Prihlásenie

CZ-Praha: Informačné systémy v oblasti životného prostredia

8.9.-30.10.2009

CZ-Praha: Informačné systémy v oblasti životného prostredia

2009/S 172-248658

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 1174/8, Do rúk: Ing. Jiří Hradec, CZ-100 05 Praha 10. Tel.:  +420 267225226. E-mail: jiri.hradec@cenia.cz. Fax:  +420 271742306.

Internetová adresa (adresy):

http://www.cenia.cz/

Ďalšie informácie možno získať na: PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Tyršův dům, Újezd 450/40, Kontakt: PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK s.r.o., Do rúk: Mgr. Matěj Vácha, CZ-118 01 Praha 1, Malá Strana. Tel.:  +420 257007450. E-mail: matej.vacha@ak-pkk.cz. Fax:  +420 257007460. URL: www.ak-pkk.cz.

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Tyršův dům, Újezd 450/40, Kontakt: PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK s.r.o., Do rúk: Mgr. Matěj Vácha, CZ-118 01 Praha 1, Malá Strana. Tel.:  +420 257007450. E-mail: matej.vacha@ak-pkk.cz. Fax:  +420 257007460. URL: www.ak-pkk.cz.

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Tyršův dům, Újezd 450/40, Kontakt: PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK s.r.o., Do rúk: Mgr. Matěj Vácha, CZ-118 01 Praha 1, Malá Strana. Tel.:  +420 257007450. E-mail: matej.vacha@ak-pkk.cz. Fax:  +420 257007460. URL: www.ak-pkk.cz.

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

90714100.

Opis:
Informačné systémy v oblasti životného prostredia.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
30.10.2009 - 12:00.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Český.

Viac informácií: http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_list_results.dfl&Template=TED/N_result_details_curr.htm&Page=7&docnumber=2009248658&StatLang=SK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.