Prihlásenie

Aktuálne tendre

SK-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNE OZNÁMENIE
7.2.2013

SK-Banská Bystrica: Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie 2013/S 027-041938 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
7.2.2013

AT-Viedeň: Rôzne špecializované remeselné stavebné prácePREDBEŽNE OZNÁMENIE
8.2.2013

EE-Talin: Zariadenia pre výstavy PREDBEŽNE OZNÁMENIE
8.2.2013

CZ-Pardubice: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) PREDBEŽNE OZNÁMENIE
8.2.2013

PL-Varšava: Environmentálne plánovanie
8.2.2013

SK-Bratislava: Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií PREDBEŽNE OZNÁMENIE
11.2.2013

SK-Vysoké Tatry: Astronomické a optické prístroje PREDBEŽNE OZNÁMENIE
11.2.2013

SK-Podolie: Stavebné práce PREDBEŽNE OZNÁMENIE
15.2.2013

CZ-Praha: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNE OZNÁMENIE
15.2.2013

CZ-Chomutov: Slnečné kolektory na výrobu tepla PREDBEŽNE OZNÁMENIE
15.2.2013

HU-Budapešť: Vozidlá na elektrický pohon
15.2.2013

SK-Bratislava: Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) PREDBEŽNE OZNÁMENIE
18.2.2013

SK-Martin: Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.2.2013

CZ-Ostrava: Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.2.2013

CZ-Ostrava: Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.2.2013

AT-Viedeň: Programovanie aplikačného softvéru PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.2.2013

SK-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
20.2.2013

SK-Bratislava: Zváracie zariadeniaPREDBEŽNE OZNÁMENIE
20.2.2013

HU-Szombathely: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
20.2.2013

PL-Gdynia: Práce na ceste PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.2.2013

HU-Budapešť: Optické čítacie systémy PREDBEŽNE OZNÁMENIE
22.2.2013

CZ-Brno: Softvérové podporné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.2.2013

LV-Riga: Stavebné prácePREDBEŽNE OZNÁMENIE
22.2.2013

SK-Banská Bystrica: Látky ničiace baktérie na systémové použitie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.2.2013

CZ-Kralupy nad Vltavou: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.2.2013

SK-Bratislava: Zdravotnícky spotrebný materiál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.2.2013

SK-Bratislava: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
25.2.2013

SK-Nitra: Reštauračné služby a podávanie jedál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.2.2013

SK-Bratislava: Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.2.2013

SK-Žilina: Antitrombotické činidlá PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.2.2013

SK-Žilina: Obalené cestné kamenivo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.2.2013

CZ-Ostrava: Osobné automobily PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.2.2013

CZ-Chomutov: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.2.2013

AT-Salzburg: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.2.2013

SK-Beluša: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.3.2013

AT-Viedeň: Obrábanie kovov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.3.2013

CZ-Praha: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.3.2013

SK-Prešov: Tonerové náplne PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
4.3.2013

SK-Beluša: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.3.2013

SK-Košice: Autobusy verejnej dopravy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.3.2013

AT-Viedeň: Pokrývačské práce a nátery striech PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.3.2013

AT-Viedeň: Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.3.2013

AT-Völkermarkt: Stavebné práce
21.3.2013

PL-Tarnowo Podgórne: Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.3.2013

SK-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.2.2013

I-Sesto Fiorentino: Spektroskopické prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.3.2013

CZ-Brno: Environmentálne služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
19.3.2013

AT-Viedeň: Montáž dverí PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
19.3.2013

D-Ottobeuren: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
19.3.2013

CZ-Praha: Geofyzikálny prieskum PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.4.2013

D-Wörthsee: Fasádne práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.4.2013

SK-Ruskov: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.3.2013

CZ-Praha: Tlakové nádoby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.3.2013

AT-Linz: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.3.2013

AT-Viedeň: Stavebné práce na stavbe domovPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.3.2013

SK-Senec: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.3.2013

SK-Bratislava: Služby súvisiace so softvéromPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.3.2013

HR-Chorvátsko: Dodávka energetického uhlia pre tepelnú elektráreň
16.4.2013

SRB- Srbsko:Rekonštrukciu a výstavba Klinického centra Niš v meste Niš
7.5.2013

PL-Puławy: Služby cestnej dopravy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.4.2013

CZ-Praha: Služby informačných technológií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.4.2013

AT-Graz-Raaba: Čistiace a sanitárne služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.4.2013

SK-Krupina: Obrábacie stroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.4.2013

AT-Kitzbühel: Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.5.2013

SI-Ljubljana: Stavebné práce na výstavbe ciest PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.5.2013

SK-Bratislava: Tlačiarenské služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
17.5.2013

AT-Viedeň: Telefónne ústredne PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.5.2013

HU-Szeged: IPA – Dodávka vodohospodárskeho zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.5.2013

SK-Kráľová pri Senci: Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
23.5.2013

Uzavreté tendre

Tender na modernizáciu vodného hospodárstvaMexiko
17.12.2014-9.1.2015

Tender na komplexnú termickú sanáciu bytového domu vo Viedni
11.12.2014-13.1.2015

Nemecko-Drážďany: Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
2.12.2014

Holandsko-Amsterdam: Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
2.12.2014

Nemecko-Mníchov: Stavebné práce na stavbe budov škôl
1.12.2014-5.6.2015

Rakúsko-Viedeň: Dvere
24.11.2014-24.4.2015

Maďarsko-Budapešť: Stavebný dozor na stavenisku PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.9.2014

Rakúsko-Viedeň: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.9.2014

Česká republika-Praha: Služby informačných technológií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
15.8.-15.9.2014

Rakúsko-Wels: Stavebné práce na stavbe športových zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.7.-22.9.2014

Nemecko-Frankfurt: Výkopové práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.7.-21.9.2014

Česká republika-Litvínov: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.7.2014

Maďarsko-Paks: Inštalovanie kabeláže PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
24.6.2014

Rakúsko-Viedeň: Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.6.2014

Poľsko-Lublin: Stavebné práce na krytých vchodoch (verandách)
29.5.2014-30.9.2015

Chorvátsko-Záhreb: Prístroje na nočné videnie 2014/S 080-139803 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
24.4.-5.6.2014

Slovensko-Bardejov: Programovanie softvéru a poradenstvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.4.-22.6.2014

Česká republika-Praha: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.3.2014

Nemecko-Freyung: Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.3.2014

Maďarsko-Budapešť: Čistiace výrobky Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
26.3.2014

Rakúsko-Graz: Dláždenie a obkladanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
24.2.2014

Česká republika-Plzeň: Informačné systémy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
24.2.2014

Maďarsko-Budapešť: Poradenský inžiniering a stavebné služby Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
24.2.2014

Nemecko-Hamburg: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
31.1.2014

Rumunsko-Deva: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych staviebPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
31.1.2014

Česká republika-Praha: Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
28.1.2014

Poľsko-Gdansk: Odpratávanie ľadu
28.1.2014

Rakúsko-Schwaz: Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
19.12.2013

Maďarsko-Győr: Komponenty elektrických obvodov
19.12.2013

Rakúsko-Salzburg: Stavebné prácePREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.12.2013

Nemecko-Weinsberg: Kamenné dlaždice PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.12.2013

Rakúsko-Klagenfurt am Wörthersee: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.12.2013

Nemecko-Schleswig: Stavebné práce na objektoch kliník PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.12.2013

Rakúsko-Viedeň: Montáž oceľových konštrukciíPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.11.2013

Rakúsko-Viedeň: Stavebné práce na športových halách PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.11.2013

Česká republika-Praha: Programovanie softvéru a poradenstvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.11.2013

Nemecko-Lindenberg: Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovaniePREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.11.2013

Nemecko-Cham: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.11.2013

Belgicko-Gand: Strojové váhy a váhy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.11.2013

Rakúsko-Viedeň: Stavebné práce na stavbe domov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.11.2013

Nemecko-Wernau (Neckar): Strešné izolačné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.11.2013

Česká republika-Šenov u Nového Jičína: Vysokozdvižné vozíky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
29.10.2013

Maďarsko-Budapešť: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
29.10.2013

Tender na rekonštrukciu železničnej trate Dugo Selo – Križevci OZNÁMENIE
29.10.-29.11.2013

Nórsko-Leikanger: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.9.2013

Holandsko-Maastricht: Služby týkajúce sa tréningu, cvičenia alebo aerobiku PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.9.2013

Spojené kráľovstvo-Ipswich: Zdravotnícka a sociálna pomoc PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.9.2013

Spojené kráľovstvo-Ipswich: Zdravotnícka a sociálna pomoc PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.9.2013

Nórsko-Oslo: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
20.9.2013

Grécko-Giannitsa: Čistenie (upratovanie) budovPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.9.2013

Česká republika-Praha: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.9.2013

Nórsko-Oslo: Mikroskopy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
4.-30.9.2013

Chorvátsko-Novska: Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
4.9.-15.10.2013

Poľsko-Łódź: Stavebné práce na stavbe elektrických vedeníPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.8.2013

Česká republika-Plzeň: Grafický softvérový balík PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.8.2013

Taliansko-Melzo: Športové službyPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.8.2013

Slovensko-Bratislava: Inžinierske služby pre oblasť diaľnicPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
12.8.2013

Česká republika-Praha: Služby súvisiace so softvéromPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
12.8.2013

Rumunsko-Bucuresti: Mobilné plošiny PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
12.7.2013

Česká republika-Praha: Služby informačných technológií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
12.7.2013

Nemecko-Gerolzhofen: Tepelnoizolačné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
11.7.2013

Slovensko-Bratislava: Služby železničnej dopravy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.7.2013

Taliansko-Bari: Stavebné práce na stavbe budov univerzít PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.7.2013

Nemecko-Gießen: Služby cestnej dopravy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.7.2013

Modernizácia tepelno výrobného a distribučného systému mesta Sofia
8.7.2013-8.7.2014

Rakúsko-Schrems: Stavebné práce na teplárňach PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
4.7.2013

Česká republika-Pardubice: Softvérový balík pre predaj, marketing a business intelligence PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
4.7.2013

Poľsko-Murowana Goślina: Služby verejnej cestnej dopravy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.7.2013

Česká republika-Praha: Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.7.2013

Nemecko-Duisburg: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.7.2013

AT-Viedeň: Dláždenie a obkladanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
31.5.2013

AT-Viedeň: Maľby a natieranie budov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
31.5.2013

CZ-Ostrava: Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie plynov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
31.5.2013

CZ-Fulnek: Stavebné práce
17.5.-7.6.2013

Česká republika-Plzeň: Práce na údržbe ciest PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.4.2013

CZ-Přerov: Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
1.-3.1.2013

SE-Štokholm: Čerpadlá a kompresory
14.11.2012-14.1.2013

NL-Haag: Stavebné práce na mestských železniciach
14.11.2012-14.1.2013

SE-Štokholm: Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
14.11.2012-14.1.2013

AT-Viedeň: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
16.10.-16.12.2012

SK-Bratislava: Programy na zachovanie stálosti zákazníkov
16.10.-16.12.2012

CZ-Olomouc: Prístroje na čistenie stlačenou vodou
16.10.-16.12.2012

CZ-Pardubice: Vývoj softvéru
15.10.-15.12.2012

CZ-Zlín: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
15.10.-15.12.2012

CZ-Ostrava: Inžinierske služby
10.10.-10.11.2012

CZ-Praha: Stavebná kontrola
10.10.-10.11.2012

CZ-Husinec: Kovoobrábacie stroje
10.10.-10.11.2012

CZ-Praha: Prístroje na rozbory
10.10.-10.11.2012

B-Brusel: Kancelárske potreby
10.10.-10.11.2012

CZ-Praha: Zdravotnícke vybavenie
10.10.-10.11.2012

CZ-Praha: Služby cestnej dopravy
9.10.-9.12.2012

CZ-Praha: Bezpečnostné poradenstvo
1.10.-1.12.2012

CZ-Praha: Plánovanie informačných systémov alebo technológie
28.9.-28.11.2012

CZ-Ivančice: Riadenie projektov výstavby
28.9.-28.11.2012

NL-Dordrecht: Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
28.9.-28.12.2012

SI-Križevci pri Ljutomeru: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
28.9.-28.11.2012

D-Hamburg: Zariadenie na prenos údajov
26.9.-26.11.2012

F-Paríž: Inštalácia bezpečnostného zariadenia
26.9.-26.11.2012

F-Paríž: Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch
26.9.-26.12.2012

CZ-Praha: Podporné (vedľajšie) služby pre vládu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.9.-21.11.2012

CZ-Praha: Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
19.9.-19.11.2012

CZ-Liberec: Elektrické zariadenia a prístroje
19.9.-19.11.2012

CZ-Liberec: Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia
19.9.-19.11.2012

CZ-Brno: Kovoobrábacie stroje
19.9.-19.11.2012

CZ-Praha: Systémy pre rôzne prípady
19.9.-19.11.2012

CZ-Chodov: Stavebné práce
19.9.-19.11.2012

CZ-Ostašov: Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budovách súvisiacich s dopravou
19.9.-19.11.2012

SK-Trnava: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
18.9.-18.11.2012

CZ-Brno: Meracie prístroje
18.9.-12.12.2012

CZ-Brno: Sieťové zariadenia
18.9.-18.11.2012

CZ-Praha: Údržba telekomunikačnej infraštruktúry
18.9.-18.11.2012

SK-Nitra: Mutimediálne zariadenia
18.9.-18.11.2012

CZ-Praha: Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
14.9.-14.11.2012

CZ-Havlíčkův Brod: Ťažba dreva
14.9.2012-1.2.2013

CZ-Praha: Reklamné a marketingové služby
14.9.-14.11.2012

PL-Bełchatów: Konštrukčné výrobky
13.9.-13.11.2012

UK-Leicester: Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom
13.9.-13.11.2012

CZ-Pardubice: Služby cestovných kancelárií, cestovných dopravcov a služby na pomoc turistom
13.9.-13.11.2012

NL-Haag: Precvičovacie simulátory
3.9.-3.10.2012

SK-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
13.8.-13.10.2012

CZ-Praha: Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
13.8.-13.10.2012

UK-Moor Row: Priemyselné pracovné odevy
13.8.-13.10.2012

SK-Bratislava: Kancelárske potreby
13.8.-13.10.2012

D-Karlsruhe: Tlačené výrobky a príbuzné produkty
10.8.-10.10.2012

D-Koblenz: Stavebné práce na výstavbe železníc
10.8.-10.10.2012

CZ-Praha: Nábytok
10.8.-10.10.2012

CZ-Plzeň: Pracovné stanice
10.8.-10.10.2012

CZ-Zlín: Signalizačné búdky
10.8.-10.10.2012

CZ-Praha: Toaletný papier
10.8.-10.10.2012

CZ-Praha: Kancelárske potreby
10.8.-10.10.2012

L-Luxemburg: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
9.8.-9.11.2012

F-Paríž: Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
9.8.-9.9.2012

F-Paríž: Pokládka káblov
9.8.-9.9.2012

F-Paríž: Inštalovanie vysokého napätia
9.8.-9.9.2012

AT-Viedeň: Obuv
7.8.-7.10.2012

AT-Viedeň: Rôzne zvršky
7.8.-7.10.2012

B-Brusel: Čistenie (upratovanie) kancelárií
20.7.-20.11.2012

CZ-Praha: Finančné audítorské služby
20.7.-20.9.2012

CZ-Praha: Reklamné a marketingové služby
20.7.-20.9.2012

SK-Žilina: Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
20.7.-20.9.2012

CZ-Ostrava: Výsadba a údržba zelených plôch
18.7.-1.10.2012

CZ-Vrchlabí: Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov
18.7.-18.9.2012

