Prihlásenie

Technologická spolupráca za obdobie (2.-31.5.2016)

1.6.2016

Super chladiaca technológia pre domácu chladničku/mrazničku 

TRHU20160421001

Nadnárodná partnerská spoločnosť maďarskej spoločnosti Hungarian Technology Transfer hľadá partnerov na vývoj nových chladiacich technológií alebo modulov, ktoré umožnia super chladenie potravín na teploty od -1°C po -5°C. Technológie budú použité v domácich chladiacich systémoch za účelom predĺžiť dobu trvanlivosti potravín. Spoločnosť preto hľadá partnerov s plne vyvinutou technológiou na udelenie licencie tejto technológii alebo partnerov, ktorí majú pracovný prototyp na spoluprácu v spoločnom vývoji.

 

Litovská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu vykurovacích zariadení, hľadá zeolitovú technológiu na vykurovanie

TRLT20160412001

Litovský MSP, špecializujúci sa na obchod, návrh a montáž vykurovacieho a ventilačného zariadenia, vysokokvalitných integrovaných krbov a kachlí, komínov, klimatizácie, obnoviteľných energetických systémov, požaduje zeolitovú technológiu na vykurovanie. Spoločnosť má záujem o obchodnú dohodu s technickou asistenciou. 

 

Hľadáme drevospracujúcu spoločnosť na výrobu dizajnových doplnkov vyššej triedy

TRAT20160404001

Rakúsky MSP, ktorý navrhuje obchodné doplnky vyššej triedy z vysokokvalitného dreva hľadá výrobcu pre svoju kolekciu. Obsahuje rad luxusných výrobkov na pracovné ale aj voľnočasové použitie. Všetky výrobky majú malé rozmery. Hľadajú partnerov, ktorí by mohli asistovať pri premene návrhov spoločnosti do CAD plánov (projektovaných pomocou počítača) a na masovú výrobu týchto výrobkov. Spoločnosť by chcela uzavrieť výrobnú dohodu na základe subdodávania.

 

Zariadenie na generovanie mechanických vĺn v pevných materiáloch

TORO20160208001

Tím rumunských vedcov vyvinul zariadenie na generovanie nedeštruktívnych mechanických vĺn v pevných materiáloch. Príslušná výrobná technológia je tiež k dispozícii. Hľadajú priemyselných, akademických a/alebo výskumných partnerov na ďalší rozvoj a technologický transfer, na základe dohôd o výskumnej a technickej spolupráci. Rumunský tím z inštitútu taktiež ponúka dohodu o službách.

 

Inteligentný elektrický bicykel

TOHR20150907001

Chorvátsky MSP vyrobil inteligentný elektrický bicykel pre mestských obyvateľov, dochádzajúcich každý deň za prácou vo veľkých mestách. Vďaka ich technológií sú elektronické bicykle odolné voči krádeži, jazda je bezpečnejšia, taktiež umožňuje pripojenie elektronického bicykla do cloudu a zmenu displeja smartphonu na palubnú dosku elektronického bicykla. Ich cieľovými partnermi sú veľké technologické spoločnosti, ktoré by mohli použiť bicykle ako vozový park spoločnosti. Hľadajú partnerov na dohodu o výrobnej a technickej spolupráci, ale aj na finančnú dohodu.

 

Nositeľné zariadenie a systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu počas diétneho programu

TOIT20160427001

Talianska spoločnosť, pôsobiaca v oblasti ICT, vyvinula interaktívne zariadenie, spájajúce ľudí s ich odborníkmi na výživu, na sledovanie klinických parametrov počas diéty. Lekári a pacienti môžu zdieľať informácie a byť v kontakte prostredníctvom poskytnutých aplikácií pre smartphony. Používatelia tiež môžu vstúpiť do virtuálneho priestoru pre sledovanie všetkých predchádzajúcich dát pomocou súkromného kľúča. Spoločnosť má záujem o obchodné dohody s technickou asistenciou alebo dohody o technickej spolupráci. 

