Prihlásenie

NO-Oslo: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

15.10.-15.11.2009

NO-Oslo: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2009/S 112-161942

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

NAV Drift og utvikling, Sannergata 2, Postboks 5200 Nydalen, Do rúk: NDU system og prosjekt, N-0426 Oslo. Tel.:  +47 21071000. Fax:  +47 21071010.

Ďalšie informácie možno získať na: NAV Drift og utvikling, Sannergata 2, Postboks 5200 Nydalen, Do rúk: Gunnar Helge Wiik, N-0426 Oslo. Tel.:  +47 21071000. E-mail: gunnar.helge.wiik@nav.no. Fax:  +47 21071010. URL: www.nav.no.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

72000000.

Opis:
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
15.10.2009.

Viac informácií: http://www.doffin.no/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0005

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.