Prihlásenie

AT-Viedeň: Elektroinštalačné práce v obytných budovách

2.9.-7.10.2009

AT-Viedeň: Elektroinštalačné práce v obytných budovách

2009/S 168-242591

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

United Nations Industrial Development Organization, Wagramer Strasse 5 P.O. Box 300, Do rúk: Ms. Claudia Ziniel, A-1400 Vienna. Tel.:  +43 1260263108. E-mail: c.ziniel@unido.org. Fax:  +43 1260266815.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45311100, 45315400.

Opis:
Elektroinštalačné práce v obytných budovách.
Inštalovanie vysokého napätia.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Obdobie platnosti: od 1.9.2009 do 7.10.2009.

Viac informácií: http://www.unido.org/index.php?id=o24451.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.