Prihlásenie

RO-Chitila: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

4.9.-4.10.2009

RO-Chitila: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

2009/S 168-242208

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02238 Chitila, Strada Crinului, numarul 2, Kontakt: Chiciorea Maricel +40 724284126, RO-077045 Chitila. Tel.:  +40 214363935. E-mail: um02238ilfov@yahoo.com. Fax:  +40 214363474.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

15000000.

Opis:
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
4.9.2009.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.