Prihlásenie

RO-Bucuresti: Telefónne služby a prenos údajov

2.9.-1.10.2009

RO-Bucuresti: Telefónne služby a prenos údajov

2009/S 168-242377

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, Delea Noua, nr. 2, sector 3, Kontakt: Mirela Bejgu, RO-030925 Bucuresti. Tel.:  +40 372845570. E-mail: mirela.bejgu@ancom.org.ro. Fax:  +40 372845402.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.ancom.org.ro.

 

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

64210000.

Opis:
Telefónne služby a prenos údajov.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
1.9.2009.

Viac informácií: http://www.e-licitatie.ro/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.