 

Efektívny spôsob zbierania plávajúcich golfových loptičiek z golfového rybníka

TRCZ20160427001

Český golfový hotel hľadá technológiu alebo zariadenie, schopné zbierať plávajúce golfové loptičky z hotelového rybníka. V súčasnosti sú loptičky zberané pracovne náročným, nákladným a pomalým spôsobom. Vyťahovanie golfových loptičiek potrebuje mechanizáciu alebo, ak by bolo možné, automatizáciu hotovou a osvedčenou technológiou. Hľadajú obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

 

Výroba polymérov cyklodextrínu v priemyselnom meradle na zapuzdrenie textilných farbív

TRES20160419001

Španielske technologické centrum vyvinulo proces na získanie farbív z odpadových vôd z textilného priemyslu - ich zapuzdrovaním do cyklodextrínov. Bola zriadená polopriemyselná skúšobná prevádzka a v súčasnosti hľadajú partnerov, schopných vyrábať polyméry cyklodextrínov v množstve, ktoré je potrebné na použitie ako absorbent v textilnom priemysle. Predpokladá sa dohoda o technickej spolupráci s priemyselnými partnermi a výrobná dohoda s odvetviami s koncovými užívateľmi. 

 

Hľadáme batériové články a/alebo súbor batérií na základe špecifikácií

TRHU20160413001

Maďarský výskumno-vývojový MSP vyvinul a plánuje uviesť na trh elektrický (hybridný) koncept multikoptéry na bezproblémový osobný let. Batérie sú kľúčové prvky tejto elektrickej a hybridnej technológie, takže je veľmi dôležité minimalizovať váhu batérií. Hľadajú partnerov z Európy a USA, ktorí sú schopní vyrábať a/alebo vyvinúť batériové články so zodpovedajúcimi parametrami, na podpísanie výrobnej dohody alebo obchodnej dohody s technickou asistenciou.

 

Nové bioaktívne prírodné látky na bylinnej báze proti metabolickému syndrómu a pre lepšiu mentálnu výkonnosť

TRDE20160502001

Nemecká biotechnologická spoločnosť hľadá nové bioaktívne látky rastlinného pôvodu s cieľom spoločne vyvinúť a/alebo licencovať bioaktívne potravinové doplnky na metabolickú a mentálnu výkonnosť. Spoločnosť má záujem o spoločný vývoj v rámci dohody o technickej spolupráci a o licenčné dohody s farmaceutickými spoločnosťami, biotechnologickými spoločnosťami alebo výskumno-vývojovými spoločnosťami.

 

Drvič pneumatík nákladných áut

TRLV20160419001

Lotyšská spoločnosť, ktorá sa zaoberá nákladnou dopravou, hľadá drviacu technológiu. Požadovaná technológia by mala byť schopná drviť pneumatiky nákladných áut pre ďalšie spracovanie a mala by byť ľahko udržateľná. Technológia bude použitá na zastarané pneumatiky, za účelom vyrovnania materiálov pred prepravou. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

 

Spolupráca v oblasti in vitro diagnostiky pre aplikáciu v prípade potreby 

TRDE20160428001

Nemecký MSP pracuje v oblasti mikrofluidných systémov lab-on-chip na aplikáciu in vitro diagnostiky (veterinárnej a ľudskej) a potravinovej analýzy podľa potreby. Spoločnosť chce rozšíriť svoje portfólio produktov a aplikácií a hľadá partnerov, ktorí vyvinuli vzorky a chcú ich transferovať do prostredia lab-on-chip, v rámci, napríklad, obchodnej dohody s technickou asistenciou, dohody o technickej spolupráci alebo dohody o výskumnej spolupráci. 

 

Kompletný vodíkový systém na zabezpečenie prístupu k energii z obnoviteľných zdrojov

TRFR20160331001 

Francúzska spoločnosť, pôsobiaca v oblasti skladovania energie, vyvinula odlišné systémy ukladania vodíka. Tieto systémy sú certifikované. MSP pracuje na vývoji kompletného vodíkového systému z elektrolyzéra do palivového článku. MSP hľadá technickú spoluprácu s výrobcom systémových komponentov a/alebo na obchodnú spoluprácu s technickou asistenciou. 

 

Hľadáme technológie a odborné znalosti na kontrolu a analýzu produktivity a efektivity prevádzky morských lodeníc

TRSG20160429001

Technologická požiadavka je na morské lodné staviteľské a opravné spoločnosti, so sídlom v Singapure, ktoré poskytujú služby stavby a opravy celej rady lodí na kľúč (3011 – Stavba lodí a plávajúcich zariadení). Spoločnosť hľadá technológie a odborné znalosti na vykonanie prieskumu a analýzy prevádzkovej produktivity a efektivity lodeníc. Spoločnosť má záujem o vytvorenie dohody o službách s vhodnými poskytovateľmi. 

