Prihlásenie

UK-Lincoln: Softvérové balíky a informačné systémy

1.3.-1.4.2010

UK-Lincoln: Softvérové balíky a informačné systémy

2009/S 67-096711

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Procurement Lincolnshire, c/o Lincolnshire County Council, Resources, Room 4-09, Newland, Kontakt: Luke Shucksmith, UK-Lincoln LN1 1YL. Tel.:  +44 1522554070. E-mail: luke.shucksmith@lincolnshire.gov.uk. Fax:  +44 1522554234.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

48000000, 48100000, 72212600, 48600000, 48610000, 48611000.

Opis:
Softvérové balíky a informačné systémy.
Softvérový balík pre konkrétne odvetvie.
Služby na vývoj databázového a operačného softvéru.
Databázový a operačný softvérový balík.
Databázové systémy.
Databázový softvérový balík.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
1.3.2010.

Viac informácií: http://www.procurementlincolnshire.gov.uk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.