Prihlásenie

NO-Oslo: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

10.9.-30.10.2009

NO-Oslo: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení

2009/S 174-251508

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Statens vegvesen Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6A, Postboks 8142 Dep, Kontakt: Veg- og trafikkavdelingen, Do rúk: Sjefingeniør Torgeir Strand, N-0033 Oslo. Tel.:  +47 95086782. E-mail: torgeir.strand@vegvesen.no.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.vegvesen.no.

 

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

50230000, 63712200, 45233139.

Opis:
Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení.
Prevádzkovanie diaľnic.
Práce na údržbe diaľnic.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
20.10.2009.

Viac informácií: http://www.doffin.no/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0250.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.