribútorov, obchodných sprostredkovateľov a maloobchodníkov pre komercializáciu svojich produktov v Európe. Spoločnosť využíva najnovšie výrobné technológie a stroje, umožňujúce rýchlejšiu a štandardizovanú výrobu.

 

C.32 Výroba elektronických výrobkov

BOPL20131017001

Poľská spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe a montáži bicyklov hľadá distribútorov. Bicykle sa vyrábajú v tradičnom, starom a výnimočnom retro štýle pre ženy a mužov s hliníkovými rámami s tlmičmi a plastovými, oceľovými alebo hliníkovými blatníkmi. Produkty sa vyrábajú v Poľsku vo vlastných moderných skladoch, ktoré sú vybavené novými montážnych linkami pre bicykle a kolesá.

 

BRDK20150511001

Dánsky dizajnér detských krúžkov na hryzenie a hračiek hľadá výrobcov, ktorí budú vyrábať ich biologicky odbúrateľné, bezpečné výrobky z prírodného latexu, s cieľom uzavrieť výrobné dohody. Tieto výrobky musia byť v súlade s európskou normou EN71, ktorá špecifikuje požiadavky na bezpečnosť hračiek.

 

D.35 Dodávka elektriny,

BOLV20150210001

Lotyšská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou ventilačných systémov s viac ako 16-ročnými skúsenosťami chce nadviazať partnerstvo s veľkoobchodmi, maloobchodnými reťazcami a stavebnými spoločnosťami, ktoré ponúkajú výrobky v oblasti vykurovania, ventilácie a klimatizácie. Predpokladaný typ spolupráce je distribučná zmluva.

 

E.38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov

TOES20150312001

Španielska univerzita vyvinula separačný systém mikro znečisťujúcich látok pre čistiarne odpadových vôd. Spočíva v použití lignolitických enzýmov v kombinácii s nanofiltračnou/ultrafiltračnou keramickou membránou pre zachovanie enzýmu v systéme. Je zameraný na použitie v zariadeniach pracujúcich s farmaceutikami, pesticídmi, kozmetikou, spomaľovačmi horenia, hormónmi alebo inými priemyselnými chemikáliami. Univerzita má záujem o licenčnú zmluvu s čistiarňami odpadových vôd, ktoré sú špecializované na priemyselné chemikálie.

 

G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

BONL20150409002

Po úspechu na domácom trhu holandský dizajnér a výrobca dámskych kabeliek a doplnkov z pravej kože prvotriednej kvality hľadá agentov a distribútorov z EÚ s dobrými kontaktmi v módnom odvetví a s prístupom k maloobchodnému sektoru, ktorý ponúka exkluzívne tašky a doplnky na vyššej úrovni.

 

BRPL20141219001

Malá poľská spoločnosť špecializujúca sa na maloobchodný predaj hľadá  dodávateľov známych top dizajnérskych značiek oblečenia a doplnkov pre ženy, mužov a deti a ponúka distribúciu prostredníctvom svojho e-shopu. Spoločnosť má záujem aj o predaj kvalitného oblečenia menej známych značiek.

 

I.55 Ubytovanie

BOBG20131004001

Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na všetky druhy služieb cestovného ruchu v juhozápadnom regióne Bulharska hľadá cestovné kancelárie a turistické spoločnosti z EÚ a celého sveta na uzavretie dohody o obchodnom zastúpení. Spoločnosť ponúka ubytovacie služby, exkurzie v Bulharsku, rezerváciu leteniek, organizáciu kongresovej turistiky a plavieb. Tiež zabezpečuje zdravotný a terapeutický cestovný ruch v celosvetovo uznávanom kúpeľnom rezorte v juhozápadnej časti Bulharska. Región je vhodný pre liečenie rôznych ochorení pľúc, chronickej nádchy, zápalu prínosových dutín, neurologických porúch, kožných alergií, niektorých obličkových a urologických ochorení.

 

BOPL20150202003

Poľská agroturistická farma, nachádzajúca sa v malebnej časti Krkonôš medzi kopcami a lesmi, ponúka najlepšie možnosti pre organizovanie rôznych firemných akcií pre veľké i malé spoločnosti. Farma okrem toho ponúka ďalšie atrakcie ako mini ZOO, ihrisko pre deti a možnosť pomôcť okolo farmy a zúčastniť sa na tematických seminároch a vzdelávacích lekciách.

 

J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

12 HR 89GJ 3P58

Chorvátska spoločnosť špecializujúca sa na domácu automatizáciu vyvinula mobilne ovládaný systém domácej automatizácie založený na cloude. S uvedeným riešením môžu užívatelia ľahko spravovať domáce systémy prostredníctvom mobilného telefónu ako sú svetlá, klimatizácia, alarm, upozornenia na požiar, povodeň, plyn, CO, atď. Vďaka ľahkému nastaveniu systém poskytuje väčší komfort, bezpečnosť, úspory a je ľahko ovládateľný. Spoločnosť má záujem o uzavretie obchodnej zmluvy s technickou asistenciou.

 

M.72 Vedecký výskum a vývoj

13 SI 68CN 3S2S

Slovinský výskumný ústav vyvinul účinnú metódu pre odbúravanie proteínov, zhlukov a depozitov proteínov pomocou tepelne stabilnej serín proteázy. Táto metóda je použiteľná pre sterilizáciu chirurgických nástrojov v nemocniciach, čistenie textilu, v protokoloch molekulárnej biológie a je účinná v širokom rozsahu teplôt, hodnôt pH a za prítomnosti detergentov. Výskumníci majú záujem o licenčné zmluvy alebo dohody o technickej spolupráci.

 

M.74 Specializované dizainerské aktivity

BRCZ20141211001

Český dizajnér interiérových dekorácií hľadá výrobcu písmen z tkanín, polyvinylchloridu (PVC), dreva a drôtu. Písmená majú 30 - 50 centimetrov, pričom textilné písmená sa môžu používať ako vankúš; písmená z PVC musia byť nafukovacie (podobne ako nafukovacie lopty), preto nesmú mať použité materiály negatívny vplyv na ľudské zdravie. Budúci partner by mal byť schopný vyrábať písmená v menších sériách.

 

R.93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti

BRDE20150209001

Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na navrhovanie a výrobu nábytku a príslušenstva hľadá výrobného partnera ako subkontraktora. Spoločnosť hľadá výrobné spoločnosti, ktoré sú schopné vyrobiť série drevených zásuvných spojov (spojovacích kolíkov) použitím CNC fréz, kalibračných strojov, dýhovacích lisov a špecializovaných brúsok s veľkou presnosťou.

 

 

Prehľad všetkých obchodných a technologických ponúk/požiadaviek nájdete:

http://een.ec.europa.eu/ 

Kontakt:

Oľga Némethová, tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@sbagency.sk    

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.