CZ-Ostrava: Dopravné značky
18.7.-18.9.2012

CZ-Zlín: Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy
18.7.-18.9.2012

E-Cádiz: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
18.7.-18.12.2012

CZ-Praha: Chemické analyzátory
18.7.-18.9.2012

CZ-Jeneč: Služby týkajúce sa podpory systému
17.7.-17.9.2012

CZ-Praha: Výsadba
17.7.-17.9.2012

CZ-Praha: Stavebná kontrola
17.7.-17.9.2012

CZ-Holice: Stavebné práce na objektoch odborných škôl
17.7.-17.9.2012

FI - Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia
16.7.-3.8.2012

FI - Röntgenové prístroje
16.7.-3.8.2012

FI - Stavebné práce
16.7.-31.8.2012

FI - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
16.7.-15.8.2012

FI - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
16.7.-23.8.2012

FI - Zdravotnícky spotrebný materiál Tovary
13.7.-15.8.2012

FI - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
13.7.-6.8.2012

FI - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
13.7.-15.8.2012

FI - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
13.7.-7.9.2012

FI - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
13.7.-3.8.2012

FI - Farmaceutické výrobky
13.7.-31.8.2012

FI - Požiarne striekačky
13.7.-13.8.2012

FI - Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia
13.7.-3.8.2012

SE - Stavebné práce Práce
11.7.-3.9.2012

SE - Elektroinštalačné práce Práce
11.7.-3.9.2012

Stavebné práce Práce
11.7.-23.8.2012

SE - Tapetovanie Práce
11.7.-20.8.2012

SE - Výkopové zemné práce a presun zemín Práce
11.7.-20.8.2012

SE - Práce na zmene (úprave) budov Práce
11.7.-3.9.2012

SE - Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu Práce
11.7.-17.8.2012

SE - Stavebné práce na domoch
11.7.-14.9.2012

SE - Stavebné práce
11.7.-31.8.2012

SE - Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky Tovary
11.7.-27.8.2012

SE - Optické pomôcky Tovary
11.7.-12.8.2012

SE - Röntgenové prístroje Tovary
11.7.-30.8.2012

SE - Tomografické prístroje Tovary
11.7.-12.9.2012

SE - Vrecia a vaky - Tovary
10.-20.7.2012

SE - Transformátory Tovary
10.7.-12.8.2012

SE - Mliečne výrobky Tovary
10.7.-20.8.2012

SE - Mliečne výrobky Tovary
10.-20.7.2012

SE - Skener počítačového tomografu Tovary
10.7.-4.9.2012

SE - Chirurgické kontajnery Tovary
10.7.-31.8.2012

SE - Zdravotnícke vybavenie Tovary
10.7.-5.9.2012

SE - Zdravotnícke vybavenie Tovary
10.-5.7.2012

SE - Kancelársky nábytok Tovary
10.7.-21.8.2012

SE - Nábytok Tovary
10.7.-11.9.2012

SE - Kancelársky nábytok Tovary
10.7.-21.8.2012

SE - Stoličky Tovary
10.7.-17.9.2012

SE - Obnovovacie práce Tovary
10.7.-3.9.2012

SE - Stavebné práce na stavbe plôch Práce
10.7.-3.9.2012

CZ-Brno: Nemocničná bielizeň PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.7.-9.9.2012

D-Kelheim: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.7.-9.9.2012

CZ-Hradec Králové: Hmotnostné spektrometre PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.7.-9.9.2012

SK-Bratislava: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.7.-9.9.2012

NL-Voorburg: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia
2.7.-2.9.2012

CZ-Brno: Výťahy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.7.-28.8.2012

D-Homburg: Fasádne práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.6.-25.7.2012

D-Homburg: Maľby a natieranie budov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.6.-25.7.2012

CZ-Zlín: Sieťové zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.6.-16.7.2012

Tender RTD-NMP-2012-Nanodata - Data-poskytovanie služieb na podporu výskumu a politiky v oblasti nanovied a nanotechnológií
16.6.-4.9.2012

CZ-Praha: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
11.6.-11.7.2012

D-Frankfurt: Zvukovoizolačné práce
1.6.-1.7.2012

CZ-Praha: Nábytok PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.5.-28.7.2012

CZ-Pardubice: Audiovizuálne zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.5.2012

CZ-Ústí nad Labem: Prístroje na rozbory PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.5.2012

HU-Budapešť: Pracovné stanice PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
24.5.-24.7.2012

UK-Bradford: Prístroje pre invalidných občanov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
24.5.-24.7.2012

CZ-Brno: Autoklávy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
23.5.-23.7.2012

CZ-Olomouc: Zariadenia pouličného osvetlenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
23.5.-23.7.2012

CZ-Olomouc: Periodiká PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
23.5.-23.7.2012

CZ-Praha: Hmotnostné spektrometre PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
23.5.-23.7.2012

CZ-Domažlice: Digitálne prenosové prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
23.5.-23.7.2012

SK-Nitra: Rôzne potravinárske výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.5.-22.7.2012

AT-Viedeň: Okná, dvere a súvisiace prvky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.5.-22.7.2012

TR-Ankara: IPA – IT zariadenie, systémový softvér a nástroje vývoja aplikácií na posilnenie malých a stredných podnikov v rámci projektu na vytvorenie sietí a medziregionálnu spoluprácu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.5.-22.7.2012

B-Brusel: IfS – Dodávka zariadenia na monitorovanie hraníc v juhovýchodnej Ázii PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.5.-22.7.2012

SK-Bratislava: Tvorba (výroba) propagačných filmov Oznámenie o súťaži návrhov
21.5.-21.7.2012

B-Brusel: Problematika v rozsahu záujmu (záujmov) a zodpovedností Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelanie (CULT)
21.5.-21.7.2012

E-Madrid: Rôzne obchodné služby a súvisiace služby
21.5.-21.7.2012

BG-Plovdiv: Elektrické stĺpy
21.5.-21.7.2012

B-Brusel: Čistiace výrobky
21.5.-21.7.2012

CZ-Praha: Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.5.-18.7.2012

CZ-Praha: Organizovanie seminárov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.5.-18.7.2012

CZ-Praha: Skúšky a analýzy zloženia a čistoty PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.5.-18.7.2012

SK-Banská Bystrica: Tlačiarenské a príbuzné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.5.-18.7.2012

CZ-Praha: Obuv s koženým zvrškom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.5.-18.7.2012

CZ-Brno: Služby samostatných umelcov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
17.5.-17.7.2012

F-Chambéry: Analyzátory plynu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
17.5.-17.7.2012

SK-Bratislava: Obchodné organizačné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.5.-16.7.2012

CZ-Brno: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.5.-16.7.2012

CZ-Praha: Zariadenie na videokonferencie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.5.-16.7.2012

CZ-Praha: Diagnostické činidlá PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.5.-16.7.2012

SK-Galanta: Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.5.-16.7.2012

CZ-Líbeznice: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.5.-16.7.2012

CZ-Ostrava: Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.5.-16.7.2012

AT-Viedeň: Stavebné práce na stavbe budov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.5.-16.7.2012

CZ-Brno: Povelové a riadiace systémy
15.5.-15.7.2012

SK-Bratislava: Služby týkajúce sa podpory systému
15.5.-15.7.2012

CZ-Brno: Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie)
15.5.-15.7.2012

CZ-České Budějovice: Laboratórny nábytok
15.5.-15.7.2012

UK-Paisley: Ochranné a bezpečnostné odevy
15.5.-15.7.2012

NL-Aerdenhout: Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
15.5.-15.7.2012

AT-Viedeň: Laboratórne stoly PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
11.5.-11.7.2012

AT-Viedeň: Časti vykurovacieho systému Kvalifikačný systém - vybraté odvetvia
11.5.-11.7.2012

AT-Viedeň: Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice Kvalifikačný systém - vybraté odvetvia
11.5.-11.7.2012

AT-Viedeň: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby Oznámenie o súťaži návrhov
11.5.-11.9.2012

CZ-Hradec Králové: Operačná technika PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.5.-10.7.2012

CZ-Hradec Králové: Záhonové rastliny PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.5.-10.7.2012

AT-Sankt Pölten: Dláždenie a obkladanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.5.-10.7.2012

D-Emmendingen: Maliarske a natieračské práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.5.-10.7.2012

CZ-Praha: Dodávky softvéru PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.5.-9.7.2012

CZ-Praha: Kancelársky nábytok PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.5.-1.7.2012

D-Düsseldorf: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.5.-7.7.2012

AT-Viedeň: Rôzny nábytok a vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.5.-9.7.2012

NO-Fredrikstad: Poplachové zariadenie proti vlámaniu a požiaru
19.4.-19.6.2012

D-Koblenz: Mutimediálne zariadenia
18.4.-18.6.2012

D-Koblenz: Rôzne špeciálne strojové zariadenia
18.4.-18.6.2012

D-Koblenz: Rôzne špeciálne strojové zariadenia
18.4.-18.6.2012

CZ-Praha: Operačné lampy
18.4.-15.6.2012

E-Toledo: Magnetické karty
18.4.-18.6.2012

E-Toledo: Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny
18.4.-18.6.2012

CZ-Praha: Reštaurovanie
18.4.-18.6.2012

SK-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
18.4.-18.6.2012

CZ-Praha: Kancelárske potreby
17.4.-1.7.2012

D-Koblenz: Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
17.4.-17.5.2012

CZ-Ostrava: Zdravotnícke vybavenie
17.4.-15.6.2012

AT-Viedeň: Stavebné práce
17.4.-17.5.2012

CZ-Praha: Implementácia softvéru
13.4.-13.6.2012

CZ-Praha: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
13.4.-30.5.2012

CZ-Praha: Kancelársky nábytok
13.4.-5.6.2012

FI-Tampere: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
13.4.-30.5.2012

UK-Didcot: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
13.4.2012

AT-Viedeň: Maliarske a natieračské práce
13.4.-13.9.2012

CZ-Praha: Zdravotnícky spotrebný materiál
13.4.-13.6.2012

CZ-Praha: Informačné systémy a servery
13.4.-13.6.2012

CZ-Praha: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
11.4.-11.6.2012

BG-Sofia: Sušičky
11.4.-11.6.2012

BG-Burgas: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
11.4.-11.6.2012

AT-Viedeň: Služby cestnej dopravy Kvalifikačný systém - vybraté odvetvia
10.4.-10.6.2012

AT-Viedeň: Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia
10.4.-10.6.2012

BG-Sofia: Informačné systémy a servery Tovary
10.4.-10.6.2012

BG-Sofia: Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu - práce
10.4.-10.6.2012

B-Brusel: Lokálne siete (LAN)
4.-24.4.2012

E-Granada: Riadenie energetiky predbežné oznámenie - služby
4.4.-1.8.2012

SK-Bratislava: Služby súvisiace so softvérom predbežné oznámenie - služby
4.4.-30.5.2012

B-Gand: Digitálne mapovanie predbežné oznámenie - služby
4.4.-30.5.2012

RO-Bucuresti: Polokošele predbežné oznámenie - tovary
4.4.-4.5.2012

I-Livorne: Laboratórny nábytok predbežné oznámenie - tovary
4.4.-4.5.2012

E-Madrid: Systémy ostrahy/dohľadu predbežné oznámenie - tovary
4.4.-4.5.2012

NL-Haag: Dávkovače nápojov Predbežné oznámenie - služby
4.4.2012

TR-Ankara: IPA – Výstavba čistiarne odpadových vôd v meste Soma predbežné oznámenie - práce
4.4.-4.6.2012

TR-Ankara: IPA – Odborná pomoc a dozor pre projekt čistiarne odpadových vôd v meste Soma predbežné oznámenie - služby
4.4.-4.6.2012

D-Duisburg: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.12.2011-7.1.2012

D-Landshut: Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.10.-27.12.2011

AT-Viedeň: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.10.2011-27.1.2012

D-Meppen: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.10.2011-29.3.2012

D-Landsberg am Lech: Stavebné práce na objektoch odborných škôl PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.10.-27.11.2011

D-Altötting: Práce na úprave povrchu okrem ciest PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.10.2011-27.1.2012

D-Kiel: Inštalovanie ventilácie a klimatizácie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.10.-13.12.2011

D-Kleve: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.10.-13.12.2011

D-Weilheim: Stavebné práce na stavbe budov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.10.-13.12.2011

D-Freiburg im Breisgau: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.10.-13.12.2011

D-Düsseldorf: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.10.-5.12.2011

D-Düsseldorf: Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011

D-Düsseldorf: Dopravné služby (bez prepravy odpadu) časovo neobmedzené trvanie
5.10.-5.12.2011

D-Düsseldorf: Inštalačné služby (s výnimkou softvéru) časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-5.10.2012

D-Düsseldorf: Opravárske a údržbárske služby časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Stavebné práce časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov) časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Priemyselné mechanizmy časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Chemické výrobky časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo časovo neobmedzené trvanie
5.10.2011-17.2.2012

AT-Viedeň: Kladenie podláh a dlažbových krytín PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.10.-21.12.2011

AT-Viedeň: Stavebno-inštalačné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.10.-20.12.2011

AT-Viedeň: Maliarske a natieračské práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.10.2011-9.2.2012

AT-Viedeň: Kamenárske práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.10.2011-17.2.2012

AT-Viedeň: Obrábanie kovov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.10.-3.12.2011

AT-Viedeň: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.10.-1.11.2011

NO-Namsos: Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.9.-28.12.2011

DO-Santo Domingo: Medzinárodná verejná výzva na súťaž na dodávku, montáž a uvedenie laboratórneho zariadenia do prevádzky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.9.-28.11.2011

D-Aurich: Stavebné práce na stavbe bazénov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.9.-11.11.2011

D-Essen: Montáž dverí PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.9.-18.11.2011

SK-Košice: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.9.-26.10.2011

NO-Oslo: Prístroje pre invalidných občanov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.9.-26.10.2011

AT-Viedeň: Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.9.-26.10.2011

D-Sulzbach-Rosenberg: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.9.-9.11.2011

AT-Linz: Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.9.-9.11.2011

AT-Linz: Kladenie podláh a dlažbových krytín PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.9.-9.11.2011

