Prihlásenie

AT-Innsbruck: Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

6.11.-6.12.2009

AT-Innsbruck: Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely

2009/S 179-257007

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Congress und Messe Innsbruck GmbH, Rennweg 3, Kontakt: Cukrowicz Nachbaur Architekten Zt GmbH, Do rúk: Dipl Arch Fh Stefan Abbrederis, A-6020 Innsbruck. Tel.:  +43 557482788-0. E-mail: office@cn-architekten.com. Fax:  +43 557482688.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45212310, 45111000, 45223310, 45261410, 42416000, 45315000, 45312100, 92222000, 32400000, 45331210, 45331000, 45332400, 45343230.

Opis:
Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely.
Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce.
Stavebné práce na stavbe podzemných parkovísk.
Strešné izolačné práce.
Výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalátory a pohyblivé chodníky.
Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách.
Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému.
Služby týkajúce sa uzavretého televízneho okruhu.
Siete.
Inštalovanie ventilácie.
Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie.
Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva.
Inštalovanie postrekových systémov.
II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY:
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 6.11.2009
Plánovaný dátum začatia prác: 1.1.2010. ukončenia prác: 30.11.2011.

Viac informácií: http://www.congress-innsbruck.at/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.