Prihlásenie

D-Siegburg: Omietkarské práce

6.11.-6.12.2009

D-Siegburg: Omietkarské práce

2009/S 105-151937

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Rhein - Sieg - Kreis - Der Landrat -, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, Do rúk: Frau Dissen, Herrn Wolter-Michaelis, D-53721 Siegburg. Tel.:  +49 224113-2498. E-mail: zvs@rhein-sieg-kreis.de. Fax:  +49 224113-3165.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45410000, 45321000, 45214230.

Opis:
Omietkarské práce.
Tepelnoizolačné práce.
Stavebné práce na objektoch špeciálnych škôl.
II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY:
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 6.11.2009
Plánovaný dátum začatia prác: 30.4.2010. ukončenia prác: 8.6.2010.

Viac informácií: http://www.rhein-sieg-kreis.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.