D-Drážďany: Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.9.-1.11.2011

D-Drážďany: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.9.-1.11.2011

D-Fulda: Omietkarské práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.9.-9.11.2011

D-Drážďany: Pokládka káblov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.9.-9.11.2011

D-Krumbach: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.9.-24.11.2011

RO-Focsani: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.9.-19.10.2011

RS-Belehrad: EBOR - Environmentálne zlepšenie v rámci EPS Kolubara PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.9.-1.10.2011

NL-Haag: Hodnotiace konzultačné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.8.-3.11.2011

SK-Bratislava: Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.8.-8.10.2011

SK-Bratislava: Služby cestovných kancelárií a podobné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.8.-8.10.2011

SK-Liptovský Hrádok: Testovacie a meracie stroje a prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.8.-8.10.2011

D-Freudenstadt: Stavebné práce na pažení tunelov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.8.-8.10.2011

AT-Sankt Pölten: Rozličný nábytok PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.8.-8.10.2011

AT-Sankt Pölten: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.8.-10.11.2011

D-Lipsko: Stavebné práce na stavbe budov škôl PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.8.-3.9.2011

AT-Viedeň: Fasádne práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.8.-1.9.2011

Švédsko - Skenery Služby
22.7.-5.9.2011

Švédsko - Opravy a údržba elektrických zariadení budov Služby
22.7.-15.9.2011

Švédsko - Architektonické služby pre budovy Služby
22.7.-7.9.2011

Švédsko - Projektovanie silnoprúdových sústav Služby
22.7.-1.9.2011

Švédsko - Lekárske informačné systémy Tovary
22.7.-22.9.2011

Švédsko - Zdravotnícke vybavenie Tovary
22.7.-12.8.2011

Švédsko - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti Tovary
22.7.-14.9.2011

Švédsko - Zdravotnícke vybavenie Tovary
22.7.-21.9.2011

Švédsko - Papiernický tovar a iné položky Tovary
22.7.-12.9.2011

Švédsko - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty Tovary
22.7.-30.9.2011

Švédsko - Hlboko zmrazené výrobky Tovary
22.7.-30.9.2011

Švédsko - Autoklávy Tovary
22.7.-26.8.2011

Švédsko - Chemikálie na úpravu vody Tovary
22.7.-1.9.2011

Švédsko - Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar Tovary
22.7.-10.10.2011

Švédsko - Stavebné práce Práce
22.7.-30.8.2011

Švédsko - Stavebné práce na stavbe budov Práce
22.7.-26.9.2011

Švédsko - Práce
22.-16.7.2011

Švédsko - Stavebné práce na domoch Práce
22.7.-16.9.2011

Švédsko - Stavebné práce na stavbe budov Práce
22.7.-15.9.2011

Švédsko - Filtračné prvky z textílie Tovary
22.7.-24.8.2011

Švédsko - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) Tovary
22.7.-2.9.2011

Švédsko - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) Tovary
22.7.-25.8.2011

Švédsko - Zariadenie čistiarní odpadových vôd Práce
22.7.-16.9.2011

Švédsko - Transformátory Tovary
22.7.-24.8.2011

Fínsko - Skener počítačového tomografu – Tovary PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.7.2011-1.1.2012

Fínsko - Zdravotnícky spotrebný materiál - Tovary
21.7.-29.9.2011

Fínsko - Zdravotnícky spotrebný materiál - Tovary
21.7.-29.9.2011

Fínsko - Mikroelektronické stroje a prístroje a mikrosystémy - Tovary
21.7.-23.8.2011

Fínsko - Chemické analyzátory - Tovary
21.7.-28.8.2011

Fínsko - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti - Tovary
21.7.-1.9.2011

Fínsko - Nosné zariadenia - Tovary
21.7.-5.9.2011

Švédsko - Služby týkajúce sa geologického prieskumu - Služby
21.7.-25.8.2011

Švédsko - Policajné uniformy - Tovary
21.7.-16.9.2011

Švédsko - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby – Práce
21.7.-5.9.2011

Švédsko - Stavebné práce - Práce
21.7.-20.9.2011

Švédsko - Stavebné poradenské služby - Služby
21.7.-23.8.2011

Švédsko - Systémy automatizácie - Služby
21.7.-19.8.2011

Švédsko - Poradenské služby pre oblasť telekomunikácií - Služby
21.7.-3.10.2011

Švédsko - Poradenské služby pre oblasť civilného inžinierstva Služby
21.7.-5.9.2011

Švédsko - Epidurálne súpravy alebo balíčk Tovary
21.7.-20.9.2011

Švédsko - Klampiarske a kúrenárske materiály Tovary
21.7.-29.8.2011

Švédsko - Prístroje na detekciu a rozbory Tovary
21.7.-22.8.2011

Švédsko - Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení Tovary
21.7.-28.8.2011

Švédsko - Elektroinštalačné práce Služby
21.7.-15.9.2011

Švédsko - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo Služby
21.7.-8.9.2011

Švédsko - Služby na čistenie kanálov na odpadovú vodu Služby
21.7.-31.8.2011

D-Essen: Lešenárske práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.7.-5.8.2011

I-Udine: Stromy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.6.-30.7.2011

D-Göppingen: Stavebné práce na mostoch pre peších PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
20.6.-20.7.2011

B-Brusel: Štúdia o možnosti zriadenia v rámci EÚ funkcie pre monitorovanie športu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.6.-18.7.2011

D-Freising: Stavebné práce na objektoch budov laboratórií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
23.5.-23.7.2011

D-Krefeld: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
20.5.-20.7.2011

EE-Tartu: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.5.-3.7.2011

E-Madrid: Farmaceutické výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.5.-3.7.2011

F-Vienne: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.5.-3.7.2011

D-Augsburg: Kladenie podláh a dlažbových krytín PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.5.-3.7.2011

D-Lipsko: Stavebné práce na stavbe budov škôl PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.5.-3.7.2011

HU-Budapešť: Mapovacie služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.4.-27.6.2011

NL-Haag: Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.4.-19.6.2011

D-Engelskirchen: Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.4.-20.6.2011

EG-Káhira: ENPI – Dodávka elektronického zariadenia a nábytku na zvýšenie kapacít vzdelávacích centier Centrálnej organizačnej a správnej agentúry v Egypte PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.4.-13.6.2011

EG-Káhira: ENPI – Odborná pomoc pre budovanie kapacít sektora vzdelávania Centrálnej organizačnej a správnej agentúry PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.4.-27.5.2011

D-Lipsko: Rôzny nábytok a vybavenie
24.3.-24.4.2011

RO-Bukurešť: Programovanie softvéru a poradenstvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.3.-16.5.2011

RO-Bucuresti: Služby na organizovanie veľtrhov a výstav PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.3.-16.5.2011

SK-Bratislava: Vzdelávanie dospelých na univerzitnej úrovni PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.3.-21.5.2011

D-Bielefeld: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.3.-21.5.2011

F-Mérignac: Chemické výrobky pre olejársky a plynárensky priemysel PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.3.-18.5.2011

SK-Bratislava: Chemikálie na úpravu vody PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.3.-18.5.2011

I-Piacenza: Inštalácia rôznych univerzálnych strojov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.3.-10.5.2011

FI-Helsinki: Zdravotnícka a sociálna pomoc PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.3.-10.5.2011

FI-Vantaa: Zdravotnícka a sociálna pomoc PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.3.-10.5.2011

E-Sant Adrià del Besòs: Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.3.-10.5.2011

AT-Innsbruck: Papierové uteráky na ruky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.3.-3.5.2011

RO-Bucuresti: Rôzne liečivá PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.3.-3.5.2011

BG-Radnevo: Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.3.-3.5.2011

BG-Svishtov: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.3.-3.5.2011

BG-Yambol: Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.3.-3.5.2011

BG-Varna: Pracovné odevy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
11.2.-11.4.2011

F-Montpellier: Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
11.2.-11.4.2011

SK-Senica: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
11.2.-11.4.2011

SK-Bratislava: Posudzovanie vplyvu na životné prostredie v súvislosti so stavbami PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
7.2.-7.4.2011

SK-Bratislava: Opravy a údržba protipožiarnych zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
7.2.-7.3.2011

SK-Liptovský Mikuláš: Programovanie softvéru a poradenstvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
7.2.-7.3.2011

SK-Žilina: Obalené cestné kamenivo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
7.2.-7.3.2011

SK-Žilina: Testovacie a meracie stroje a prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
7.2.-7.4.2011

BG-Sofia: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.1.-27.3.2011

I-Rím: Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.1.-27.3.2011

RO-Bucuresti: Špeciálne odevy
27.1.-27.3.2011

SE-Lidingö: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
27.1.-27.3.2011

RO-Oradea: Antineoplastické činidlá
1.1.-1.3.2011

F-Paríž: Chirurgické implantáty PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.12.2010-21.2.2011

LT-Vilnius: Rôzne lekárske zariadenia a výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.12.2010-21.2.2011

F-Nice: Zariadenia na odbavovanie (manipuláciu) batožiny PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.12.2010-21.2.2011

AT-Ried: Obrábanie kovov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.12.2010-21.2.2011

NL-Delft: Školiace programy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
2.12.2010-3.2.2011

D-Wolfsburg: Komunikačné zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
2.12.2010-15.2.2011

PG-Port Moresby: ERF – HRDP1 dlhodobá odborná pomoc PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
2.12.2010-15.1.2011

TH-Bangkok: DCI – Udržateľná spotreba a výroba: zložka politická podpora – Thajsko PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
2.12.2010-1.9.2011

F-Avignon: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
15.9.-15.10.2010

IRL-Dublin: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
30.8.-30.10.2010

SK-Bratislava: Účtovnícke a audítorské služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.8.-30.9.2010

F-Paríž: Povelové a riadiace systémy OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
25.8.-25.9.2010

SK-Banská Štiavnica: Motorové vozidlá na špeciálne účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.8.-25.9.2010

UK-Havant: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
24.8.-24.9.2010

SK-Budulov: Priemyselné mechanizmy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
24.-29.8.2010

NO-Vadsø: Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
20.8.-20.9.2010

F-Chambéry: Zdvižné a manipulačné zariadenia OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
20.8.-20.9.2010

UK-Warwick: Priemyselné mechanizmy PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA
20.8.-20.9.2010

SK-Púchov: Služby informačných technológií OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
17.8.-17.9.2010

D-Bonn: Stavebné práce OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
17.8.-17.9.2010

I-Terst: Spínače OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
13.8.-13.9.2010

D-Karlsruhe: Elektrotechnický spotrebný materiál OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
13.8.-13.9.2010

D-Erfurt: Nosné stĺpy vzdušného vedenia OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
9.8.-9.9.2010

SK-Levice: Služby informačných technológií OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
6.8.-6.10.2010

SK-Michalovce: Služby informačných technológií OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
6.8.-6.10.2010

SK-Bánovce nad Bebravou: Služby informačných technológií OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
6.8.-6.10.2010

SK-Prievidza: Služby informačných technológií OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
6.8.-6.10.2010

D-Mníchov: Zariadenia plynofikačnej siete
5.8.-5.9.2010

D-Mníchov: Merače energie
5.8.-5.9.2010

RO-Târgu-Mureş: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
5.8.-15.9.2010

D-Mníchov: Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
4.8.-4.9.2010

RO-Bukurešť: EBOR - Projekt obnovy vodnej elektrárne Stejaru
4.8.-4.9.2010

SK-Bánovce nad Bebravou: Služby informačných technológií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
29.7.-29.8.2010

SK-Žilina: Služby informačných technológií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
29.7.-29.8.2010

I-Miláno: Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
28.7.-28.8.2010

AT-Viedeň: Časopisy OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
23.7.-9.8.2010

SK-Sereď: Služby na zber odpadu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
23.7.-23.8.2010

I-Rím: Výstavné stánky
22.7.-20.10.2010

UK-Warrington: Výskum a experimentálny vývoj PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.7.-22.8.2010

D-Karlsruhe: Transformátory OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
19.7.-19.8.2010

RU-Moskva: EBOR - 18221 Dokončenie protipovodňovej bariéry v Petrohrade
19.7.-19.8.2010

BG-Sofia: EBOR - Kontrola zvýšenia energetickej účinnosti vo verejných budovách
19.7.-19.8.2010

BG-Sofia: EBOR - Podpora pre Ministerstvo hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu (MEET) pri určení projektov v energetickom sektore na zmiernenie následkov predčasného uzavretia reaktorových jednotiek VVER-440 jadrovej elektrárne Kozloduy na obdobie
19.7.-19.8.2010

D-Wiesbaden: Výzva na vyjadrenie záujmu v súvislosti s "Vývojom/dodávkou prijímačov digitálneho poruchového signálu alebo digitálnych prijímačov sirénovej kontroly na použitie s digitálnym rádiom BOS"
19.7.-19.8.2010

B-Herstal: Zhodnotenie tepla získaného z biomasou poháňaného energetického bloku pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny
19.7.-19.8.2010

D-Karlsruhe: Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
16.7.-16.8.2010

D-Marktredwitz: Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.-30.7.2010

D-Herford: Spájacie a kontaktné prvky OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
13.7.-13.8.2010

B-Brusel: Oznámenie o výzve na vyjadrenie záujmu pre editovanie
13.-31.7.2010

F-Lille: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA
12.-23.7.2010

D-Düsseldorf: Sanitárne výrobky PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA
12.7.-6.8.2010

RS-Belehrad: IPA – Program integrovanej inovačnej podpory Samostatné predbežné oznámenie o obstarávaní služieb
9.7.-9.9.2010

UK-Normanton: Softvérový balík pre zdravotníctvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.7.-8.9.2010

AT-Viedeň: Rozličný nábytok OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
7.7.-7.9.2010

AT-Viedeň: Komerčné chladiace zariadenia OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
7.7.-16.8.2010

F-Orléans: Služby týkajúce sa praktického vzdelávania PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.7.-5.8.2010

IRL-Dublin: Dopravníky OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
25.6.-25.8.2010

D-Regensburg: Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
25.6.-25.8.2010

F-Paríž: Bleskoistky OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
25.6.-25.8.2010

F-Paríž: Elektronický spotrebný materiál OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
25.6.-25.8.2010

NO-Baerum Postterminal: Terče na nácvik streľby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
14.6.-14.7.2010

NL-Haag: Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.6.-15.10.2010

SK-Bratislava: Služby dopravných agentúr PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.6.-10.8.2010

SK-Liptovský Mikuláš: Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.6.-10.8.2010

EBOR - Reforma sektora autobusov v Alma-Ate (KZ-Alma-Ata) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.6.-9.8.2010

NO-Bærum Postterminal: Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.6.-30.9.2010

F-Villeneuve d'Ascq: Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.6.-11.7.2010

SK-Bratislava: Lekárske informačné systémy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.6.-9.8.2010

SK-Bratislava: Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.6.-9.8.2010

EBOR - Systémy železničnej signalizácie (KZ-Astana) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.6.-1.8.2010

