Prihlásenie

F-Villard-de-Lans: Architektonické a súvisiace služby

21.9.-19.10.2009

F-Villard-de-Lans: Architektonické a súvisiace služby

2009/S 181-260173

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

C. de C. du Massif du Vercors, 135 A rue de La République, BP 16, Do rúk: Le président, F-38250 Villard-de-Lans. Tel.:  +33 476950896. E-mail: cc-massifduvercors@vercors.org. Fax:  +33 476955702.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: Communauté de Communes du Massif du Vercors, 135 A rue de La République, BP 16, F-38250 Villard-de-Lans. Tel.:  +33 476950896. E-mail: cc-massifduvercors@vercors.org. Fax:  +33 476955702.

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

71200000.

Opis:
Architektonické a súvisiace služby.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
19.10.2009 - 12:00.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Francúzsky.

Viac informácií: http://www.vercors.org

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.