Prihlásenie

Obchodná spolupráca za obdobie (1.-13.11.2015)

13.11.2015

C10 Výroba potravín

BRES20151014001

Španielska spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu a propagáciu bez alergénnych jedál a nápojov hľadá spracovateľov/výrobcov so záujmom o uvedenie svojich produktov na tento druh trhu. Hľadá spoločnosti pre dohodu o distribučných službách alebo iné dohody o službách súvisiace s trhom a prieskumom verejnej mienky. Spoločnosť ponúka rozvinuté portfólio spotrebiteľov, ktorí trpia týmto druhom alergie a hľadajú riešenia pre jedlo a nápoje.

 

BRBG20151020001

Bulharska spoločnosť, líder na národnom trhu vo výrobe premixov stopových prvkov vitamínov, minerálnych zmesí a bio koncentrátov hľadá výrobcov vitamínov, minerálov a kŕmnych zmesí z EÚ a tretích krajín. S cieľom zlepšiť a rozšíriť portfólio vyrobených produktov spoločnosť má záujem nájsť  nové prvky, ktoré spracuje a vyrobí premixy. Požaduje sa výrobná dohoda alebo dohoda o distribučných službách.

 

C15 Výroba kože a kožených výrobkov

BRRO20150729001

Rumunská spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti nešpecializovaného veľkoobchodného predaja (importovanie a predaj rôznych druhov tašiek) má záujem stať sa distribútorom pre zahraničného partnera, ktorý hľadá obchodnú spoluprácu na rumunskom trhu. 

 

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.

BRUK20151008003

Spoločnosť založená vo Veľkej Británii pôsobí v sektore komodít hľadá dodávateľov nových a použitých zariadení na priemyselnú výrobu cukru pre výrobné dohody. Zariadenie je pre použitie rafinácie cukru a spracovanie cukrovej trstiny. Zariadenie by malo byť vhodné pre spracovanie cukrovej trstiny vo fáze 1 a pre fázu 2 4000 MT spracovateľskej kapacity.

 

BRES20151013001

Španielska spoločnosť, špecializujúca sa na oceňovanie a komercionalizáciu inovatívnych riešení, ponúka svoje služby pre medzinárodné spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť do Španielska na základe dohody o obchodnom zastúpení:

1) stroje s výnimočnou hodnotou, ktoré majú byť zahrnuté do výrobných procesov v oblastiach ako sú chemikálie a materiály, znečistenie a recyklácia, priemysel,...

2)  priemyselné polotovary, ktoré sú pridávané do procesu na získanie prémiového konečného produktu.


C32 Iná výroba

BRIT20150612001
Talianska spoločnosť sa špecializuje na optimalizáciu pitnej vody, predaj sériových produktov najmä prostredníctvom odporúčania marketingu (sieťový marketing) v rámci EÚ a mimo hraníc. Súčasne spoločnosť hľadá výrobcov čapovacích džbánov/karáf na vodu.

BRUK20151017001
Britský podnikateľ vyvinul a automatizoval zariadenie na hygienu rúk pre dekontamináciu. Toto zariadenie dosahuje rýchle, kvalitnejšie výsledky čistenia rúk, monitoruje dodržiavanie umývanie rúk a výstrahy a správy neúspešného umývania. Technológia minimalizuje riziká infekcie a krížovú kontamináciu a má použitie v prostrediach, ktoré  vyžadujú vysoké hygienické normy najmä v oblastiach zdravotnej, ošetrovateľskej starostlivosti, potravinárstve a pohostinstve. Požaduje sa výrobca zariadenia.

BRDK20151027001
Dánsky návrhár udržateľných produktov hľadá výrobcu, ktorý môže robiť lisované horľavé drevouhoľné brikety vyrobené z kokosových škrupín a kukuričnej múky. Produkt sa volá  drevouhoľné brikety vyrobené s kokosovej škrupiny.

BRCZ20140819001
Malá česká obchodná spoločnosť s vlastnými skladovými priestormi sa špecializuje na produkty domácej výzdoby. Spoločnosť hľadá výrobcov inovatívnych dizajnových produktov ako sú interiérové alebo exteriérové dekorácie alebo nábytok. Spoločnosť ponúka svoje obchodno-sprostredkovateľské služby a chcela by sa stať exkluzívnym distribútorom alebo  predajným agentom v Českej republike.

BRAT20151102001
Dvaja výkonní riaditelia tejto rakúskej spoločnosti ponúkajú svoje skúsenosti v predaji luxusných tovarov iným európskym podnikateľom, ktorí vyvinuli luxusný tovar alebo značku s históriou a chceli by preniknúť na rakúsky trh. Rakúsky podnikateľ sa chce stať výhradným obchodným zástupcom jedinečného luxusného produktu alebo značky v Rakúsku prostredníctvom zmluvy o obchodných službách. Podnikateľ hľadá správny obchod, kde sú umiestnené luxusné produkty radšej ako zvyčajné distribučné kanály v Rakúsku. 

BRCZ20151109001
Česká obchodná spoločnosť sa špecializuje na životný štýl, domáce dekoračné produkty a nábytok. Spoločnosť hľadá výrobcov dizajnových indoorových dekoračných produktov, nábytku a bytových doplnkov. Spoločnosť ponúka online distribúciu alebo služba flash predajného agenta v Európe, USA a Spojených arabských emirátoch.. 

H50 Vodná doprava

BRLV20150805001
Lotyšská logistická spoločnosť hľadá partnerov – vlastníkov lodí, ktorí by boli schopní poskytovať svoje služby/prenajať lode pre 3 – 4 obchodné logistické operácie (so šancou pre ďalšiu spoluprácu).

M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

BRCY20151014001
Cyperská spoločnosť vyrába a komercializuje rozsah produktov, obsahujúce ružový olej a ružovú vodu. Tento výrobca hľadá dohodu o službách s certifikovaným laboratóriom (súkromné, verejné alebo univerzitné laboratórium) na vykonanie kompletnej analýzy ružového oleja  a ružovej vody použitých vo všetkých ich produktoch.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2326/obchodna_spolupraca_1--13-11-2015.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.