D-Lipsko: Čistiace výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.6.-29.7.2010

PL-Krakov: Farmaceutické výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.6.-29.7.2010

SK-Bratislava: Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.6.-29.7.2010

SK-Trnava: Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.6.-29.7.2010

L-Diekirch: Chemické výrobky
1.6.-1.7.2010

FI-Turku: Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
1.6.-1.7.2010

PL-Kędzierzyn-Koźle: Lekárske informačné systémy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.6.-1.7.2010

GR-Atény: Alkohol PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.4.-13.6.2010

GR-Atény: Pulóvre PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.4.-13.6.2010

PL-Lublin: Farmaceutické výrobky
13.4.-13.6.2010

D-Freiburg im Breisgau: Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.4.-13.6.2010

NO-Kongsberg: Zariadenia turbín OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
9.4.-12.5.2010

AT-Viedeň: Inštalovanie signalizačných zariadení OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
9.4.-9.6.2010

AT-Viedeň: Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
9.4.-9.6.2010

AT-Viedeň: Laboratórne stoly OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
9.4.-9.6.2010

AT-Viedeň: Časti vykurovacieho systému
9.4.-9.6.2010

F-Chambéry: Vodné turbíny OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
9.4.-9.6.2010

NO-Trondheim: Stolové zásobníky alebo organizéry PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.4.-8.5.2010

SK-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
1.4.-1.5.2010

B-Brusel: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
1.4.-1.5.2010

I-Miláno: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
31.3.-29.5.2010

F-Paríž: Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku
31.3.-29.5.2010

F-Paríž: Úsekové/izolačné spínače
31.3.-29.5.2010

UK-Lincoln: Softvérové balíky a informačné systémy
1.3.-1.4.2010

FI-Tampere: Čistiace a leštiace výrobky
1.3.-1.4.2010

B-Geel: Dodávka izotopicky označených a čistých zlúčenín pre analýzu organických zvyškov a kontaminantov v environmentálnych a biologických vzorkách Výzva na vyjadrenie záujmu
4.2.-4.4.2010

D-Bonn: Služby týkajúce sa podpory systému OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
4.2.-4.4.2010

D-Lipsko: Rozvod elektriny a regulačné prístroje OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
4.2.-4.4.2010

NO-Trondheim: Rastliny PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
4.2.-4.5.2010

FI-Helsinki: Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku
15.1.-15.2.2010

NO-Rygge: Stavebné práce na závodoch na výrobu plynu
15.1.-15.3.2010

LT-Vilnius: Hodnotiace konzultačné služby
15.1.-15.3.2010

BG-Sofia: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
15.1.-15.3.2010

D-Siegburg: Štukatérske práce
12.1.-12.2.2010

F-Brest: Projektovanie silnoprúdových sústav
11.1.-15.2.2010

DK-Aarhus: Rozvodne
11.1.-8.3.2010

D-Pirna: Regulácia riek a protipovodňové práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.1.-8.2.2010

D-Wiesbaden: Dláždiace práce
4.1.-4.2.2010

D-Drážďany: Programovanie softvéru a poradenstvo
1.1.-1.2.2010

NO-Røyken: Poradenské služby pre stavebníctvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.1.-28.2.2010

RS-Belehrad: IPA – Vývoj informačného systému na kontrolu na hraničných priechodoch PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.1.-1.2.2010

UK-Londýn: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.1.-1.2.2010

D-Landshut: Umelecké služby
16.12.-26.1.2009

D-Braunschweig: Uzavieracie ventily/klapky
16.12.2009-18.1.2010

F-Lyon: Železničné zariadenia
16.12.2009-29.1.2010

I-Bologna: Boxerské vrecia
16.12.2009-29.1.2010

B-Brusel: Stavebné práce na závodoch na výrobu plynu
14.12.2009-29.1.2010

B-Brusel: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
14.12.2009-29.1.2010

D-Siegburg: Vyrovnávanie podláh betónom
11.12.2009-11.1.2010

I-Parma: Analyzátory dymu
9.12.2009-9.1.2010

I-Parma: Zariadenia na riadenie priemyselných procesov
9.12.2009-10.1.2010

NL-Rotterdam: Kancelársky nábytok
7.12.2009-7.2.2010

D-Senftenberg: Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
25.11.-25.12.2009

I-Miláno: Slnečná energia OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
19.11.2009-19.1.2010

D-Ingolstadt: Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
19.11.2009-19.1.2010

D-Siegburg: Omietkarské práce
6.11.-6.12.2009

D-Berlín: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
6.11.-6.12.2009

AT-Innsbruck: Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
6.11.-6.12.2009

RO-Targoviste: Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.11.-5.12.2009

RO-Targoviste: Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.11.-5.12.2009

D-Berlín: Obrábanie kovov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Koľajničky a vešiačiky na záclony/závesy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Tesárske montážne práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Dláždenie a obkladanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Omietkarské práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Oceľové konštrukcie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Škrupinové konštrukcie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Stavebné práce na objektoch kín PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Komunikačné zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Osvetľovacie/majákové systémy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Stavebné práce na stavbe javísk PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Inštalovanie postrekových systémov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.-28.11.2009

I-Orio al Serio: Farmaceutické výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
3.11.-3.12.2009

NO-Oslo: Nástroje na meranie elektrických veličín PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
2.11.-2.12.2009

D-Stuttgart: Programovanie softvéru a poradenstvo
28.10.-28.11.2009

AT-St. Pölten: Rôzny nábytok a vybavenie
27.10.-27.11.2009

NO-Sandnes: Opravárske a údržbárske služby OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
26.10.-20.12.2009

I-Rím: Generátorové jednotky OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
26.10.-20.12.2009

I-Rím: Pojazdné mostové žeriavy OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
26.-20.10.2009

I-Rím: Bezpečnostné ventily OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
26.10.-20.12.2009

I-Rím: Rúrky a príslušenstvo (spojky) OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
26.10.-20.12.2009

I-Rím: Odlučovače kondenzátu (vody) OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
26.10.-20.12.2009

D-Grevenbroich: Uhoľné mlyny OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
26.10.-20.12.2009

FI-Tampere: Zdravotnícka a sociálna pomoc OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
26.10.-20.12.2009

CZ-Brno: Údržba systémov OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
26.10.-20.12.2009

SK-Košice: Zdravotnícke vybavenie OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
26.10.-20.12.2009

CZ-Praha: Archivácia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.10.-9.11.2009

FI-Helsinki: Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.10.-22.11.2009

SK-Bratislava: Stroje na spracovanie údajov (hardvér) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.10.-20.12.2009

GR-Tripolis: Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
21.10.-21.11.2009

I-Miláno: Opravy a údržba vozňov
19.10.-19.12.2009

NO-Sandvika: Stavebné práce
19.10.-19.12.2009

SK-Bratislava: Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
19.10.-19.12.2009

SK-Komárno: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
19.10.-19.12.2009

SK-Bratislava: Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
19.10.-22.12.2009

UK-Edinburgh: Športový tovar a výbava
16.10.-16.11.2009

EIB - Strategické regionálne environmentálne a sociálne posudzovanie (SRESA) - Regionálny rozvojový projekt prenosu v Mozambiku (MZ-Maputo) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.10.-16.12.2009

NO-Oslo: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
15.10.-15.11.2009

D-Drážďany: Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
15.10.-15.11.2009

D-Amberg: Drevné zvyšky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
15.10.-6.11.2009

I-Rím: Nástroje na meranie prietoku OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
15.10.-15.11.2009

LT-Vilnius: Výskum PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
15.10.-15.12.2009

SK-Bratislava: Telekomunikačný systém PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
15.10.-15.11.2009

SK-Košice: Testovacie a meracie stroje a prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
15.10.-15.11.2009

B-Brusel: Vybavenie na riadenie priemyselných procesov a na diaľkové ovládanie
14.10.-20.11.2009

SK-Bratislava: Stavebné práce na jadrových elektrárňach PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
14.-27.10.2009

CZ-Praha: Opravy a údržba vozňov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
14.10.-14.11.2009

EBOR - Všeobecné oznámenie o vyhlásení obstarávania na projekt „Financovanie ESCO pre Ukrajinu (2. fáza)“ (UA-Kyjev) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
14.10.-14.11.2009

F-Pau: Technická inšpekcia a skúšanie
13.-30.10.2009

EE-Tartu: Služby súvisiace so softvérom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.10.-16.11.2009

GR-Melissatika: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.10.-13.11.2009

AT-Viedeň: Ortopedické implantáty
13.10.-13.11.2009

D-Hamburg: Strešné izolačné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.10.-13.11.2009

D-Hamburg: Obrábanie kovov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
13.10.-13.11.2009

UK-Slough: Zabezpečovanie zamestnancov v obchode alebo priemysle PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
12.10.-12.11.2009

EIB - Poradenské služby: poradca pre plánovanie a investície (MZ-Maputo)
12.10.-12.11.2009

AT-Viedeň: Elektromery PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
12.10.-12.12.2009

SK-Martin: Antineoplastické a imunomodulačné činidlá PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
12.10.-12.11.2009

SK-Košice: Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
9.10.-30.11.2009

CZ-Pardubice: Komunikačné siete PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.10.-9.11.2009

SK-Bratislava: Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.10.-9.11.2009

CZ-Brno: Stavebné práce na parkovacích domoch
9.10.-9.11.2009

B-Brusel: ERF – Dodávka laboratórneho zariadenia (všeobecné zariadenie, chemikálie a reagenty a analytické zariadenie) na kontrolu kvality a kontrolu rybárskych výrobkov
9.10.-9.12.2009

B-Brusel: ERF – Dodávka laboratórneho zariadenia (všeobecné zariadenie, chemikálie, reagenty, analytické zariadenie) na kontrolu kvality a kontrolu rybárskych výrobkov
9.10.-9.12.2009

B-Brusel: ERF – Dodávka laboratórneho zariadenia (všeobecné zariadenie, chemické látky, reagenty a analytické zariadenie) na kontrolu kvality a inšpekciu rybárskych produktov
9.10.-9.12.2009

B-Brusel: ERF – Dodávka laboratórneho zariadenia (všeobecné zariadenie, chemické látky, reagenty a analytické zariadenie) na kontrolu kvality a inšpekciu rybárskych produktov
9.10.-9.12.2009

B-Brusel: ERF – Dodávka laboratórneho zariadenia (všeobecné zariadenie, chemické látky, reagenty a analytické zariadenie) na kontrolu kvality a inšpekciu rybárskych produktov Miesta dodávky: Madagaskar a Maurícius
9.10.-9.12.2009

B-Brusel: ERF – Dodávka laboratórneho zariadenia (všeobecné zariadenie, chemikálie a reagenty a analytické) na kontrolu a inšpekciu rybárskych výrobkovMiesta: Keňa, Namíbia, Tanzánia a Uganda
9.10.-9.12.2009

B-Brusel: ERF – Dodávka laboratórneho zariadenia (všeobecné, chemikálie, reagenty a analytické) na kontrolu kvality a inšpekciu rybárskych výrobkov Miesto: Belize
9.10.-9.12.2009

B-Brusel: ERF – Dodávka laboratórneho zariadenia (všeobecné, chemikálie a reagenty a analytické) na kontrolu a inšpekciu rybárskych výrobkov Miesta: Fidži, Papua-Nová Guinea, Samoa a Tonga
9.10.-9.12.2009

VN-Hanoj: DCI – Služby odbornej pomoci pre program partnerstva v oblasti spravodlivosti Samostatné predbežné oznámenie o obstarávaní služieb
9.10.2009-9.1.2010

SN-Dakar: ERF – Odborná pomoc pre riadenie projektu na podporu programu sektora súdnictva (PAPSJ), 10. ERF
9.10.-30.11.2009

UK-Aberdeen: Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
8.10.-30.11.2009

EBOR - Projekt medzinárodného letiska Sarajevo (BA-Sarajevo)
8.10.-30.11.2009

SK-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.10.-30.11.2009

SK-Bratislava: Štúdie realizovateľnosti OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
7.10.-30.11.2009

CZ-Olomouc: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
7.10.-30.11.2009

AT-Viedeň: Tlačiarenské a doručovateľské služby OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
7.-20.10.2009

I-Bologna: Polychlorid hliníka OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
7.10.2009-6.10.2012

I-Bologna: Chlórnan sodný OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
7.10.-6.12.2009

I-Bologna: Chlorid železa OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
7.10.2009-6.10.2012

I-Bologna: Chloritan sodný OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
7.10.2009-6.10.2012

FI-Oulu: Softvérové balíky a informačné systémy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
7.10.-30.11.2009

B-Brusel: Tlačiarenské a príbuzné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
6.10.-6.12.2009

B-Diepenbeek: Smart (inteligentné) karty PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
6.10.-6.11.2009

SK-Bratislava: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
6.10.-6.11.2009

AT-Viedeň: Záhradnícke produkty a škôlkarské výpestky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
6.10.-6.11.2009

SK-Tajov: Inštalovanie kotlov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
6.10.-6.11.2009

UK-Londýn: Softvérový balík pre časové účtovníctvo a ľudské zdroje
30.9.-30.10.2009

RO-Bucuresti: Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

DK-Kodaň: Stavebné poradenské služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
30.9.-18.11.2009

D-Luckau: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

FI-Rovaniemi: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

SK-Prešov: Služby na čistenie a zametanie ulíc PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

GR-Atény: Súkno PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

GR-Atény: Meče PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

GR-Atény: Antikorozívne výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

SK-Bratislava: Databázové systémy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

SK-Bratislava: Saká PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

SK-Bratislava: Zdravotnícky spotrebný materiál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

VN-Hanoj: DCI – Poskytnutie komunikačných služieb a služieb styku s verejnosťou pre projekt mnohostrannej obchodnej pomoci III (EÚ – Vietnam Mutrap III) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.9.-30.10.2009

D-Schwerin: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
29.9.-8.10.2009

AT-Viedeň: Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
29.9.-29.10.2009

SK-Bratislava: Služby cestovných kancelárií a podobné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
29.9.-29.10.2009

SK-Bratislava: Farmaceutické výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
29.9.-29.10.2009

SK-Bratislava: Chemické výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
29.9.-29.10.2009

FI-Helsinki: Tlačené knihy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
29.9.-29.10.2009

SK-Bratislava: Nástroje na meranie hladiny PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
29.9.-29.10.2009

FI-Kontiolahti: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
29.9.-29.10.2009

Aktuálne vydanie ponúk na verejné obstarávanie v Európe
29.9.-30.10.2009

CZ-Praha: Propagačné služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
28.9.-19.10.2009

CZ-Broumov: Stavebná kontrola
28.9.-28.10.2009

CZ-Broumov: Reštaurovanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.9.-28.10.2009

SK-Banská Bystrica: Tlačiarenské služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
28.9.-28.10.2009

BG-Vratsa: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
24.9.-30.10.2009

D-Berlín: Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
23.9.-5.10.2009

CZ-Ivančice: Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
23.9.-30.10.2009

