Prihlásenie

RO-Bucuresti: Poradenské služby v oblasti autorských práv

10.9.-10.10.2009

RO-Bucuresti: Poradenské služby v oblasti autorských práv

2009/S 168-242376

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Ministerul Finantelor Publice, Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, sector 3, Kontakt: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Do rúk: Mircea Cârlan, RO-030664 Bucuresti. Tel.:  +40 213265555-116. E-mail: mircea.carlan@mfinante.ro. Fax:  +40 213268709 / 213268730.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.cfcu.mfinante.ro.

 

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

79121000, 80511000.

Opis:
Poradenské služby v oblasti autorských práv.
Školenie pracovníkov.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
10.9.2009.

Viac informácií: http://www.e-licitatie.ro/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.