Prihlásenie

D-Kiel: Rozvodne OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

17.9.2009

D-Kiel: Rozvodne

2009/S 179-257304

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

SWKiel Netz GmbH, Knooper Weg 75, Kontakt: Achilles Information GmbH, Do rúk: Frau Tanja Staginus-Drewes, D-24116 Kiel. Tel.:  +49 211538217-10. E-mail: connexio@achilles.com. Fax:  +49 211538217-20.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: www.swkiel.de.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: Achilles Information GmbH, Prinzenallee 5, Do rúk: +49 211538271-10, D-40549 Düsseldorf. Tel.:  +49 211538271-10. E-mail: connexio@achilles.com. Fax:  +49 211/538217-20. 

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: Achilles Information GmbH, Prinzenallee 5, Do rúk: +49 211538271-10, D-40549 Düsseldorf. Tel.:  +49 211538271-10. E-mail: connexio@achilles.com. Fax:  +49 211538271-20. 

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: Achilles Information GmbH, Prinzenallee 5, Do rúk: +49 211538217-10, D-40549 Düsseldorf. Tel.:  +49 211538217-10. E-mail: connexio@achilles.com. Fax:  +49 211538217-20. 

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

31214000.

Opis:
Rozvodne.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených v špecifikáciách, vo výzve na predloženie ponúk alebo na rokovanie.
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Časovo neobmedzené trvanie.

Viac informácií: http://www.achilles.com/germany

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.