Prihlásenie

D-Berlín: Omietkarské práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.11.-3.12.2009

D-Berlín: Omietkarské práce

2009/S 178-256104

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Haus der Berliner Festspiele, Schaperstraße 24, Do rúk: Herrn Ruppert Everke, D-10719 Berlin. E-mail: ruppert.everke@berlinerfestspiele.de. Fax:  +49 3025489111.

Ďalšie informácie možno získať na: Drees & Sommer Berlin, Bundesalle 39a - 40, Kontakt: Herr Kollenda, D-10717 Berlin. Tel.:  +49 302543940. E-mail: gisbert.kollenda@dreso.com. Fax:  +49 30254394222.

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45410000.

Opis:
Omietkarské práce.
II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY:
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 3.11.2009
Plánovaný dátum začatia prác: 28.12.2009. ukončenia prác: 13.3.2011.

Viac informácií: http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_list_results.dfl&Template=TED/N_result_details_curr.htm&Page=26&docnumber=2009256104&StatLang=SK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.