SK-Bratislava: Kancelárske potreby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
23.9.-30.10.2009

FI-Seinäjoki: Kancelárske potreby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
23.9.2009-1.3.2010

ET-Addis Abeba: ERF – Dodávka vlnitých plechov pre okresy Dasenech a Gnangatom v rámci projektu obnovy pre obyvateľov postihnutých povodňami, región SNNP Samostatné predbežné oznámenie o obstarávaní tovarov
23.9.-15.11.2009

LT-Vilnius: Služby pre vzťahy s verejnosťou
22.9.-12.11.2009

F-St Hilaire de Chaleons: Stavebné práce na stavbe bazénov
22.9.-27.10.2009

NO-Arendal: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.9.-20.11.2009

FI-Lahti: Marketingové služby
22.9.-12.11.2009

UK-Didcot: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
22.9.-30.10.2009

UK-Didcot: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
22.9.-30.10.2009

LT-Vilnius: Farmaceutické výrobky
22.9.-30.10.2009

UK-Honley: Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné podnikanie
21.9.-25.10.2009

D-Obertshausen: Výzva na vyjadrenie záujmu prostredníctvom „neformálnej výzvy na súťaž mimo oficiálneho právneho rámca ES pre výberové konania“
21.9.-21.10.2009

EBOR - Poradenské služby (HR-Dubrovník)
21.9.-16.10.2009

F-Villard-de-Lans: Architektonické a súvisiace služby
21.9.-19.10.2009

SI-Koper: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
21.9.-16.12.2009

FI-Jyväskylä: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
21.9.-30.10.2009

D-Mníchov: Stavebné práce na objektoch policajných staníc
18.9.-18.10.2009

NO-Drammen: Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
18.9.2009-8.2.2010

AT-Graz: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
18.9.-10.11.2009

PL-Varšava: Plánovanie implementácie systémov OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
18.9.-9.10.2009

I-Benátky: Slnečné fotoelektrické moduly OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
17.9.-30.10.2009

D-Kiel: Rozvodne OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
17.9.2009

EBOR - Chorvátsko: Projekt modernizácie infraštruktúry prístavu Gruž v Dubrovniku (HR-Dubrovník) GENERAL PROCUREMENT NOTICE
17.-7.9.2009

AT-Innsbruck: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
17.9.-30.10.2009

FI-Oulu: Vývoj softvéru na spracovanie transakcií a zákazníckeho softvéru
16.9.-16.10.2009

D-Kiel: Káble nízkeho napätia časovo neobmedzené trvanie
16.9.-16.10.2009

D-Brémy: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.9.-30.10.2009

EE-Talin: Rôzne zapisovače údajov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.9.-30.10.2009

SE-Lund: Vaky na krv PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.9.-30.10.2009

SK-Bratislava: Architektonické služby pre budovy
11.9.-11.10.2009

F-Le Mans: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
11.9.-21.10.2009

RO-Bucuresti: Poradenské služby v oblasti autorských práv
10.9.-10.10.2009

SK-Teplička: Letecké postrekovanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.9.-9.10.2009

SK-Bobrov: Letecké postrekovanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.9.-9.10.2009

SK-Námestovo: Letecké postrekovanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.9.-9.10.2009

D-Frankfurt: Obchodné organizačné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.9.-9.10.2009

NO-Oslo: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.9.-30.10.2009

NO-Oslo: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.9.-30.10.2009

NL-Leiden: Archeologické služby
10.9.-9.10.2009

UK-Dundee: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
10.9.-10.10.2009

F-Orthez: Rádiodiagnostické prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.9.-15.12.2009

EIB - Technická pomoc pre Tuniskú diaľničnú spoločnosť (Société tunisienne d'autoroutes, STA) (L-Luxemburg)
10.9.-10.10.2009

ET-Addis Abeba: DCI – „Melkam serà, podpora sektora technického a odborného školenia v 5 oblastiach Etiópie“
10.9.-30.10.2009

SK-Bratislava: Štúdie realizovateľnosti
9.9.-30.10.2009

SK-Bratislava: Prieskumné vrty a vrtné práce
9.9.-30.10.2009

SK-Bratislava: Služby na vývoj softvéru pre vzájomnú prepojiteľnosť platforiem
9.9.-30.10.2009

DK-Vejle: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
9.9.-30.10.2009

FI-Lahti: Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
9.9.-30.10.2009

DK-Kodaň: Výzva na vyjadrenie záujmu na podporu vypracovania ukazovateľov a hodnotení biodiverzity
8.9.-8.10.2009

CZ-Praha: Informačné systémy v oblasti životného prostredia
8.9.-30.10.2009

D-Werne: Skladovacie cisterny
8.9.-14.10.2009

RO-Chitila: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
4.9.-4.10.2009

GR-Mesolongi: Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
4.9.-26.10.2009

I-Miláno: Káble, drôty a súvisiace výrobky
4.9.-20.10.2009

RO-Bucuresti: Časti rádiového a radarového zariadenia
3.9.-3.10.2009

CZ-Praha: Informačné systémy v oblasti životného prostredia
3.9.-20.10.2009

D-Minden: Upínadlá/spony
3.9.2009-3.9.2010

RO-Timisoara: Projektovanie silnoprúdových sústav
2.9.-26.10.2009

AT-Viedeň: Elektroinštalačné práce v obytných budovách
2.9.-7.10.2009

FI-Tampere: Upratovacie služby
2.9.-1.10.2009

RO-Bucuresti: Telefónne služby a prenos údajov
2.9.-1.10.2009

FI-Oulu: Stavebné práce
2.9.-2.11.2009

FI-Helsinki: Stavebné práce
2.9.-2.11.2009

SK-Košice: Stavebno-inštalačné práce
2.9.-2.11.2009

F-Vélizy: Čistiace výrobky
1.9.-1.10.2009

SE-Uppsala: Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
1.9.-1.10.2009

RO-Bucuresti: Strelivo do strelných zbraní a vojnové prostriedky
1.9.-1.10.2009

RO-Bucuresti: Detektory kovov
1.9.-1.10.2009

D-Mníchov: Oceľové konštrukcie Predbežné oznámenie
31.8.-29.9.2009

MK-Skopje: Poradenstvo pre výskum a vývoj
17.8.-17.9.2009

AT-St. Pölten: Fasádne práce
27.7.-27.8.2009

AT-St. Pölten: Drevené krovy
27.7.-27.8.2009

AT-St. Pölten: Ohrievače vody a vykurovanie budov; inštalačné zariadenia
27.7.-27.8.2009

AT-St. Pölten: Výťahy a dopravníky
27.7.-27.8.2009

AT-St. Pölten: Kuchynské vybavenie
27.7.2009

ID-Jakarta: Vzdelávacie služby verejnej správy
20.7.-20.8.2009

RO-Bucuresti: Croissanty
15.7.-15.8.2009

D-Kolín: Stavebné práce na stavbe budov
14.7.-14.8.2009

D-Hammersbach: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
13.7.-13.8.2009

TR-Ankara: IPA – Odborná pomoc v oblasti inštitucionálneho budovania na uskutočnenie regionálneho operačného programu pre konkurencieschopnosť (RCOP)
6.7.-6.8.2009

TR-Ankara: IPA – Odborná pomoc pre informačný systém riadenia na uskutočnenie regionálneho operačného programu konkurencieschopnosti (RCOP)
6.7.-6.8.2009

TR-Ankara: IPA – Dodávka zariadenia IT pre informačný systém riadenia (MIS)
6.7.-6.8.2009

LT-Vilnius: Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby
2.7.-2.8.2009

UK-Birkenhead: Sociálna pomoc starým osobám PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.7.-1.8.2009

D-Friedberg: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
1.7.-1.8.2009

RO-Miercurea-Ciuc: Mliečne výrobky
1.7.-1.8.2009

CZ-Brno: Marketingové služby
1.-27.7.2009

CZ-Praha: Zariadenia kotolní
1.7.-12.8.2009

CZ-Praha: Geologický prieskum
1.-17.7.2009

CZ-Mělník: Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby
1.7.-31.8.2009

CZ-Praha: Poradenstvo pri riadení projektov
1.-31.7.2009

B-Brusel: Oznámenie o výzve na vyjadrenie záujmu o služby prekladov a revízií súvisiacich s právnymi a súdnymi dokumentmi Predbežné oznámenie
24.6.-24.8.2009

MK-Skopje: Umelecké služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
24.6.-18.8.2009

EE-Talin: Vývoj softvéru PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
24.6.-24.8.2009

RS-Belehrad: IPA – Podpora zaistenia kvality v národnom systéme skúšania základného a stredného vzdelávania
24.6.-24.8.2009

B-Brusel: Dosah systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov na rozvojové krajiny
24.6.-24.9.2009

TR-Ankara: IPA – Odborná pomoc pre dozor nad výstavbou čistiarne odpadových vôd Ordu a dodatočnou inštaláciou čistiarne odpadových vôd
24.6.-24.9.2009

CN-Peking: DCI – Budovanie inštitucionálnej kapacity v sektore civilného letectva v Číne – horizontálna zložka
24.6.-24.8.2009

HR-Záhreb: IPA – Vybavenie operačnej štruktúry rozvoja ľudských zdrojov
24.6.-24.8.2009

TR-Ankara: IPA – Odborná pomoc (budovanie inštitúcií) pre rozvoj výskumu a technologickej infraštruktúry provincie Gaziantep
24.6.-24.9.2009

BA-Sarajevo: IPA – Dodávka zariadenia pre mikrobiologické laboratóriá v Bosne a Hercegovine
24.6.-24.8.2009

B-Charleroi: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
23.6.-7.8.2009

D-Freising: Návrhárske a architektonické služby
23.6.-21.7.2009

I-Miláno: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
23.6.-23.7.2009

SK-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
22.6.-22.8.2009

RO-Buzau: Croissanty
15.6.-15.7.2009

E-Madrid: Spacie vaky
15.6.-15.7.2009

IRL-Dublin: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty časovo neobmedzené trvanie
15.6.-15.8.2009

SK-Bratislava: Služby spojené s varením jedál
15.6.-15.8.2009

SK-Bratislava: Odevy chrániace pred počasím
15.6.-15.8.2009

RO-Bucuresti: Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
10.6.-10.7.2009

D-Stuttgart: Reklamné poradenské služby časovo neobmedzené trvanie
10.6.-10.7.2009

D-Stuttgart: Propagačné služby časovo neobmedzené trvanie
10.6.-10.7.2009

D-Stuttgart: Informačné a propagačné výrobky
10.6.-10.7.2009

D-Bad Birnbach: Kladenie parkiet
8.6.-8.7.2009

D-Berlín: Úsekové/izolačné spínače Časovo neobmedzené trvanie
4.6.-4.8.2009

D-Berlín: Napäťové transformátory
4.6.-4.8.2009

UK-Salford: Záchodové sedadlá, kryty, panvy, misy a nádrže
3.6.-9.7.2009

F-Paríž: Experimentálny vývoj
3.6.-3.8.2009

NL-Rotterdam: Merače energie
3.6.-3.8.2009

B-Linkebeek: Elektrické zariadenia a prístroje
3.6.-3.8.2009

UK-Abingdon: Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu Časovo neobmedzené trvanie
2.6.-2.8.2009

B-Liège: Výsadba a údržba zelených plôch
2.6.-2.8.2009

B-Brusel: Audítorské služby
2.6.-2.8.2009

UK-Didcot: Ochranné vybavenie proti nukleárnym, biologickým, chemickým a radiačným prostriedkom
2.6.2009

F-Font-Romeu: Kontajnery na odpadový materiál
2.6.-2.8.2009

E-Madrid: Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku
2.6.-2.8.2009

LT-Kaunas: Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
1.6.-1.7.2009

E-Santiago de Compostela: Počítačové platformy (plochy) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.6.-1.7.2009

HR-Záhreb: IPA – Ženy na trhu práce
1.6.-1.7.2009

UK-Kirkwall: Služby pobytovej ošetrovateľskej starostlivosti
20.5.-20.6.2009

E-Cádiz: Činidlá a kontrastné médiá
18.5.-18.6.2009

D-Wiesbaden: Inžinierske projektovanie pre dopravné inštalácie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.5.-18.6.2009

D-Wiesbaden: Environmentálne plánovanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
18.5.-18.6.2009

F-Nantes: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
13.5.-13.6.2009

AT-Linz: Stavebné práce na stavbe budov
13.5.-13.6.2009

RO-Ploiesti: Rôzne liečivá
8.5.-8.6.2009

PL-Varšava: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
7.-28.5.2009

NO-Oslo: Riadenie projektov výstavby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
7.5.-17.6.2009

SK-Bratislava: Motorové vozidlá na špeciálne účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
7.5.-7.6.2009

D-Bochum: Školenia zamerané na osobný rozvoj OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
6.5.-3.6.2009

CZ-Praha: Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
6.-21.5.2009

AT-Viedeň: Klimatizačné zariadenia OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
6.-29.5.2009

D-Mníchov: Stavebné práce na kancelárskych budovách
4.5.-4.6.2009

E-Malaga: Umelé kĺby
30.4.-30.5.2009

EE-Talin: Služby na vývoj rôzneho softvéru a počítačových systémov
30.4.-30.5.2009

F-Pau: Kohútiky PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA
27.4.-27.6.2009

F-Pau: Rúry a príslušenstvo (spojky) PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA
27.4.-27.6.2009

F-Aix-en-Provence: Chirurgické nástroje
24.4.-24.5.2009

NO-Vågå: Stavebné práce
24.4.-24.5.2009

SE-Lund: Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny
22.4.-22.5.2009

PL-Gdansk: Služby špecializovaných návrhárov (dizajnérov) OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
21.4.-8.6.2009

AT-Viedeň: Rôzne služby
21.4.-21.6.2009

IRL-Dublin: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty
21.4.-21.6.2009

E-Madrid: Ventily definované funkčne
21.4.-21.6.2009

SK-Bratislava: Opravy a údržba videozariadení
21.4.-21.6.2009

SK-Trenčín: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
21.4.-21.6.2009

CZ-Praha: Implementácia softvéru
20.4.-20.5.2009

CZ-Praha: Implementácia softvéru Predbežné oznámenie
20.4.-20.5.2009

NO-Trondheim: Stavebné práce na stavbe budov určených pre ďalšie vzdelávanie
20.4.-20.5.2009

B-Brusel: ALA – Nákup nástrojov pre vzdelávacie workshopy pre projekt Aprolab II
19.4.-19.5.2009

DK-Brøndby: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
17.4.-17.5.2009

UK-Wakefield: Softvérové balíky a informačné systémy - Predbežné oznámenie
15.4.-15.5.2009

