Prihlásenie

UK-Edinburgh: Športový tovar a výbava

16.10.-16.11.2009

UK-Edinburgh: Športový tovar a výbava

2009/S 105-152028

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

APUC Limited, 14 New Mart Road, Do rúk: Laurence Jenner, UK-Edinburgh EH14 1RL. Tel.:  +44 1314428930. E-mail: ljenner@apuc-scot.ac.uk. Fax:  +44 1314428931.

Ďalšie informácie možno získať na: APUC Limited, 14 New Mart Road, Do rúk: Rebecca Dunne, UK-Edinburgh EH14 1RL. Tel.:  +44 1314428930. E-mail: rdunne@apuc-scot.ac.uk. Fax:  +44 1314428931.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

37400000, 37410000, 37420000, 37440000, 37442500, 51121000.

Opis:
Športový tovar a výbava.
Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku.
Výbava do telocvične.
Výstroj na fitnes.
Závažia na fitnes.
Služby na inštalovanie telocvičného vybavenia.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
16.10.2009.

Viac informácií: http://www.apuc-scot.ac.uk/home.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.