Prihlásenie

FI-Oulu: Stavebné práce

2.9.-2.11.2009

FI-Oulu: Stavebné práce

2009/S 168-242133

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, PL 213, Kontakt: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Do rúk: Marita Rovamo, FIN-90101 Oulu. Tel.:  +358 102723116. E-mail: marita.rovamo@osekk.fi. Fax:  +358 102721162.

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45000000, 39160000.

Opis:
Stavebné práce.
Školský nábytok.
II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY:
Plánovaný dátum začatia prác: 1.4.2010. ukončenia prác: 30.6.2011.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.