Prihlásenie

AT-St. Pölten: Rôzny nábytok a vybavenie

27.10.-27.11.2009

AT-St. Pölten: Rôzny nábytok a vybavenie

2009/S 169-243594

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Land Niederösterreich Immobilienverwaltungsgesellschaft m.b.H. (LIG2), Landhausplatz 1, Kontakt: Abteilung Landeshochbau, Do rúk: Ingeborg Gastecker, A-3109 St. Pölten. Tel.:  +43 27429005-11751.

Ďalšie informácie možno získať na: ARGE Siedl, Oksakowski & Korzil, Weiner, Linsbergerstraße 1/1/1c, Do rúk: Dipl.-Ing. Andreas Siedl, A-2822 Bad Erlach. Tel.:  +43 262748473.

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

39150000.

Opis:
Rôzny nábytok a vybavenie.
II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY:
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 27.10.2009
Obdobie v mesiacoch: 24 (od uzatvorenia zmluvy).
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.