Prihlásenie

RO-Bucuresti: Časti rádiového a radarového zariadenia

3.9.-3.10.2009

RO-Bucuresti: Časti rádiového a radarového zariadenia

2009/S 168-242209

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02415 Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 7–9, sector 6, Kontakt: Ceausu Ionel, RO-061352 Bucuresti. Tel.:  +40 213195959-266. E-mail: achiziti@gmail.com. Fax:  +40 213195708.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

32352100.

Opis:
Časti rádiového a radarového zariadenia.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
3.9.2009.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.