Prihlásenie

FI-Helsinki: Stavebné práce

2.9.-2.11.2009

FI-Helsinki: Stavebné práce

2009/S 168-242132

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto, PL 2000, Do rúk: Ulla Mehik, FIN-00099 Helsingin kaupunki. Tel.:  +358 931032290.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45000000.

Opis:
Stavebné práce.
II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY:
Obdobie v mesiacoch: 20 (od uzatvorenia zmluvy).
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.