NO-Oslo: Stavebné práce
15.4.-15.5.2009

PL-Łódź: Farmaceutické výrobky
15.4.-15.5.2009

NL-Utrecht: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
8.4.-8.5.2009

F-Marmande: Farmaceutické výrobky
8.4.-8.5.2009

F-Montpellier: Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
7.-24.4.2009

IRL-Listowel: Inžinierske služby
7.4.-7.5.2009

I-Miláno: Financovanie podnikov a rizikový kapitál
7.4.-7.6.2009

UK-Didcot: Zrkadlá
7.4.-7.5.2009

UK-Thirsk: Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
7.4.-7.5.2009

SE-Vänersborg: Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
7.4.-7.5.2009

D-Mníchov: Priemyselné mechanizmy
7.4.-7.5.2009

D-Mníchov: Stavebné práce
7.4.-7.5.2009

SI-Ljubljana: Stavebné práce
7.4.-7.5.2009

E-Madrid: Stavebné práce na výstavbe železničnej trate
7.4.-7.7.2009

E-Murcia: Stavebné práce na stavbe budov
7.4.-7.6.2009

UK-Bristol: Palivové čerpadlá
6.4.-6.5.2009

D-Rehau: Architektonické a súvisiace služby
6.4.-6.5.2009

B-Aartselaar: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
2.4.-2.5.2009

Tender - FI-Kirkkonummi: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
1.4.-2.5.2009

Tender - FI-Turku: Stavebné práce
1.4.-2.5.2009

Tender - UK-Kilwinning: Služby stavebného dozoru
1.4.-2.5.2009

AT-Viedeň: Stavebné práce
1.4.-1.5.2009

E-Santiago de Compostela: Informačné systémy
1.4.-1.5.2009

NO-Oslo: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
1.4.-1.5.2009

D-Bayreuth: Komunikačné siete OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
1.4.-1.6.2009

E-Aljaraque: Verejné služby OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
1.4.-1.6.2009

D-Düsseldorf: Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky časovo neobmedzené trvanie
1.4.-1.6.2009

B-Ottignies-Louvain-la-Neuve: Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
1.4.-1.6.2009

SK-Martin: Implementácia softvéru PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.4.-1.6.2009

CZ-Praha: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
1.4.-1.5.2009

RO-Ploiesti: Rôzne liečivá
31.3.-29.4.2009

D-Ingolstadt: Stavebné práce
31.3.-29.4.2009

Tender - UK-Plymouth: Prístroje a nástroje operačnej sály
30.3.-30.4.2009

RO-Brasov: Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
30.3.-29.4.2009

D-Greifswald: Stavebné práce na objektoch kliník
25.3.-30.4.2009

SE-Lund: Zdravotnícky spotrebný materiál
25.3.-29.4.2009

B-Brusel: Návrh, výroba a dodávka darčekových predmetov Výzva na vyjadrenie záujmu
24.3.-24.4.2009

I-Miláno: Práce na stavbe električkovej trate OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
24.3.-24.4.2009

D-Düsseldorf: Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA
24.3.-24.4.2009

E-Oviedo: Poradenské služby pre finančné riadenie
24.3.-24.4.2009

E-Santa Cruz de Tenerife: Školský nábytok
24.3.-24.5.2009

I-Rím: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
24.3.-24.5.2009

B-Brusel: Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltaických panelov pre kancelárske budovy
24.3.-24.5.2009

RS-Belehrad: IPA – Uplatnenie priorít v oblasti ľudských zdrojov a ochrany národnostných menšín
24.3.-24.5.2009

RS-Belehrad: IPA – Podpora mediálnej kapacity v oblasti integrácie do EÚ
24.3.-24.5.2009

RO-Tulcea: Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely
20.3.-20.4.2009

HU-Paks: Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
18.3.-18.4.2009

NO-Spydeberg: Stavebné práce na stavbe budov škôl
17.3.-17.4.2009

I-Magenta: Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje
17.3.-17.5.2009

I-Asti: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
17.3.-17.5.2009

SK-Bratislava: Lekárske dýchacie prístroje
17.3.-17.5.2009

I-Bologna: Skipy na odpad/odval
17.3.-17.5.2009

I-Rím: Výmenníky tepla
17.3.-17.5.2009

SK-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
17.3.-17.5.2009

SK-Bratislava: Reklamné a marketingové služby
17.3.-17.5.2009

B-Brusel: Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky
17.3.-17.5.2009

B-Brusel: DCI — Realizácia projektu „SUMTACA – udržateľné využitie a správa cezhraničných vodonosných vrstiev strednej Ázie“
17.3.-17.5.2009

UA-Kyjev: ENPI – Dodatočná odborná pomoc rozpočtovej podpore financovanej EÚ na realizáciu ukrajinskej energetickej stratégie
17.3.-17.5.2009

TM-Ašchabad: Tacis — Podpora ďalšieho udržateľného poľnohospodárskeho rozvoja a rozvoja vidieka
17.3.-17.5.2009

TM-Ašchabad: Tacis — Podpora ďalších hospodárskych reforiem II
17.3.-17.5.2009

B-Brusel: Tacis – Dodávka zariadenia pre zlepšenie opatrení ochrany životného prostredia v ropnom/plynárenskom priemysle
17.3.-17.5.2009

B-Brusel: DCI — Realizácia projektu „Integrácia vodonosných vrstiev do spoločného využitia vodných zdrojov vo Ferganskom údolí pre zdokonalenú integrovanú správu vodných a pôdnych zdrojov“
17.3.-17.5.2009

MA-Rabat: Odborná pomoc pre jednotku riadenia projektu týkajúceho sa životného prostredia – sanitačná a inštitucionálna podpora
17.3.-17.5.2009

Tender - D-Berlín: Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku
16.3.-16.4.2009

RO-Tulcea: Diagnostické činidlá
16.3.-30.4.2009

F-Gennevilliers: Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu
16.3.-10.4.2009

E-Malaga: Služby železničnej dopravy
16.3.-16.5.2009

NO-Røyken: Stavebné práce na objektoch základných škôl
16.3.-10.5.2009

AT-Viedeň: Stavebný dozor
16.3.-16.4.2009

D-Beeskow: Materiály na zimnú údržbu
16.3.-16.5.2009

FI-Jyväskylä: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
16.3.-16.5.2009

SK-Liptovský Mikuláš: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
16.3.-16.5.2009

B-Brusel: Účtovné požiadavky pre malé a stredné podniky
16.3.-16.5.2009

NL-Apeldoorn: Softvérový balík pre internet a intranet
15.3.-28.4.2009

AT-Viedeň: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
10.3.-10.4.2009

D-Braunschweig: Stavebné práce na stavbe budov
10.3.-20.4.2009

D-Lipsko: Digitálne odosielače
6.3.-6.4.2009

Tender - E-Murcia: Služby súvisiace so správou počítačov
5.3.-5.4.2009

F-Châlons-en-Champagne: Priemyselné mechanizmy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
4.3.-4.4.2009

RO-Bucuresti: Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia
4.3.-4.4.2009

MK-Skopje: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
4.3.-27.4.2009

D-Aachen: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
4.3.-3.4.2009

BG-Sofia: Softvérové balíky a informačné systémy
4.3.-4.4.2009

BG-Sofia: Environmentálne služby
4.3.-4.4.2009

BG-Sofia: Výskum
4.3.-4.4.2009

SK-Bratislava: Rýpacie mechanizmy
4.3.-30.5.2009

RO-Bucuresti: Plastové výrobky
4.3.-16.4.2009

RO-Bucuresti: Dusíkaté priemyselné hnojivá
4.3.-16.4.2009

RO-Bucuresti: Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
4.3.-16.4.2009

RO-Iasi: Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
4.3.-15.5.2009

RO-Bucuresti: Obuv
4.3.-16.4.2009

UK-Paisley: Tlačené výrobky a príbuzné produkty
4.3.-4.4.2009

B-Liège: Predmety osobnej starostlivosti
4.3.-29.4.2009

BG-Sofia: Priemyselné mechanizmy
4.3.-29.4.2009

BG-Dobrich: Priemyselné mechanizmy
4.3.-29.4.2009

BG-Sofia: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
4.3.-29.4.2009

BG-Sofia: Farmaceutické výrobky
4.3.-29.4.2009

BG-Sofia: Prístroje na meranie a kontrolu
4.3.-29.4.2009

Tender - RO-Bucuresti: Vozidlá pre núdzové/záchranné služby
2.3.-2.4.2009

E-Murcia: Systémové a technické poradenstvo
2.3.-2.4.2009

RO-Bucuresti: Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
2.3.-2.4.2009

Tender - FI-Helsinki: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
1.3.-1.4.2009

D-Elmshorn: Stavebné práce na výstavbe ciest
1.3.-1.4.2009

B-Brusel: Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
1.3.-1.4.2009

D-Plauen: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
27.2.-27.3.2009

NO-Haugesund: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
27.2.-27.3.2009

NL-Rotterdam: Káble nízkeho napätia
24.2.-24.4.2009

I-Rím: Stroje na tepelné spracovanie plynov
24.2.-24.4.2009

I-Rím: Stroje na tepelné spracovanie plynov
24.2.-24.4.2009

AT-Krems: Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
23.2.-26.3.2009

AT-Krems: Súpravy HVAC (na použitie na ropných a plynových plošinách)
23.2.-26.3.2009

D-Kolín: Sieťové komponenty Predbežné oznámenie
23.2.-23.3.2009

NO-Grimstad: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
23.2.-23.3.2009

NO-Drammen: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
20.2.-20.3.2009

Tender - RO-Moinesti: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
16.2.-19.3.2009

NO-Lillehammer: Inšpekcia mostov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.2.-16.3.2009

NL-Tilburg: Technická inšpekcia inžinierskych stavieb
16.2.-16.3.2009

RO-Constanta: Stavebné práce na výstavbe diaľnic
16.2.-30.3.2009

CZ-Kuřim: Stavebné práce na stavbe bazénov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
15.2.-15.3.2009

D-Schwerin: Vzdušné silnoprúdové vedenie
11.2.-17.3.2009

D-Brémy: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
11.2.-11.3.2009

BG-Plovdiv: Služby na ochranu pred prírodnými rizikami a nebezpečenstvami
11.2.-11.3.2009

FI-VTT: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
11.2.-11.3.2009

Tender - RO-Bucuresti: Požiarnické vozidlá
10.2.-13.3.2009

D-Erfurt: Nábytok PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.2.-10.3.2009

CZ-Zlín: Zariadenia pre manipuláciu s kalmi PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
10.2.-10.3.2009

Tender - BG-Sofia: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
9.2.-12.3.2009

CZ-Praha: Monitorovacie a kontrolné skúšky
9.-26.2.2009

AT-Dornbirn: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
6.2.-6.3.2009

Tender - RO-Bucuresti: Vozidlá s náhonom štyroch kolies
5.2.-8.3.2009

HU-Szeged: Chemické výrobky
5.-28.2.2009

I-Brescia: Elektrické trubice
5.2.-5.3.2009

E-Madrid: Technické počítačové podporné služby
5.2.-5.3.2009

I-Caltanissetta: Ortopedické protézy
5.2.-5.3.2009

D-Berlín: Riadiace ventily
5.2.-5.3.2009

PL-Białystok: Farmaceutické výrobky
5.2.-5.3.2009

SK-Prešov: Anestetiká
5.2.-30.3.2009

B-Liège: Ryby
5.2.-31.3.2009

B-Liège: Živočíšne produkty
5.2.-31.3.2009

B-Liège: Mlynské výrobky
5.2.-31.3.2009

B-Liège: Zelenina, ovocie a orechy
5.2.-31.3.2009

FI-Turku: Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
5.2.-31.3.2009

FI-Lahti: Lekárske informačné systémy
5.2.-31.3.2009

I-Miláno: Laboratórny nábytok
5.2.-31.3.2009

BG-Sofia: Podzemná železničná stanica
5.2.-31.3.2009

D-Bad Birnbach: Rôzny nábytok a vybavenie
5.2.-31.3.2009

D-Bad Birnbach: Stolárske práce
5.2.-31.3.2009

D-Bad Birnbach: Maliarske a natieračské práce
5.2.-31.3.2009

SK-Žilina: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
5.2.-31.3.2009

RO-Bucuresti: Predbežné štúdie uskutočniteľnosti a technologické predvádzanie
3.2.-3.3.2009

SK-Žilina: Architektonické služby a stavebný dozor
3.2.-30.3.2009

SK-Bratislava: Intranetové siete
3.2.-31.3.2009

Tender - IRL-Cork: Programovanie softvéru a poradenstvo
2.2.-5.3.2009

Tender - FI-Seinäjoki: Saponáty
2.2.-5.3.2009

Tender - AT-St. Pölten: Modulové a pojazdné budovy
2.2.-5.3.2009

Tender - AT-St. Pölten: Stavebné práce na stavbe budov
2.2.-5.3.2009

Tender - FI-Nokia: Zdravotné pomôcky
2.2.-5.3.2009

Tender - E-Murcia: Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
2.2.-5.3.2009

D-Greifswald: Stavebné práce
2.2.-30.3.2009

RO-Roata de Jos: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
2.2.-2.3.2009

Tender - E-Marbella: Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky
1.2.-4.3.2009

Tender - E-Marbella: Kochleárne implantáty
1.2.-4.3.2009

Tender - E-Marbella: Rôzne liečivá
1.2.-4.3.2009

Tender - E-Marbella: Liečivá pre srdcovú terapiu
1.2.-4.3.2009

Tender - AT-Klagenfurt: Stavebné práce
1.2.-4.3.2009

Tender - E-Madrid: Reklamné služby
1.2.-4.3.2009

Tender - CZ-Praha: Vzdelávacie vybavenie
1.2.-4.3.2009

CZ-Jeneč: Softvérový balík pre administratívu
1.2.-4.3.2009

F-Rouen: Röntgenové terapeutické prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.2.-1.3.2009

D-Fulda: Kancelárske zariadenia s výnimkou nábytku - Predbežné oznámenie
1.2.-1.3.2009

CZ-Žatec: Vykurovacie práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.2.-30.3.2009

SE-Uppsala: Hmotnostné spektrometre Predbežné oznámenie
1.2.-1.3.2009

D-Drážďany: Cytometre Predbežné oznámenie
1.2.-1.3.2009

Tender - UK-Cambridge: Zariadenia na sledovanie premávky
31.1.-3.3.2009

Tender - D-Mohuč: Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
30.1.-2.3.2009

Tender - NO-Oslo: Dláždiace práce
30.1.-2.3.2009

D-Erlangen: Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
30.1.-28.2.2009

Tender - IRL-Maynooth: Publikačné služby
27.1.-27.2.2009

B-Aartselaar: Konzultačné služby týkajúce sa otázok životného prostredia - Predbežné oznámenie
26.1.-28.2.2009

D-Künzelsau: Dvere PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.1.-26.2.2009

IRL-Cork: Databázové systémy - Predbežné oznámenie
26.1.-28.2.2009

B-Aartselaar: Podporné služby pre oblasť civilného inžinierstva - Predbežné oznámenie
26.1.-28.2.2009

