Prihlásenie

NO-Baerum Postterminal: Terče na nácvik streľby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

14.6.-14.7.2010

NO-Baerum Postterminal: Terče na nácvik streľby

2009/S 118-171415

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Norwegian Defence Procurement Division, PO Box 43, Kontakt: Conracting office, Do rúk: Adnan Qureshi, N-1306 Baerum Postterminal. Tel.:  +47 67863795. E-mail: aqureshi@mil.no. Fax:  +47 67863799.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.mil.no/flo/start/aktuelt/off_kunngjoringer/.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

35210000, 31710000.

Opis:
Terče na nácvik streľby.
Elektronické zariadenia.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
14.6.2010.

Viac informácií: http://www.doffin.no/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10364

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.