 

Čínska spoločnosť hľadá výrobnú technológiu AlSiC kompozitov

TRCN20160414001

Čínska spoločnosť, špecializujúca sa na výskum industrializácie AlSiC kompozitov, hľadá výrobnú technológiu AlSiC kompozitov. AlSiC, kompozit s kovovou matricou, má stále väčšie a väčšie využitie v železničnej doprave, automobilovom priemysle, elektronických baleniach a novej energii. Srdečne vyzývajú zahraničné spoločnosti alebo inštitúcie z tejto oblasti na spoluprácu v rámci technologickej spolupráce. 

 

Hľadáme inovatívne riešenia na efektívnejšie čistenie kabín lietadiel

TRSG20160425001

Orgán zo Singapuru hľadá riešenia na čistenie kabín lietadiel v krátkom časovom období, s cieľom minimalizovať dobu, ktorú strávi lietadlo na zemi. Čistiace úlohy zahŕňajú vysávanie kobercových podláh, odstránenie odolných škvŕn na sedadlách a stolíkoch, odstránenie špinavých prikrývok a nahradenie časopisov a novín.

Typ hľadaného partnerstva:

- obchodná dohoda s technickou asistenciou

- licenčná dohoda.

 

Vývoj nových prírodných látok na liečbu inzulínovej rezistencie a cukrovky 2. typu

TRES20160328002

Španielska výskumná skupina, zameraná na vývoj nového produktu na liečbu inzulínovej rezistencie a cukrovky 2. typu, úspešne testovala skupinu prírodných látok, ktoré zlepšujú inzulínovú citlivosť na normálnych a obéznych myšiach. Hľadajú partnerov, ktorí sú ochotní spolupracovať na vývoji týchto látok, s cieľom vytvoriť obchodné dohody s technickou asistenciou, dohody o technickej a výskumnej spolupráci a/alebo finančné dohody.

 

Hľadáme výrobcu impregnácie textilu/papiera na výrobnú dohodu

TRDE20160510001

Nemecký start-up sa zaoberá vývojom, výrobou a komercializáciou systémov konverzie elektrickej energie a ich komponentov. Start-up hľadá priemyselného partnera, ktorý disponuje modulárnou alebo kontinuálnou výrobnou linkou na impregnáciu materiálu s textilným alebo papierovým základom s rôznymi chemikáliami. Majú záujem o výrobnú dohodu.

 

Výrobný postup selektívnych iónových elektród, ktoré majú byť prevedené na analytické systémy spoločnosti

TRES20160524001

Katalánska spoločnosť, ktorá vyvíja analytické systémy a činidlá na lekársku diagnostiku, hľadá výskumno-vývojové inštitúcie a spoločnosti so skúsenosťami s výrobou selektívnych iónových elektród, na začlenenie tohto know-how do spoločnosti v rámci licenčnej dohody.

 

Aerosolový poťah fľaše na korozívny jódový roztok

TRTR20160502001

Turecký MSP, ktorý vyrába a distribuuje veterinárne produkty od roku 1997, hľadá poťahovú technológiu na hliníkové alebo cínové aerosolové plechovky, ktoré umožňujú bezpečné uskladnenie korozívneho jódového roztoku. Spoločnosť hľadá dohody o technickej spolupráci so zúčastnenými stranami na vývoj hľadanej poťahovej technológie.

 

Hľadáme pred-diagnostický zdravotnícky softvér/webovú platformu, ktorá využíva zvukový signál inteligentného elektronického stetoskopu.

TRES20160520001

Španielska spoločnosť, vyrábajúca zdravotnícke zariadenia s napojením na smartphony a tablety, vyvinula inteligentný elektronický stetoskop. Spoločnosť hľadá partnerov (spoločnosti, univerzity alebo výskumné inštitúcie), ktorí sú schopní vyvinúť a/alebo poskytnúť webovú platformu/softvér na pred-interpretáciu patologických stavov, využívajúc audio signál stetoskopu, na minimalizáciu pochybností diagnózy. Hľadajú technickú spoluprácu a/alebo licenčnú dohodu. 

