Prihlásenie

EE-Talin: Rôzne zapisovače údajov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

16.9.-30.10.2009

EE-Talin: Rôzne zapisovače údajov

2009/S 178-256178

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Siseministeerium, Pikk 61, Do rúk: Katrin Hämelainen, EE-15065 Tallinn. Tel.:  +372 6125236. E-mail: riigihanked@siseministeerium.ee. Fax:  +372 6125236.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

31644000.

Opis:
Rôzne zapisovače údajov.

Viac informácií: http://www.siseministeerium.ee

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.