Prihlásenie

I-Benátky: Slnečné fotoelektrické moduly OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

17.9.-30.10.2009

I-Benátky: Slnečné fotoelektrické moduly

2009/S 179-257305

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Veritas SPA, Santa Croce, 489, Kontakt: Antonio Guzzo, Do rúk: Area Approvvigionamenti Beni e Servizi, I-30135 Venezia. Tel.:  +39 041729111. E-mail: info@gruppoveritas.it. Fax:  +39 041729110.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: Veritas SPA, Vedi norme di qualificazione, Do rúk: +39 041 729 1610-1111, I-Venezia. Tel.:  +39 0417291610-1111. E-mail: a.guzzo@gruppoveritas.it. Fax:  +39 0417291746. 

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: Veritas SPA, Vedi norme di qualificazione, Do rúk: +39 041 729 1741, I-Venezia. Tel.:  +39 0417291741. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax:  +39 0417291746. 

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: Veritas SPA, Vedi norme di qualificazione, Do rúk: +39 041 729 1741, I-Venezia. Tel.:  +39 0417291741. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax:  +39 0417291746. 

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

09331200, 31200000.

Opis:
Slnečné fotoelektrické moduly.
Rozvod elektriny a regulačné prístroje.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených v špecifikáciách, vo výzve na predloženie ponúk alebo na rokovanie.
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Obdobie platnosti: od 16.9.2009 do 14.9.2013.

Viac informácií: http://www.gruppoveritas.it/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.