 

Hľadáme automatizovaný kiosk na prenájom športového vybavenia

TRSG20160519001

MSP zo Singapuru hľadá partnerov na vývoj/dodávku automatizovaných samoobslužných kioskov na prenájom športového vybavenia, ktoré majú byť použité pred koncom roka 2016. Toto riešenie by sa malo skladať zo samoobslužného terminálu a elektronického nosiča, na zabezpečenie aspoň 10 sád vybavenia a malo by byť vybavené elektromechanicky ovládaným uzamykacím mechanizmom. Typ hľadaného partnerstva zahŕňa: spoločný podnik, dohoda o licenčnej/výrobnej/technickej spolupráci a/alebo dohoda o službách.

 

Produktový inkubátor spoločnosti hľadá inovatívne zdravotnícke koncepty

TRCZ20160517001

Český MSP, pôsobiaci vo farmaceutickom odvetví, hľadá vynálezcov, univerzity a malé spoločnosti s nápadmi na inovatívne zdravotnícke zariadenia, lieky a účinné zložky. Produktový inkubátor ponúka celú škálu služieb a potrebnej podpory na to, aby sa inovatívne produkty dostali na trh, vrátane dôrazu na ich testovaciu fázu. Hľadajú partnerov na výrobnú dohodu, dohodu o technickej spolupráci alebo licenčnú dohodu.

 

Ruská spoločnosť hľadá nové riešenia vo výstavbe silážnych veží 

TRRU20160505001

Malá spoločnosť z Ruska (región Lipetsk), ktorá sa zaoberá designom a stavebnými službami, hľadá technologických partnerov s odbornými znalosťami so stavbou nákladovo-efektívnych silážnych veží. Hľadaná technológia by mala zabezpečiť potrebné uzatváranie a mala by byť vo fáze prototypu, dostupného na demonštráciu alebo byť už na trhu. Spoločnosť navrhuje spoluprácu na základe dohody o technickej spolupráci.

 

Škótsky výrobca inovatívnych, zdravých a organických čokoládových tyčiniek, hľadá výrobcu na výrobnú dohodu

TRUK20160513001

Škótska spoločnosť vyvinula inovatívny a zdravý čokoládový produkt a teraz požaduje výrobného partnera na rozšírenie podnikania. Hľadajú malých až stredných priemyselných partnerov, ktorí ponúkajú flexibilitu a skúsenosti vo výrobe čokolády. Chceli by rozvinúť výrobnú dohodu s vybraným partnerom.

 

Hľadáme priemyselných partnerov na zapojenie sa do výskumného projektu na vývoj chutných potravinových produktov so zvýšeným obsahom vlákniny

TRNL20160509002

Holandská výskumno-vývojová organizácia a holandská univerzita hľadajú priemyselného partnera na zapojenie sa do výskumného projektu na vývoj chutných potravinových produktov so zvýšeným obsahom vlákniny a s preukázanými zdravotnými účinkami. Konkrétne hľadajú poskytovateľov a žiadateľov vlákniny z potravinového sektoru na výskumnú dohodu.


Poľský výrobca cukroviniek hľadá stroj alebo linku na plnenie tvrdých cukríkov

TRPL20160519001

Poľská spoločnosť, vyrábajúca sladkosti a špecializujúca sa na výrobu lízaniek rôznych príchutí a tvarov a na výrobu tvrdých cukríkov a karameliek. Spoločnosť plánuje začať výrobu nových výrobkov – plnených cukríkov – a hľadá stroj alebo linku na plnenie tvrdých cukríkov s tvrdou alebo tekutou náplňou. Spoločnosť hľadá dodávateľa a ponúka spoluprácu na základe obchodnej dohody s technickou asistenciou.

 

Adaptér na fixáciu motocyklov na testovacom valci

TOCZ20160426001

Česká univerzita vyvinula adaptér, navrhnutý na fixáciu jednostopových vozidiel s rôznym prevádzkovým rozsahom (cross-country, cestné a iné vozidlá). Jeho výhodou je prenos šmykových síl mechanickými elementmi, rovnako ako zabezpečenie stáleho kontaktu kolesa s dynamometrickým testovacím valcom. Univerzita hľadá výrobcov jednostopových vozidiel na použitie zariadenia vo vlastnej výrobe na základe licenčnej alebo výrobnej dohody.

 

 

 

 

 

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2427/technologicka_spolupraca_2--31-5-2016.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.