D-Künzelsau: Dláždenie a obkladanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
26.1.-28.2.2009

D-Mníchov: Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
23.1.-23.2.2009

Tender - AT-Sankt Pölten: Dláždenie a obkladanie
22.1.-22.2.2009

Tender - AT-Sankt Pölten: Maľby a natieranie budov
22.1.-22.2.2009

Tender - AT-Sankt Pölten: Tapetový papier a iné krycie materiály
22.1.-22.2.2009

Tender - AT-Sankt Pölten: Zabezpečovacie zariadenie
22.1.-22.2.2009

Tender - AT-Sankt Pölten: Strešné izolačné práce
22.1.-22.2.2009

D-Landshut: Stavebné práce na stavbe budov
20.1.-20.2.2009

F-Paríž: Architektonické a súvisiace služby
20.1.-20.3.2009

Tender - F-Štrasburg: Röntgenové terapeutické prístroje
19.1.-19.2.2009

D-Wenningstedt: Turistické informačné služby
19.1.-27.2.2009

HU-Budapešť: Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
19.1.-28.2.2009

AT-Viedeň: Reklamné a marketingové služby
19.1.-2.2.2009

SK-Banská Bystrica: Služby na údržbu a opravu softvéru
19.1.-30.3.2009

FI-Helsinki: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
19.1.-20.2.2009

AT-Graz: Asfalt
19.1.-19.2.2009

GR-Pallini: Etikety s čiarovým kódom
19.1.-30.3.2009

RO-Tulcea: Očkovacie látky pre zverolekárstvo
19.1.-30.3.2009

SK-Košice: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
19.1.-30.3.2009

D-Hof: Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení
19.1.-20.2.2009

RO-Pitesti: Bitúmen
16.1.-16.2.2009

Tender - E-Madrid: Zdravotnícky spotrebný materiál
15.1.-15.2.2009

Tender - E-Madrid: Mliečne výrobky
15.1.-15.2.2009

RO-Botosani: Rôzne liečivá
15.1.-28.2.2009

Tender - D-Aurich: Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu
13.1.-13.2.2009

D-Lipsko: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
13.1.-13.3.2009

Tender - D-Drážďany: Služby cez telefón
12.1.-12.2.2009

Tender - FI-Jämsä: Tlačené knihy
12.1.-12.2.2009

Tender - AT-Innsbruck: Inžinierske služby
12.1.-12.2.2009

E-Madrid: Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia - Predbežné oznámenie
12.1.-28.2.2009

D-Lipsko: Plánovanie implementácie systémov
12.1.-13.2.2009

D-Lipsko: Rozvodne
12.1.-31.3.2009

D-Lipsko: Rozvod elektriny a regulačné prístroje Časovo neobmedzené trvanie
12.1.-31.3.2009

SK-Bratislava: Hodnotiace konzultačné služby
12.1.-31.3.2009

AT-Viedeň: Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
12.1.-31.3.2009

GR-Atény: Služby spojené s prieskumom
12.1.-31.3.2009

SK-Prešov: Vnútroočné šošovky
12.1.-31.3.2009

CZ-Praha: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.-21.1.2009

Tender - D-Berlín: Stavebné práce
7.1.-7.2.2009

F-Beaufort-en-Vallée: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
7.1.-12.2.2009

B-Brusel: Poradenský inžiniering a stavebné služby
7.1.-1.9.2009

F-Saint Ouen: Presun zemín
7.1.-1.7.2009

F-La Défense: Telefónne služby a prenos údajov
7.1.-28.2.2009

F-Paríž: Zákonom predpísané audítorské služby
7.1.-28.2.2009

E-Madrid: Programovanie softvérových balíkov
7.1.-28.2.2009

RO-Bucuresti: Rôzne liečivá
7.1.-28.2.2009

D-Kolín: Stavebné práce
7.1.-30.3.2009

Tender - NO-Oslo: Stavebné práce na stavebných konštrukciách
6.1.-6.2.2009

AT-Viedeň: Výťahy a dopravníky
6.-29.1.2009

Tender - D-Aschheim: Stavebné práce na cestných mostoch
5.1.-5.2.2009

Tender - UK-Salford: Služby týkajúce sa odborných školení
5.1.-5.2.2009

F-Onnaing: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
5.1.-5.2.2009

Tender - HR-Záhreb: IPA — Investičný fond pre vedy a inováciu
2.1.-28.2.2009

Tender - FI-Lahti: Prenos údajov
2.1.-2.2.2009

D-Zossen OT Wünsdorf: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
2.1.-2.2.2009

D-Drážďany: Stavebné práce na stavbe budov určených pre výskum PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
2.1.-28.2.2009

Tender - D-Greifswald: Kovoobrábacie centrá
1.1.-1.2.2009

Tender - E-Marbella: Zdravotnícky spotrebný materiál
1.1.-1.2.2009

Tender - RS-Belehrad: IPA — Dozor nad implementáciou riečnych informačných služieb (RIS) na rieke Dunaj v Srbsku
1.1.-1.2.2009

Tender - RS-Belehrad: IPA — Dodávka zariadenia pre riečne informačné služby (RIS) na rieke Dunaj
1.1.-1.2.2009

Tender - RS-Belehrad: IPA — Zavedenie riečnych informačných služieb (RIS) pre rieku Dunaj v Srbsku
1.1.-1.2.2009

Tender - RS-Belehrad: IPA — Odborná pomoc pre podnik Srbijagas
1.1.-1.2.2009

Tender - D-Regensburg: Stavebné práce na budovách obchodov
1.1.-1.2.2009

B-Brusel: Dosah klimatickej politiky — krajiny v prílohe I
1.1.-1.2.2009

E-Valencia: Programovanie aplikačného softvéru PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
1.1.-28.2.2009

F-Gennevilliers: Podpery potrubia
22.12.2008-22.1.2009

HU-Paks: Nedeštruktívne skúšky
19.12.2008-1.5.2009

B-Brusel: Štúdia o hospodárskom hodnotení a hodnotení návrhov na zlepšenie služieb a produktov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
19.12.-28.2.2008

E-Valladolid: Vzdelávacie vybavenie
17.12.2008-20.1.2009

AT-Viedeň: Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
16.12.2008-8.1.2009

D-Würzburg: Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV
16.12.2008-27.2.2009

E-La Coruña: Rôzne zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
16.12.2008-22.1.2009

D-Mníchov: Architektonické a súvisiace služby Predbežné oznámenie
16.12.2008-16.1.2009

D-Mníchov: Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky Predbežné oznámenie
16.12.2008-15.1.2009

B-Brusel: Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie plynov
16.12.2008-30.1.2009

Tender - FI-Seinäjoki: Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie
15.12.2008-15.1.2009

Tender - E-Valladolid: Elektrická energia
15.12.2008-15.1.2009

F-Paríž: Posudzovanie vplyvu na životné prostredie v súvislosti so stavbami
15.12.2008-15.2.2009

BG-Mednikarovo: Zariadenia na meranie emisií
15.12.2008-10.3.2009

B-Brusel: Softvérové balíky a informačné systémy
15.12.2008-10.3.2009

SK-Bratislava: Vývoj softvéru na spracovanie transakcií a zákazníckeho softvéru
15.12.2008-10.3.2009

AT-Linz: Lôžka na zdravotnícke účely
15.12.2008-20.1.2009

Tender - NO-Molde: Stavebné práce na mostoch a tuneloch, šachtách a podzemných dráhach
12.12.2008-12.1.2009

F-Paríž: Prístrojové transformátory Časove neobmedzené trvanie kontraktu
9.12.2008-28.2.2009

LV-Riga: Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
9.12.2008-28.2.2009

FI-Ilmajoki: Batohy - Predbežné oznámenie
9.12.2008-28.2.2009

FI-Ilmajoki: Rôzne lekárske zariadenia a výrobky - Predbežné oznámenie
9.12.2008-28.2.2009

D-Bayreuth: Škrupinové konštrukcie - Predbežné oznámenie
9.12.2008-28.2.2009

AT-St. Pölten: Systémy rekuperácie (obnovy) tepla - Predbežné oznámenie
9.12.2008-28.2.2009

AT-Sankt Pölten: Inštalovanie výťahov - Predbežné oznámenie
9.12.-28.2.2008

SK-Bratislava: Natieračské práce povrchu vozoviek - Predbežné oznámenie
9.12.2008-28.2.2009

PL-Varšava: Návrhárske a architektonické služby Súťaž návrhov
8.-30.12.2008

CZ-Praha: Strategické prehodnotenie a plánovanie informačných systémov alebo technológie Súťaž návrhov
8.12.2008-15.1.2009

CZ-Praha: Strategické prehodnotenie a plánovanie informačných systémov alebo technológie Súťaž návrhov
8.12.2008-15.1.2009

CZ-Praha: Služby informačných technológií Súťaž návrhov
8.12.2008-26.1.2009

F-Cesny-Bois-Halbout: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby Súťaž návrhov
8.12.2008-6.1.2009

F-Nancy: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby Súťaž návrhov
8.12.2008-5.1.2009

SK-Bratislava: Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.12.2008-30.1.2009

SK-Bratislava: Vozidlá na prepravu pacientov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.12.2008-28.2.2009

FI-Tampere: Zdravotnícky spotrebný materiál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.12.2008-30.1.2009

UK-Dundee: Rôzne lekárske zariadenia a výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.12.2008-30.1.2009

SK-Zvolen: Stroje na spracovanie údajov (hardvér) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.12.2008-30.1.2009

F-Charleville-Mézières: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.12.2008-30.1.2009

B-Brusel: PE-DGFINS 2008/225 — Služby agentúry platieb tretím stranám pre administratívne riadenie obstarávaní týkajúcich sa personálu poslancov Európskeho parlamentu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
8.12.2008-28.2.2009

I-Miláno: Povelové a riadiace systémy
5.12.2008-5.2.2009

E-Santa Cruz de Tenerife: Služby súvisiace s počítačmi PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

E-Santa Cruz de Tenerife: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

GR-Atény: Vozidlá na elektrický pohon
5.12.2008-28.2.2009

GR-Atény: Elektrické autobusy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

FI-Seinäjoki: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

FI-Savonlinna: Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

FI-Savonlinna: Ortopedické protézy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

FI-Helsinki: Motorové vozidlá PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

FI-Seinäjoki: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

FI-Turku: Chemické výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

FI-Seinäjoki: Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

E-Santa Cruz de Tenerife: Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.2008-28.2.2009

F-Charleville-Mézières: Chemické výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
5.12.-28.2.2008

D-Braunschweig: Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo Časove neobmedzené trvanie
4.12.2008-30.1.2009

DK-Kodaň: Analyzátory vibrácií
4.12.2008-30.1.2009

DK-Kodaň: Nepremokavé plachty
4.12.2008-30.1.2009

DK-Kodaň: Montážne práce Časove neobmedzené trvanie
4.12.2008-30.1.2009

DK-Kodaň: Trámy Časove neobmedzené trvanie
4.12.2008-30.1.2009

DK-Kodaň: Rôzne zariadenia požiarnej ochrany Časove neobmedzené trvanie
4.12.2008-30.1.2009

DK-Kodaň: Prístroje na odsoľovanie Časove neobmedzené trvanie
4.12.2008-30.1.2009

DK-Kodaň: Antikorozívne výrobky Časove neobmedzené trvanie
4.12.2008-30.1.2009

UK-Wolverhampton: Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
4.12.2008-30.1.2009

E-Bilbao: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
4.12.2008-30.1.2009

SK-Bratislava: Osobné automobily
4.12.2008-30.1.2009

SK-Bratislava: Prieskumné vrtné práce
4.12.2008-30.1.2009

RS-Belehrad: IPA — Dozor nad stavebnými prácami na obchvate okolo mesta Belehrad, úsek B — od Dobanovci k Bubanj Potok
4.12.2008-4.3.2009

MK-Skopje: IPA — Podpora pre účinnejšiu, užitočnejšiu a modernejšiu prácu a fungovanie správneho súdu
4.12.2008-4.3.2009

F-Paríž: Dodávka materiálov na oplotenie v rámci projektu „Rapidalibori“ na prírodnú rezerváciu domácich zvierat
4.12.2008-4.3.2009

Tender - SK-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
3.12.2008-3.1.2009

Tender - SK-Nitra: Angiografické prístroje
3.12.2008-3.1.2009

Tender - UK-Doncaster: Systémy na lokalizáciu vozidiel
2.12.2008-2.1.2009

Tender - LT-Vilnius: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
2.12.2008-2.1.2009

Tender - LT-Vilnius: Drobné kancelárske vybavenie
2.12.2008-2.1.2009

Tender - SK-Bratislava: Diagnostický spotrebný materiál
2.12.2008-2.1.2009

UK-Normanton: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
2.12.2008-2.1.2009

D-Lüneburg: Škrupinové konštrukcie
2.12.2008-2.1.2009

BY-Minsk: Tacis — Zriadenie dátovej siete pre výbory pohraničnej stráže a colnej kontroly v Bielorusku: dodávka uzlového zariadenia a inštalácia medziuzlových spojení
2.12.2008-2.1.2009

B-Brusel: Pomoc pre Európskou komisiu v príprave činností potrebných pre realizáciu programu INSC a dosiahnutie jeho cieľov
2.12.2008-2.1.2009

HN-Tegucigalpa: ALA — Počítačové zariadenie a softvér na uvedenie do prevádzky obecného informačného systému v Hondurase
2.12.2008-2.1.2009

DK-Kodaň: Prístrojové vybavenie a regulačné zariadenia
2.12.2008-2.1.2009

F-Chambéry: Inštalácia zariadení na rozvod elektriny
2.12.2008-2.1.2009

Tender - AT-Linz: Stavebné práce
1.12.2008-1.2.2009

Tender - E-Madrid: Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia
1.12.2008-1.1.2009

Tender - E-Barcelona: Implementácia softvéru
1.12.2008-1.1.2009

Tender - E-Bilbao: Služby týkajúce sa reklamnej kampane
1.12.2008-1.1.2009

MD-Kišiňov - EBOR - Projekt modernizácie kišiňovského letiska II Výzva na vyjadrenie záujmu
1.-23.12.2008

RU-Moskva - EBOR - Demontáž plávajúcej údržbárskej základne (PBÚ) "Lepse" ("Lepse") Výzva na vyjadrenie záujmu
28.11.-19.12.2008

Tender - GR-Atény: Rozvodné spínacie dosky
26.11.-27.12.2008

Tender - SI-Izola: Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
26.11.-27.12.2008

Tender - D-Hamburg: Likvidácia a spracovanie odpadu
26.11.-27.12.2008

Tender - F-Charleville-Mézières: Chirurgické obväzy
26.11.-27.12.2008

Tender - GR-Atény: Motorové vozidlá
26.11.-27.12.2008

tender - GR-Atény: Čižmy/baganče
26.11.-27.12.2008

Tender - GR-Atény: Rôzne mäsá
26.11.-27.12.2008

Tender - UK-Didcot: Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
26.11.-27.12.2008

