Prihlásenie

D-Mníchov: Stavebné práce na objektoch policajných staníc

18.9.-18.10.2009

D-Mníchov: Stavebné práce na objektoch policajných staníc

2009/S 52-074773

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Staatlliches Bauamt München I, Peter-Auzinger-Straße 10, D-81547 München. Tel.:  +49 89212320. E-mail: vergabe@stbam1.bayern.de. Fax:  +49 8921232476.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.stbam1.bayern.de.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45216111, 45300000.

Opis:
Stavebné práce na objektoch policajných staníc.
Stavebno-inštalačné práce.
II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY:
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 18.9.2009
Plánovaný dátum začatia prác: 1.1.2010. ukončenia prác: 31.12.2011.

Viac informácií: http://www.vergabe.bayern.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.