Prihlásenie

D-Berlín: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

6.11.-6.12.2009

D-Berlín: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

2009/S 170-245624

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Nöldnerstraße 40-42, Kontakt: Gruppe Z2b (Vergabestelle), Do rúk: Frau Claudia Ahnert, D-10317 Berlin. Tel.:  +49 30 / 51548-4521. E-mail: Ahnert.Claudia@baua.bund.de. Fax:  +49 30 / 51548-4173.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

73000000.

Opis:
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
6.11.2009.

Viac informácií: http://www.baua.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.