Tender - AT-St. Andrä-Wördern: Požiarnické vozidlá
26.11.-27.12.2008

Tender - AT-Linz: Stavebné práce
26.11.-27.12.2008

Tender - AT-Innsbruck: Stavebné práce na múzeách
26.11.-27.12.2008

Tender - SK-Martin: Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie plynov
25.11.-26.12.2008

Tender - D-Viersen: Služby na likvidáciu kalu
22.11.-23.12.2008

Tender - FI-Helsinki: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
22.11.-23.12.2008

Tender - FI-Turku: Rôzne služby
22.11.-23.12.2008

Tender - FI-Turku: Odstraňovanie azbestu
22.11.-23.12.2008

Tender - FI-Turku: Zámočnícke služby
22.11.-23.12.2008

Tender - RO-Bucuresti: Videokamery
22.11.-23.12.2008

Tender - FI-Turku: Konštrukčné materiály
22.11.-23.12.2008

Tender - AT-Sankt Pölten: Nábytok
22.11.-23.12.2008

Tender - F-Paríž: Stroje na tepelné spracovanie plynov
20.11.-22.12.2008

Tender - DK-Kastrup: Zariadenia na triedenie pošty
20.11.-21.12.2008

Tender - PL-Opole: Monitorovacie a kontrolné skúšky
20.11.2008-2.3.2009

Tender - SE-Helsingborg: Čistenie (upratovanie) budov
20.11.-21.12.2008

Tender - LT-Vilnius: Systémové analýzy a programovanie
20.11.2008-10.1.2009

Tender - D-Hünxe: Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie)
20.11.-21.12.2008

Tender - D-Mníchov: Denníky
20.11.-21.12.2008

Tender - D-Annaberg-Buchholz: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
20.11.-21.12.2008

Tender - FI-Helsinki: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia
20.11.2008-30.1.2009

Tender - FI-Jyväskylä: Stavebné práce
20.11.-21.12.2008

Tender - I-Latina: Výstavba vodných diel
20.11.-21.12.2008

Tender - B-Brusel: Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
20.11.-21.12.2008

Tender - SE-Luleå: Stavebné práce na úprave mostov
20.11.-21.12.2008

Tender - SK-Bratislava: Stavebné práce na jadrových elektrárňach
19.11.-5.12.2008

Tender - HU-Budapešť: Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
18.11.-19.12.2008

Tender - D-Berlín: Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov
18.11.-19.12.2008

Tender - FI-Espoo: Služby na inštalovanie navádzacích a riadiacich systémov
18.11.-19.12.2008

Tender - AT-Klagenfurt: Tlačené výrobky a príbuzné produkty
18.11.-19.12.2008

Tender - B-Brusel: ERF — Správcovské služby internetového účtovného systému (OLAS) týkajúceho sa Európskeho rozvojového fondu (ERF) na účely prehliadnutia historických údajov
18.11.-19.12.2008

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV - F-Montrond-les-Bains: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
15.11.-22.12.2008

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV - F-Lille: Usporadúvanie architektonických súťaží návrhov
15.11.-23.12.2008

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV - D-Hamburg: Územné architektonické služby
15.11.-22.12.2008

Tender - FI-Valtioneuvosto: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
14.11.-15.12.2008

Tender - F-Saint-Germain-en-Laye: Rôzne potravinárske výrobky
14.11.-15.12.2008

Tender - FI-Helsinki: Analytický, vedecký, matematický a prognostický softvérový balík
14.11.-15.12.2008

Tender - MK-Skopje: IPA — Podpora Sekretariátu v záujme uplatnenia rámcovej dohody Ohrid v procese realizácie stratégie pre spravodlivé zastúpenie
14.11.-15.12.2008

Tender - BI-Bujumbura: ERF — Dodávka počítačového zariadenia pre Burundi
14.11.-15.12.2008

Tendfer - RO-Pitesti - EBOR - Poradenské služby
13.11.-19.12.2008

Tender - UK-Glasgow: Rôzne služby
8.11.-9.12.2008

Tender - SK-Bratislava: Tlačiarenské a príbuzné služby
8.11.-9.12.2008

Tender - SK-Komárno: Služby pre lokálne siete LAN
8.11.-9.12.2008

Tender - E-Salamanca: Laboratórne činidlá
8.11.-9.12.2008

Tender - D-Pfarrkichen: Stavebné práce
8.11.-9.12.2008

Tender - D-Zittau: Stavebné práce na stavbe bazénov
8.11.-9.12.2008

Tender - F-Modane: Lanové dopravné systémy s kabínkami
8.11.-9.12.2008

Tender - FI-Helsinki: Stavebné práce
8.11.-9.12.2008

Tender - D-Mníchov: Stavebné práce na stavbe budov univerzít
8.11.-9.12.2008

Tender - L-Luxemburg: Tvorba a šírenie Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie: na webovej stránke TED, DVD-ROMe obsahujúcom Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie a na príslušných offline a online médiách
8.11.-9.12.2008

Tender - RU-Moskva: Tacis — Sanácia územia a spracovacích zariadení štátneho podniku na spracovanie uránu „Almaz“ v Lermontove
8.11.-9.12.2008

Tender - JO-Ammán: ENPI — Dodávka IT zariadenia, nábytku a rôznych zariadení pre založenie Jednotky riadenia programu modernizácie služieb v rámci Jordánskeho spolku pre rozvoj podnikania
8.11.-9.12.2008

Tender - SL-Freetown: Dodávka a doručenie nábytku a zariadenia pre komplex CMS a DMS
8.11.-9.12.2008

Tender - RS-Priština: Dodávka kamier, zariadení GPS a iných elektronických (špeciálne policajných) zariadení
8.11.-9.12.2008

Tender - SK-Bratislava: Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
6.11.-7.12.2008

Tender - D-Mníchov: Izolované drôty alebo káble
5.-28.11.2008

Tender - UK-Worthing: Karty na čerpanie pohonnýchlátok
5.11.-1.12.2008

Tender - SK-Bratislava: Stavebné práce na jadrových elektrárňach
5.-28.11.2008

Tender - F-Orléans: Architektonické a súvisiace služby
5.11.2008-5.1.2009

Tender - I-Ancona: Inžinierske služby
5.11.2008-30.1.2009

Tender - NO-Oslo: Zdravotnícky nábytok
1.11.2008-2.1.2009

Tender - GR-Atény: Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
1.11.2008-28.2.2009

Tender - GR-Atény: Služby cestovného ruchu
1.11.2008-28.2.2009

Tender - GR-Atény: Sprievodcovské služby
1.11.2008-28.2.2009

Tender - GR-Atény: Vodná doprava
1.11.2008-28.2.2009

Tender - E-Madrid: Čistenie (upratovanie) budov
1.11.2008-31.1.2009

Tender - FI-Jyväskylä: Poradenstvo pre výskum a vývoj
1.11.-15.12.2008

Tender - UK-Exeter: Údržba pozemkov
1.11.2008-1.4.2009

Tender - E-Vitoria-Gasteiz: Programovanie softvéru a poradenstvo
1.11.2008-17.11.2009

Tender - MT-Kalkara: Ochrana historických miest
1.11.2008-1.2.2009

Tender - E-Las Palmas de Gran Canaria: Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy
1.11.2008-31.1.2009

Tender - E-Santa Cruz de Tenerife: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
1.11.2008-31.1.2009

CZ-Brno: Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy
1.11.-15.12.2008

Tender - E-Sevilla: Laboratórne činidlá
1.11.2008-31.1.2009

Tender - D-Fürth: Školské bridlicové tabuľky alebo tabule s povrchom na písanie alebo kreslenie alebo školské nástroje
1.11.2008-31.1.2009

Tender - D-Kassel: Stavebné práce na cestných mostoch
1.11.2008-9.2.2009

Tender - D-Hamburg: Stavebné práce na objektoch tematických parkov
1.11.2008-31.1.2009

Tender - D-Drážďany: Stavebné práce
1.11.2008-31.1.2009

Tender - D-Lübeck: Stavebné práce na výstavbe ciest
1.11.2008-31.1.2009

Tender -D-Wilhelmshaven: Stavebné práce na výstavbe železníc
1.11.2008-31.1.2009

Tender - D-Cham: Stavebné práce
1.11.2008-6.4.2009

Tender - D-Wilhelmshaven: Stavebné práce
1.11.2008-31.1.2009

Tender - D-Berlín: Stavebné práce na úprave mostov
1.11.2008-1.2.2009

Tender - B-Antverpy: Zariadenia na sledovanie premávky
1.11.2008-28.2.2009

Tender - CZ-Uherské Hradiště: Stavebné práce na stavbe bazénov
1.11.2008-31.1.2009

Tender - F-Bourges: Územné architektonické služby
30.10.-28.11.2008

Tender - CH-Estavayer-le-Lac: Podporné (vedľajšie) služby pre vládu
30.10.-9.12.2008

Tender - NO-Trondheim: Poistenie pre prípad poškodenia alebo straty
30.10.-9.12.2008

Tender - NO-Kleppestø: Poisťovacie služby
30.10.-8.12.2008

Tender - NO-Oslo: Výťahy
30.10.-2.12.2008

Tender - D-Rubenow: Prerušovače obvodov
30.10.-1.12.2008

Tender - D-Rubenow: Zbernice/prípojky/rozvodné pásové vodiče
30.10.-1.12.2008

Tender - F-Paríž: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
30.10.-17.11.2008

Tender - F-Paríž: Elektrická energia
30.10.-17.11.2008

Tender - F-Mérignac: Zariadenia na röntgenovú kontrolu
30.10.-17.11.2008

Tender - HU-Budapešť: Opravy a údržba tlmičov
30.10.-24.11.2008

Tender - NL-Arnhem: Dodávky softvéru
30.10.-28.11.2008

Tender - F-Nantes: Generátorové hnacie agregáty
30.10.-24.11.2008

Tender - D-Berlín: Plynové turbíny
30.10.-27.11.2008

Tender - NL-'s-Hertogenbosch: Inštalácia zariadení na rozvod elektriny
30.10.-5.12.2008

Tender - NL-'s-Hertogenbosch: Práce na strojárskych inštaláciách
30.10.-5.12.2008

Tender - F-Lille: Usporadúvanie architektonických súťaží návrhov
29.10.-4.12.2008

Tender - F-Fort-de-France: Architektonické služby pre budovy
29.10.-1.12.2008

Tender - D-Buchen/Odenwald: Návrhárske a architektonické služby
29.10.-1.12.2008

Tender - F-Paríž: Architektonické a súvisiace služby
29.10.-24.11.2008

Tender - D-Lünen: Návrhárske a architektonické služby
29.10.-24.11.2008

Tender - D-Lipsko: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
29.10.-24.11.2008

Tender - NO-Ålesund: Návrhárske a architektonické služby
25.10.2008-15.1.2009

Tender - F-Saint-Maur-des-Fossés: Inžinierske služby
24.10.-24.11.2008

Tender - B-Brusel: Práca týkajúca sa implementácie európskeho systému environmentálneho označovania produktov (Eco-label) v oblastiach reprezentácie zainteresovaných (4 časti)
22.10.2008-31.1.2009

Tender - SK-Bratislava: Štúdie realizovateľnosti
20.10.-26.11.2008

Tender: Úloha elektronických infraštruktúr pri vytváraní globálnych virtuálnych výskumných komunít
14.7.-18.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: spoločný podnik IMI
19.6.-15.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: Spojené projekty rozvoja výskumu, technológií a sietí EÚ – Mexiko.
19.6.-17.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: eParticipácia 2008/1
19.6.-29.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: Európske podnikateľské ocenenia 2008
13.6.-30.11.2008

Eko-inovácie v Európe: dobré pre podnikanie, dobré pre prostredie - Dosiahnutie rastu konkurencieschopnosti a udržateľnosti životného prostredia je možné.
13.6.-11.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: program EEA Granty – Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca
13.6.-1.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program Erazmus - pre mladých podnikateľov - Výzva na predkladanie návrhov – ENT/ERA/08/311 – Erazmus pre mladých podnikateľov (2008/C 146/05)
12.6.-20.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: Elektronická participácia 2008/1 - Výzva na predkladanie návrhov – Elektronická participácia 2008/1
12.6.-20.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program EIBURS - Výzva na predkladanie návrhov – Európska investičná banka navrhuje v rámci Akcie EIB a vysokých škôl na podporu výskumu dve nové finančné podpory EIBURS (2008/C 145/07)
12.6.-15.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program - Kultúra (2007 – 2013)Výzva na predkladanie návrhov 2008 – Program Kultúra (2007 – 2013) Vykonávanie činnosti v rámci programu: projekty viacročnej spolupráce; opatrenia na podporu spolupráce; osobitné činnosti (tretie krajiny); a podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúr
10.6.-1.10.2008

Výzva na podávanie návrhov: program - Doprava
5.6.-18.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program celoživotného vzdelávania – stratégie vzdelávania
30.5.-13.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program celoživotného vzdelávania – vývoj a vykonávanie európskeho kvalifikačného rámca (EKR)
30.5.-13.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program celoživotného vzdelávania – testovanie systémov kreditov v odbornom vzdelávaní
30.5.-13.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program - Innovation Fund Scheme 2
29.5.-17.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: program - MEDIA 2007 IPA
29.5.-25.6.2008

Výzva na podávanie návrhov: program - MEDIA 2007 IPA
29.5.-18.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program – Podnikateľský grantový program
29.5.-31.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program - Innovation Fund Scheme 1
29.5.-31.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program - MEDIA 2007 - Výzva na podávanie návrhov – EACEA/11/08 Opatrenia na podporu propagácie a prístupu na trh (2008/C 117/11)
21.5.-4.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program MEDIA 2007 - Oznámenie o výzve na podávanie návrhov – EACEA/12/08 Opatrenia na podporu propagácie mimo krajín zapojených do programu MEDIA (2008/C 117/12)
21.5.-9.7.2008

Výzva na podávanie: Program - EUROSTARS - Eurostars je program založený na financovanie činností výskumu a rozvoja (RTD) pre MSP
20.5.-21.11.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program - granty EZVO (EEA)
15.5.-7.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program – Spolupráca 2008 - Výzva na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu „Spolupráca 2008“ siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít (2008/C 108/10)
13.5.-9.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program - Mládež v akcii - VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/10/08 Akcia 4.5 – Výzva na predkladanie návrhov projektov zameraných na podporu informačných činností pre mladých ľudí a ľudí činných v práci s mládežou Program „Mládež v akcii“ (2008/C 109/06)
13.5.-30.6.2008

Výzva na podávanie návrhov - Výskumná sieť a šírenie informácií o Číne európskej podnikateľskej a vedeckej spoločnosti
21.4.-4.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7- Ľudia - počiatočná školiaca sieť ITN
21.4.-2.9.2008

Tender - D-Berlín: Nábytok
27.2.-29.3.2008

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.