Prihlásenie

D-Stuttgart: Programovanie softvéru a poradenstvo

28.10.-28.11.2009

D-Stuttgart: Programovanie softvéru a poradenstvo

2009/S 168-242214

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Regierungspräsidium Tübingen, Abt. 9, Landesstelle für Straßentechnik, Referat 95, Heilbronner Straße 300-302, Do rúk: Herrn Keifer, D-70469 Stuttgart. Tel.:  +49 7118910-165. E-mail: stefan.keifer@rpt.bwl.de. Fax:  +49 7118910-209.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

72200000.

Opis:
Programovanie softvéru a poradenstvo.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
28.10.2009.

Viac informácií: http://www.rp-tuebingen.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.